I Norge har vi formuesskatt. I andre land har de heller arveavgift.

Oppdrettsmilliardær Gustav Witzøe betaler formuesskatt i Norge. I andre land hadde han heller fått arveavgift.

Statsminister Erna Solberg (H) og lakseoppdretter Gustav Witzøe.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert: Publisert:

Norge har formuesskatt, som ett av bare tre land i OECD. Men det store flertallet av andre land har ulike former for arveskatter i stedet.

24 av 36 OECD-land har særskilte skatter og avgifter på arv, dødsbo og gaver. Det viser en rapport OECD la frem i mai i år.

OECD er Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Medlemmene er for det meste verdens velstående land.

Norge avskaffet arveavgiften fra 2014. Året før ga den rundt 2 milliarder kroner i statskassen.

Store forskjeller i nivå

Arveavgifter gir ikke store offentlige inntekter i de landene som har den.

For de 24 landene står arveavgiften for rundt 0,5 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene i gjennomsnitt. Overført til anslåtte skatter og avgifter fra Fastlands-Norge på årets statsbudsjett tilsvarer dette rundt 5 milliarder kroner. Formuesskatten gir omtrent tre ganger så høye offentlige inntekter.

OECDs oversikt viser at de 24 landene som har arveavgift, kan deles i tre grupper:

 • Åtte land, hovedsakelig sør og øst i Europa, ligger langt under gjennomsnittet. Inntektene er svært små.
 • Japan, Belgia, Frankrike og Sør-Korea ligger godt over gjennomsnittet med inntektsandeler som på det norske statsbudsjettet ville tilsvart 10–15 milliarder kroner.
 • Resten av landene ligger rundt gjennomsnittet på 0,5 prosent av samlede skatteinntekter.

Tre land med formuesskatt

Formuesskatten er nesten utryddet i Europa.

I tillegg til Norge er det bare Spania og Sveits som har formuesskatt blant OECD-landene.

Ifølge et notat fra tankesmien Civita er det regionene (kanton) i Sveits som fastsetter formuesskatten. Satsen varierer mye.

Også Spania har regional formuesskatt. Det er rabatter, unntak og særregler. Det er også et tak for inntektsskatt og formuesskatt som andel av inntekten.

Det er vanskelig å sammenligne nivået på formuesskatt i de tre landene. OECD bruker tall for 2016. Regnet som andel av BNP (bruttonasjonalprodukt) og samlede skatteinntekter er andelene i Spania under halvparten av Norges. Andelene for Sveits er grovt regnet tre ganger så høye som for Norge.

Etter 2016 er skattereglene endret, i alle fall i Norge, og dermed også trolig andelene.

Les også

Laksemilliardær Gustav Witzøe knallhardt ut mot formuesskatt

Les på E24+

Formuesskatten: NHH-professor gir stryk til Solberg og Witzøe

Arveskatten har huller

Det er mange unntak i arveavgiften i ulike land. Særlig boliger, landbrukseiendom og familieeid næringsvirksomhet blir gunstig behandlet.

Den eneste typen arv der OECD ikke har funnet unntak er for finanskapital («financial assets»). Det kan for eksempel være aksjer, fond, bankinnskudd og ulike typer omsettelige lånepapirer.

OECD: Arveavgift best

I to rapporter de siste årene vurderer OECD argumentene for og mot formuesskatt og arveavgifter. OECD tilrår utjevnende skatter fordi forskjellene har økt.

I en rapport fra 2018 konkluderer organisasjonen med at det er få grunner («limited arguments») til å ha formuesskatt på toppen av arveavgift og velfungerende skatter på kapitalinntekt og kapitalgevinster.

Men hvis et land ikke har arveavgift og kapitalskatter som fungerer bra, er det sterkere argumenter («stronger arguments») for å ha formuesskatt i stedet.

OECD konkluderer med at arveavgift har mindre negativ virkning på økonomien og lavere administrative kostnader enn alternativene.

Les også

NHO-sjefen kaster seg inn i skattedebatten: Krever garantier mot skatteøkning

Les også

Boligtopper hardt ut mot skatteforslag: – NHO foreslår å flytte penger fra folk flest til bedriftseiere

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Formuesskatt
 3. Arv
 4. skatt
 5. Ulikhet

Flere artikler

 1. Lerum frykter skatteforslag fra SV: – Vil på mange måter kvele det norske familieeierskapet

 2. Betalt innhold

  Bunnfradrag, arbeidende kapital og arveavgift. Dette er skattene partiene krangler om.

 3. Betalt innhold

  Witzøe og Solberg kjemper mot formuesskatten. Professor gir argumentene deres stryk.

 4. NHO vedgår: Formuesskatt gir ikke flere salg av norske bedrifter til utlandet

 5. Betalt innhold

  Slik kan valget påvirke lommeboken din