Sjefstrateg om oljebremsen: – Hadde ventet større smitteffekt

Mens de oljerelaterte fylkene sliter med økende arbeidsledighet og fallende boligpriser holder resten av landet stand. Sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank mener oljebremsens smitteeffekt til resten av landet har vært overraskende lav.

OVERVURDERT: - Ærlig talt vil jeg synes det er rart om smitteeffekten skulle komme etter ett og et halvt år, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank til E24.

Foto: Jan Lilleby
Publisert:

– Alt som er relatert til oljedelen av norsk økonomi har vært og er dårlig, men smitteeffekten har vært utrolig begrenset og lavere enn vi hadde trodd. Jeg tror den blir begrenset også videre, sier han til forsamlingen.

Bare en time før han tok på seg mikrofonen for å holde innlegg under næringseiendomkonferansen i Oslo tirsdag, ble Norges Banks undersøkelse «Regionalt Nettverk» publisert.

Undersøkelsen viste at oljeleverandørene melder om kraftig produksjonsfall, mens tjenesteyting mot husholdningene og tradisjonell industri melder om høy vekst.

– Den delen av Norge som er utsatt er der arbeidsledigheten har økt kraftig, men vi ser ikke den samme effekten i det hele tatt i resten av landet. Stort sett er økningen i ledigheten konsentrert der oljen har vært viktig, sier Hermanrud.

(Saken fortsetter under bildet.)

INVESTERINGER: Figuren viser at forskjellige typer investering som andel av Norges BNP. Mens oljeinvesteringene er på full fart nedover, holder investeringene i Fastlands-Norge seg nogenlunde og er heller ikke preget av å være på et unormalt høyt nivå. - Det var ekstremt høye investeringer, blant annet i eiendom. Det var en vanvittig byggeaktivitet. Folk lånte som gale, sier Peter Hermanrud om tiden på slutten av 1980-tallet.

Swedbank Macrobound

– Har ekspertene overvurdert denne smitteeffekten, som så langt har vært svært begrenset?

– Ja, jeg vil si det. Det er nok riktig at vi hadde ventet en større smitteeffekt enn det vi har sett hittil. Ærlig talt vil jeg synes det er rart om smitteeffekten skulle komme etter ett og et halvt år, sier Hermanrud til E24.

Han sier han ser små lysglimt av at norsk økonomi begynner å hente seg inn på marginen, og at tiden for når eventuelle smitteeffekter burde gjøre seg til kjenne er i ferd med å løpe ut.


– Har ekspertene overvurdert denne smitteeffekten, som så langt har vært svært begrenset?
– Ja, jeg vil si det.

– Normalt skal mye være synlig etter ett og et halvt år. Nå ser vi også at økonomien på marginen begynner å ta seg opp igjen.

Sammenlignet med krisen på slutten av 80-tallet

På slutten av 1980-tallet falt også oljeprisen til uventede lave nivåer. Norsk økonomi ble påvirket, men Hermanrud mener det er mye som er annerledes denne gangen.

– Vi hadde skyhøye renter, høy gjeld i husholdningene, masse nybygg der de bygget som gale i kontormarkedet, lav sparerate, lav oljepris og vi gjorde alt for å holde valutaen oppe.

Om dagens situasjonen mener Hermanrud er vi er bedre rigget til å stå imot en krise.

– I dag er egentlig balansen veldig grei. Ja, det er negativt for norsk økonomi at oljeprisen har falt så mye. Det er også en risikofaktor at gjeldsnivået på husholdningene er unormalt høyt.

(Saken fortsetter under bildet.)

FØR OG NÅ: Slik var Peter Hermanruds fremstilling på hvorfor Norge vil klare seg bedre ved oljeprisfallet nå, enn på slutten av 1980-tallet.

Swedbank

Men Hermanrud, som legger til grunn en økning i oljeprisen til 70 dollar, mener at det er langt flere argumenter for at norsk økonomi skal klare seg bedre gjennom oljeprisfallet bedre denne gangen.

– Oljesmellen kom på et tidspunkt hvor det var god balanse i norsk økonomi. Utover oljenæringen hadde vi ikke overinvestert, vi hadde en fleksibel valutakurs og et oljefond vi kunne ta ut mer penger fra. Det ser ikke ut til nå at det blir noen veldig stor smell av det, og en grunn til det er tilpasningen norsk økonomi hadde på forhånd.

DNB: – Ingen krise

En annen som taler til forsamlingen av eiendomsinteresserte på Ullevaal stadion i dag er Gunnar Selbyg, direktør for analyse og verdivurdering i DNB næringsmegling.

Han mener at vedvarende lave oljepriser ikke gir grunn til ramaskrik hos investorene i næringseiendom.

Les også

Aldri før har næringseiendom vært dyrere - Christian Ringnes tror ikke toppen er nådd

– Lave oljepriser vil på ingen måte gi krise for norsk næringseiendom, men leieinntektene blir mer risikoutsatte. Både ut fra at ledigheten øker og at leieprisene vil falle, sier han.

Statistikk presentert av DN i dag viser at mens leieprisene i snitt utvikler seg flatt i Oslo, faller leieprisene i områder som Stavanger og Kristiansand.

Selbyg mener at en vedvarende oljepris ikke vil slå ut hele markedet for næringseiendom, men gi først og fremst gi utslag i oljerelaterte områder.

– Vårt budskap er at hvis vi, mot formodning, får vedvarende lav oljepris, så vil det øke utleierisikoen. Det vil igjen påvirke investoretterspørselen slik at vi får mer sprikende verdiutvikling for ulike kategorier av eiendomsrisiko. Leieinntektene vil være mer utsatt, og det vil være leietagers marked, sier han.

Les også

Oljeleverandører ser mørkere på fremtiden

Les også

SSB kutter i vekstprognosene

Les også

– Kan være greit å ta noen fortjenester