Vinden har snudd før rentemøte: – På to uker endret det seg fra fullstendig hugget i stein til veldig usikkert

Tvilen har begynt å melde seg før neste ukes rentemøte i Norges Bank. Sjeføkonom Kjetil Martinsen foreslår at Øystein Olsen heller kan sette opp renten i januar.

I TVIL: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
Publisert: Publisert:

– Alle var enige om at renten skulle opp i desember, før smittetallene kom, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til E24.

Norges Bank skal neste torsdag bestemme styringsrenten, en beslutning det har oppstått stor usikkerhet om etter kraftig smitteøkning, omikronvarianten og regjeringens tiltak for å bremse smittebølgen.

Flere bransjer frykter nå snarlige permitteringer.

Sentralbanksjef Øystein Olsen satt i september opp renten for første gang under pandemien. Planen var da en ny heving i desember, et budskap som ble gjentatt senest i starten av november.

Økonomene som følger sentralbanken har også vært nærmest samstemte i synet på en ny renteheving.

Nå har tvilen begynt å melde seg, både blant ekspertene og i markedet.

– Usikkerheten er høy. Det handler om hvilken fot komiteen kommer til å lande på, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Det som er nytt er at det endret seg så brått. På to uker endret det seg fra fullstendig hugget i stein til veldig usikkert, sier hun.

Les også

Norges Banks nettverk ser svakere vekst og uvanlig stor usikkerhet

Ifølge Handelsbanken var det før omikron priset inn en sannsynlighet for renteheving på 100 prosent i markedet.

Nå har sannsynligheten falt til i overkant av 50 prosent.

– Vi har gått fra en situasjon hvor dette var helt «bankers», sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Foreslår januar-heving

– Det som er krevende nå er at det går egentlig ikke an å regne seg frem til om Norges Bank kommer til å heve eller ikke. De økonomiske argumentene er der, det spørs bare hva de er komfortable med, sier sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

Han har nylig trukket frem at det kan «fremstå umusikalsk å heve rentene» midt i en periode med nye restriksjoner.

MINDRE TRO PÅ RENTEHEVING: Swedbanks Kjetil Martinsen.

Sjeføkonomen ser for seg tre mulige utfall av neste ukes rentemøte:

– De kan heve renten ved å si at underliggende vekst i norsk økonomi og arbeidsmarkedet går veldig bra.

Norges Banks siste undersøkelser har vist at lavere ledighet, mangel på arbeidskraft og press på priser og lønninger, har preget næringslivet i det siste.

Det andre alternativet er å vente og se fordi usikkerheten er stor, med en utsettelse av rentehevingen til mars når Norges Bank har sitt neste ordinære rentemøte.

Les også

Veksten i økonomien stoppet allerede før omikron

Martinsen foreslår en mellomløsning.

– De kan holde an nå, men signalisere at hvis det viser seg at dette får vi ganske god kontroll på, ganske snarlig, kan de heve renten allerede i januar.

I januar har Norges Bank et såkalt mellomliggende rentemøte, hvor det normalt ikke blir gjort noe med rentene.

– Man kan faktiske bruke det mellommøtet. Fordi signalene nå, om at den underliggende økonomien er god nok til at styringsrenten skal heves videre, er såpass sterke, mener Martinsen.

Tipper renteheving

– Omikron er det store spørsmålstegnet, knyttet til hvordan vinteren blir på tiltaksfronten, og hvor mye det kommer til å hemme norsk økonomi i vinter, sier Haugland i DNB Markets.

Hun peker på at dagens smitteverntiltak trolig ikke vil spore av norsk økonomi, som i stor grad har blitt friskmeldt denne høsten.

– Vi vipper i favør av at det blir renteheving nå på dette møtet. Det som fører til mest usikkerhet er hva som skjer videre med smittetiltakene.

– Men det kan hende at de tenker at timingen nå er uheldig, sier hun.

Jullum i Danske Bank tror Norges Bank vil holde seg til planen.

– Poenget mitt er at slik situasjonen er i økonomien, med høy kapasitetsutnyttelse og klart stigende lønns- og prispress, er det mer fornuftig å holde seg til planen inntil du ser at risikoen faktisk slår ut.

Les også

Serveringsbransjen frykter permitteringer før jul: – Nå må regjeringen være på ballen

Også Jullum peker på at coronasituasjonen, i tillegg til de skyhøye strømprisene.

– Problemet for Norges Bank er de ikke vet hva effektene av de nye smitteøkningene vil bli. De vet heller ikke hva effekten blir av de høye strømprisene på aktiviteten.

Jullum tror likevel ikke at Norges Bank vil være «føre var».

– Når makrobildet helt klart trekker i en retning av at vi er i en situasjon der presset i økonomien begynner å bli så høyt at vi begynner å få ubehagelig høyt lønns- og prispress, tror jeg Norges er nødt til å se at nedsiderisikoen faktisk utspiller seg før de reagerer på renten.

Publisert: