Høyeste aktivitet i industrien siden november

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) steg i mars, men det er lite som tyder på at flaskehalser i produksjon og transport skal gi seg.

PMI stiger tydelig, men «svært få» rapporterte om prisnedgang i mars.
Publisert:

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) steg til 59,6 poeng i mars, justert for normale sesongvariasjoner.

Det skriver DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima), som står for undersøkelsen.

Dette er det høyeste nivået siden november i fjor.

Indeksen blir brukt som en indikator på industrien og kan påvirke valutakurser og renter. Verdier over 50 betyr økt aktivitet eller vekst, og verdier under 50 betyr nedgang.

Fortsatt flaskehalser

«Det var en tydelig oppgang for produksjon, nye ordre og sysselsetting», skriver DNB og Nima.

Undersøkelsen viser blant annet:

  • Leverandørenes leveringstid steg
  • Bred prisoppgang
  • «Svært få» rapporterte om prisnedgang

«Det er dermed lite i PMI-indeksen som tyder på at flaskehalser i produksjon og transport, samt prisvekst, er i ferd med å ebbe ut», konkluderer DNB og Nima.

PMI består av fem delindekser – på ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Det var leverandørenes leveringstid som steg mest i mars (5,4 poeng), mens lageret av innkjøpte varer falt tydelig (5,7 poeng).

Publisert:
Gå til e24.no