Enveiskjøring i englandskabelen: Sender ut 70 ganger mer strøm enn den tar inn

Vannstanden i magasinene i Sør-Norge er snart rekordlave. Likevel har den nye kabelen til England eksportert strøm i 194 av 200 dager i drift.

Kabelen til England er med sine 722 kilometer verdens lengste undersjøiske strømkabel.
Publisert:

Den omstridte kabelen til England har hittil vært ren enveiskjøring.

Siden den ble satt i prøvedrift 1. oktober i fjor, har den netto sendt til sammen 3,5 terawattimer (TWh) med vannkraft ut av landet.

I hele 194 av totalt 200 dager i drift frem til 19. april har eksporten vært større enn importen. Bare 0,05 TWh er blitt netto importert på de dagene da importen har vært større enn eksporten.

Importandelen hittil er dermed på bare 1,4 prosent. Eksporten er 70 ganger større enn importen.

Det var Europower som først omtalte saken.

Hittil har kabelen kun vært i såkalt prøvedrift. På grunn av flere tekniske feil har den stort sett nøyd seg med å eksportere bare halvparten av full kapasitet (se figuren under).

Minst vann siden 2003

Samtidig er det på Vestlandet satt ny historisk bunnrekord for vannmagasinene på denne tiden på året. Der er det nå under halvparten så mye vann som magasinene normalt sett har på denne tiden av året.

De aller største vannmagasinene i Norge ligger på Sørvestlandet. Av en samlet magasinkapasitet i Norge på 87 Twh, utgjør de som ligger der hele 34 Twh. Det tilsvarer nær 40 prosent av totalen.

Kraften som går gjennom kabelen til England er produsert på landets største kraftverk Kvilldal i Rogaland. Og mye av vannet kommer fra landets største vannmagasin Blåsjø.

Magasinene på Sørvestlandet truer nå med å sette ny historisk bunnotering i løpet av de to neste ukene (se figuren under). Den tidligere rekorden var helt tilbake i 2003.

Som E24 skrev tidligere denne uken, vil mangelen på vann i disse magasinene temmelig sikkert gi rekordhøye priser i Sør-Norge i sommer.

I Nord-Norge er situasjonen helt motsatt. Der er det mer vann i magasinene enn i et normalår. Og prisen på strøm er ditto lav. Dårlig kapasitet på overføringslinjene mellom nord og sør gjør at den vannkraften må tilbys billig innenfor det nordligste prisområdet.

Vil gjøre noe på magasinfylling

Olje- og energiminister Terje Aasland har den siste uken varslet at han vurderer å gjennomføre flere tiltak rundt eksporten av kraft.

– Vurderingen vil inkludere flere tiltak som blant annet krav til magasinfylling, makspris på strøm, begrensning i eksport og statlig innkjøp av kraft, sier Aasland til Aftenposten/E24.

Det er særlig det første, mulige tiltaket han har vektlagt. I programmet Debatten på NRK1 tirsdag 19. april sa Aasland:

– Vi har bestemt oss for å gå gjennom dette med krafteksporten, med prisutvikling og ikke minst med magasinfylling. Og når vi får denne gjennomgangen, så er jeg helt overbevist om at vi kommer til å få svar som vi må følge opp politisk.

Statsminister Jonas Gahr Støre (i midten) byttet ut Marte Mjøs Persen med Terje Aasland som olje- og energiminister i mars. Sistnevnte skal prøve å hindre at magasinene tappes til bunns.
Les også

Staten fikk inn 78 mrd. på strøm i fjor: Energi Norge foreslår strømfond

Minstekrav kan gi økte priser

Aasland kan i dag ikke bare stoppe eksporten til England selv om magasinene i Sør-Norge er nær rekordlave. I den motsatte enden av kabelen sitter det en britisk medeier. Det er inngått juridisk bindende avtaler mellom Statnett og National Grid.

Derimot kan Aasland kanskje komme rundt dette dersom det innføres krav til fyllingsgrad.

Både analytikere og professorer i økonomi advarer imidlertid mot krav til minstefylling.

– Minstefylling vil i sum gi høyere priser i snitt gjennom året. Produsentene mister fleksibilitet. De må holde igjen mer vann i magasinene.

Det sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen i analyseselskapet Volue Insight.

Men han legger til:

– Dersom det innføres en minste fyllingsgrad kun på høsten, vil det føre til noe høyere sommerpriser. Men det kan også gi noe lavere vinterpriser. Det vil være bra for forsyningssikkerheten påfølgende vår og det kan forhindre faren for rene priseksplosjoner.

Statens eget selskap advarer

Det er staten selv som er Norges klart største kraftprodusent. Statkraft produserer godt over en tredjedel av all norsk vannkraft.

Derfra advares det også mot krav til minimums fylling.

– Krav om minimum magasinfylling kan intuitivt virke fornuftig. Det er særlig i lys av dagens situasjon med lav fyllingsgrad og høye kraftpriser. Dessverre vil denne typen restriksjoner ha motsatt effekt og føre til høyere priser over tid.

Det fremholder Aslak Mæland, som er direktør for kraftverksforvaltning i Statkraft.

Aftenposten/E24 har spurt Aasland om han vurderer andre tiltak for å sikre magasinfyllingen enn minimumskrav. Men vi har ikke fått svar på det spørsmålet.

Den kunstige innsjøen Blåsjø regnes som Norges største vannmagasin. Hvor mye vann som akkurat nå er i Blåsjø er en forretningshemmelighet. Bildet er fra tørråret 1996.

NVE og Statnett ikke stresset

Kabelen til England har i vinter ført mye kraft ut av Norge. Men ironisk nok gjør den også at forsyningssikkerheten øker. Bare prisene i Norge blir høyest. Da kan også mye strøm importeres.

Så selv om de store magasinene på Sørvestlandet nå trolig er bare en uke eller to unna rekordlave nivåer, er ikke myndighetene stresset.

– NVE følger situasjonen i kraftmarkedet tett, og ser ikke på situasjonen som anstrengt i dag, sier Aasland.

Han legger til:

– Basert på statistiske data om tilførsel av vann til magasinene i de ulike regionene, magasinfylling, forventet forbruk og importkapasitet, karakteriserer Statnett situasjonen som normal, og at forsyningssikkerheten er god.

Publisert: