DØRVOKTER: Flere ønsker tilgang til verdiene oljefondssjef Nicolai Tangen forvalter.

Det spørs om Norges viktigste fartsgrense overlever 20 nye år

Den suverent viktigste økonomiske regelen i kongeriket fyller mandag 20 år. Det er vel verdt en fest – men det er slett ikke sikkert vi får en ny i 2041.

Publisert: Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Handlingsregelen er et ord som bør unngås i overskrifter. Det klikker ikke. Traust og kjedelig, og ikke spesielt enkelt å forstå. Vi mennesker er også skrudd sammen for å løse nåtidens umiddelbare behov. Å spinke og spare til en fjern fremtid eller barnebarn er hjernen fremmed.

Kanskje er det derfor Homers episke dikt «Odysseen» iblant trekkes frem som et bilde på hva denne regelen som definerer og avgjør norsk økonomisk politikk er for noe. For den omtrent 2700 år gamle historien forteller noe om fristelsene Norge står overfor.

For også Odyssevs måtte gjøre noe. Mannskapets ører ble stappet fulle av bivoks, og selv ble Odyssevs surret fast til masten. Alt for å unngå at noen om bord på skipet skulle forledes inn i skipbrudd. Sirenenes forførende og lokkende sang måtte for all del ikke lede inn i den farlige fristelsen.

Og i dag har den tilsvarende mastesurringen av norske folkevalgte jubileum. Daværende statsminister Jens Stoltenberg frontet den overraskende lanseringen av handlingsregelen 29. mars 2001. Stortingsmeldingen var klekket ut av en liten krets i den reformivrige regjeringen og Finansdepartements embetsverk.

Med en fartsgrense for oljepengebruken over statsbudsjettet, til 4, senere 3, prosent av Oljefondets størrelse. Ikke alle forsto nok denne dagen hvilken betydning handlingsregelen ville få. Likevel fikk forslaget raskt oppslutning, som en nødvendig brems i uttakene fra det økende Oljefondet etablert tiåret før.

Og på Stortinget ble det raskt klart at bare Frp og SV strittet mot. Men SV adopterte regelen senere. I dag er det bare Frp og Rødt som hører til blant hedningene. Og selv i Frp var motstanden under tidligere finansminister Siv Jensen ikke alltid veldig uttalt.

Handlingsregelen gir da også ro og forutsigbarhet for norsk økonomi, i tillegg til å dempe inflasjonsfaren. Den sørger også for å ivareta generasjonsperspektivet. Midlene er til både for oss som lever her i dag, og for nordmenn som ennå ikke er født.

20 år etter lever likevel ikke regelen i fred. Stadig nye stemmer og grupperinger ønsker å tappe hundrevis av milliarder direkte av denne honningkrukken som har tjent Norge så vel. Gjerne med besnærende gode formål, som på ulike vis søker å dra Norge inn i en dynamisk fremtid.

Les også

Et farvel til Oljefondet slik vi kjenner det?

Les på E24+

Den brutale reprisingen av aksjemarkedet handler om mer enn renten

Men det er å håpe at grupperingene stadig ikke lykkes. Penger bør prioriteres over budsjett. Også fregatter og regjeringskvartal. Åpner vi først døren for store direkteuttak under den såkalte «streken», blir det vanskelig å stoppe.

Samtidig har naturligvis forsvarerne en krevende oppgave – fordi regelen også iblant av ren nødvendighet må justeres for å henge med tiden. Blant annet var det vel knapt noen som i 2001 kunne forutse at Oljefondet i dag ville være verdt over 11.000 milliarder kroner.

Norske politikere bør også av den grunn vokte seg vel for å dekke seg bak handlingsregelen alene. Det holder ikke å vise til en prosentsats for å fremstå ansvarlig, det blir et fikenblad. For stort sett har det vært mulig å ta ut vesentlig mer hvert eneste år uten å bryte handlingsregelen.

Det har også politikerne gjort. Målt som prosent av offentlige utgifter har uttaksøkningene vært ganske så konsistente og kraftige helt siden regelens unnfangelse.

Les også

Gjentar bønn om forsiktig pengebruk: – En utfordring å få gjennomslag

Les på E24+

Skal bedriftene overleve, må kanskje boliglånsreglene strammes inn

Å forandre for å bevare kan derfor bli aktuelt. For igjen å gjøre handlingsregelen mer relevant. Regelen kan for eksempel i større grad lovreguleres – eller prosentsatsen for uttak kan settes ned nok en gang, slik sentralbanksjefen alt forsiktig har hintet om.

Det siste blir i så fall nesten en Homer-løsning. Odyssevs ba mannskapet stramme tauene ekstra da sirenesangen på et tidspunkt ble overdøvende.

Så kan nye regler også fjerne fleksibilitet. Men særlig dersom fremtidige storting ikke lykkes med å legge forbruket langt under maksimalsatsen på 3 prosent, bør ideen om enda strammere tau bli høyaktuelt.

I det hele tatt vil også politikerne fra såkalte styringspartier som Høyre og Arbeiderpartiet bli testet i stadig større grad. Regjeringen gjør selv klokt i å huske hva den varsler om i den nylig oppdaterte Perspektivmeldingen. Det fremtidige handlingsrommet vil være mindre. Det blir færre budsjettmilliarder å fordele.

Ikke ta for gitt at det ender bra, sett med handlingsregelens øyne. Oljefondet er blitt så svulmende og fristende. Mye vil ha mer, og i Norge er vi ikke lenger vant til kutt på budsjettposter. Vi kan følge i sporene til andre land som har blitt styrtrike på naturressurser. Historisk er enden på visa nesten alltid overforbruk og økonomisk nedgang.

I så måte er kanskje ikke Odyssevs mastebinding et veldig godt bilde på 20-åringen. For politikerne må konstant lytte til den lokkende sangen fra velgere og pressgrupper. I Hellas satt derimot tauene kort på. Sirenene var bare en kortvarig fare på Odyssevs ti år lange hjemreise.

Men det gjør denne mandagen desto mer verdt en feiring. Handlingsregelen strider nesten mot tyngdelovene og menneskenaturen. At Norge stort sett likevel har lyktes med en passelig økonomisk dosering i to tiår, har gjort landet vårt fantastisk mye rikere.

Jo flere som tenker gjennom det i dag, jo høyere er sannsynligheten for avdempet oljepengebruk også de neste 20 årene.

Les flere kommentarer:

Les på E24+

Hvis du vil satse på Kjos, kjøp Norse og selg Norwegian

Les på E24+

Suez er nok en propp for verdenshandelen

Les på E24+

Nå er det kanskje på tide å snakke litt om Røkke-gjelden igjen

Les på E24+

En euforisk aksje har bygget grønn fallhøyde

Publisert:
Gå til e24.no