Industriaktiviteten faller til det laveste på ett år i januar

Norsk industriaktivitet faller litt, men er godt over snittet og signaliserer videre vekst. Internasjonale forsyningsproblemer begrenser fortsatt produksjonen.

HØYT NIVÅ: Selv om den norske innkjøpssjefsindeksen for industrien faller videre, er nivået fortsatt høyt. Bildet er en illustrasjon, og er hentet fra Linde Gas ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) faller ytterligere 1,05 poeng til 56,5 poeng sesongjustert i januar, ifølge DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA), som står for undersøkelsen.

Det er den andre måneden på rad med fall, men fra svært høye nivåer.

«Det er fortsatt godt over et langsiktig gjennomsnitt og peker mot videre vekst», heter det i undersøkelsen.

Indeksen er nå på det laveste nivået siden januar i fjor, men så lenge den holder seg over 50 poeng, er det uttrykk for økt aktivitet fremover.

En del av faktorene som trekker indeksen ned, som leveringstid og lager, kan imidlertid være knyttet til noe bedring i de internasjonale flaskehalsene etter pandemien.

Flaskehalser og prispress

Leverandørenes leveringstid står for det største fallet i januar, med en nedgang på 5,8 poeng til 76,7.

En høy indeks betyr lang leveringstid, som normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer.

Samtidig steg lagrene av innkjøpsvarer litt, noe som vanligvis tolkes som lavere etterspørsel.

At leveringstid faller og lagrene stiger nå, kan derfor også være et tegn på at forsyningskrisen har bedret seg noe.

Nivåene for leveringstid og priser på innsatsvarer er likevel fortsatt høye i januar, selv om de har falt fra de foregående månedene.

Det er særlig prisene på trelast som har trukket prisene på innsatsvarer ned.

«Høye nivåer på disse indeksene tyder på at leveranser av innsatsvarer fortsatt begrenser aktiviteten», skriver NIMA/DNB.

Sysselsettingen tar seg opp

Delindeksen for produksjon falt 2,8 poeng til 53,2 i januar. Det er litt lavere enn et langsiktige gjennomsnitt og en beregnet trend viser en svak nedgang som startet i mai i fjor.

Indeksen for nye ordre steg derimot med 1,0 poeng, til 53,4 i januar, og er godt i tråd med et langsiktig snitt. Det er særlig eksportordrene som trekker opp.

Sysselsettingsindeksen steg også, og er 1,5 poeng høyere på 56,6 i januar. Sysselsettingen har vist en fallende trend siden i fjor sommer, men tok seg litt opp i januar.

Publisert:
Gå til e24.no