LO om regjeringens Statkraft-snuoperasjon: – Skyter seg selv i begge føttene

Nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO er svært kritisk til regjeringens beslutning om likevel å hente utbytte fra Statkraft.

GIR INVESTERINGSKUTT: Statkraft fritas ikke fra utbytte, det kan få konsekvenser for investeringsplaner - blant annet innen vindkraft. Illustrasjonsbildet viser vindmøller på Smøla nord av Kristiansund.
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

– Dette er veldig lite imponerende. Regjeringen og støttepartiene velger her veldig uforutsigbare og lettvinte løsninger. Det er ufattelig dårlig håndverk, sier nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO til E24.

Denne uken ble det klart at egenkapitalen i Statkraft etter alle solemerker ikke blir styrket med fem milliarder kroner gjennom reduserte utbytter, slik regjeringen la opp til for under et år siden.

I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringen og deres samarbeidspartier i Stortinget, Venstre og KrF, er der klart at man vil hente utbytte allikevel i forbindelse med statsbudsjettet.

Avgjørelsen har fått hard medfart av opposisjonen, og Bellona uttalte i går at regjeringen «struper» Statkraft – som spiller en betydelig klimarolle gjennom sine fornybar energi-investeringer.

– Spesielt Høyre gikk høyt på banen og sa at Statkraft skulle styrkes med 10 milliarder kroner, sier Gabrielsen i LO til E24.

– Det ble varslet økt egenkapital og lavere utbytter for å sikre større forutsigbarhet og muligheter for videre vekst. Da er det påfallende at denne forutsigbarheten varte under ett år.

Les også

Bellona: – Regjeringen struper Statkraft

Trønder-prosjekt ryker?

Blant prosjektene man nå frykter ryker, er den planlagte vindkraftutbyggingen på Fosen i Trøndelag.

– Det er veldig uheldig at man i så stor grad gjør endringer i utbyttepolitikken med bare et pennestrøk. Det påvirker Statkrafts investeringsevne, og jeg frykter nå at for eksempel vindkraftutbyggingen på Fosen står i fare, sier LO-toppen.

KRITISERER REGJERINGEN: LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Utbyggingen på Fosen utgjør størsteparten av et meget omfattende vindkraftprosjekt på 1.000 megawatt i Midt-Norge. Prosjektet ble på forsommeren skrinlagt grunnet usikkerhet rundt lønnsomheten i prosjektet, men denne beslutningen ble omgjort kort tid senere.

– Det er tre aspekter. Det ene er at dette er dårlig eierskapsutøvelse og uetterrettelighet i politikken. Det andre er at man skaper usikkerhet rundt milliardinvesteringer innen fornybar energi, som jo er et mål det er bred politisk enighet om. Og det tredje aspektet er hva dette kan generere av arbeidsplasser i trøndelagsregionen, i en tid der ledigheten øker, sier Gabrielsen.

Les også

Solberg: – Lite rom for fossil energi på lang sikt

Han viser til denne ukens arbeidskraftsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå, der det bekreftes at trenden med økende norsk ledighet vedvarer. Å sette Fosen-prosjektet i fare mener fagforeningslederen da rimer dårlig med behovet for omstilling i norsk næringsliv.

– Vi risikerer at en potensiell milliardinvestering forsvinner, stikk i strid med snakket fra regjeringshold om omstilling og det at vi må ha flere ben å stå på, sier han.

Han mener videre at saken vitner om manglende evne til å ha to tanker i hodet samtidig.

– Nettopp fordi dette er noe som kan bidra til et grønt skifte og generere arbeidsplasser, og samtidig bidra til økte skatteinntekter. Her skyter man seg selv i begge føttene, sier Gabrielsen.

Les også

Dette er de viktigste endringene i statsbudsjettet 2016

– Fortsatt evne til investeringer

Høyres miljøpolitiske talsmann og parlamentariske nestleder påpeker at Statkraft ble tilført fem milliarder i ekstra egenkapital høsten 2014.

– Den opprinnelige planen var å tilføre ytterligere fem milliarder gjennom reduserte utbytter de neste tre årene. Dette endres nå, men Statkrafts evne til å gjøre investeringer er fortsatt god, sier han.

AVFEIER NORGE-BEKYMRINGER: Miljøpolitisk talsmann Nikolai Astrup i Høyre.

Ifølge Astrup fulgte det av investeringsplanen som lå til grunn for kapitalsøknaden i 2014 at selskapet hadde egen investeringskapasitet på 38 milliarder kroner. Dette ville så utvides til 60 milliarder i perioden 2014 til 2018.

– Selv om forventningene til ny egenkapital reduseres med fem milliarder de neste tre årene, vil Statkraft likevel ha betydelig evne til å investere i tiden fremover. Så det er ikke slik at prosjekter som for eksempel Fosen settes i fare på grunn av dette. På Fosen er hovedutfordringen om Statkraft ikke finner tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet, sier Astrup.

– Hvordan Statkraft velger å allokere sin investeringsportefølje, er opp til Statkraft selv å avgjøre. Men det er ingenting i veien for at Statkraft innenfor sin tilgjengelige investeringskapital kan løfte Fosen-prosjektet.

Les også

Statkraft blåste bort 1,82 milliarder i Sverige

– Ingen grunn til bekymring

Astrup avviser videre LOs bekymring rundt manglende omstilling i norsk økonomi.

– Statkrafts muligheter til å gjøre investeringer i vannkraftprosjekter i Norge er begrenset av konkurransesituasjonen. Av større kraftprosjekter er det eventuelt Fosen-prosjektet Statkraft kan realisere i Norge. Det er riktig at Statkraft vil ha noe mindre kapital tilgjengelig til å investere i nye prosjekter, men disse investeringene ville i all hovedsak kommet i utlandet, sier han.

– LO har ingen grunn til bekymring her hjemme. Her er hovedutfordringen kraftprisen, som er så lav at det er vanskelig å få lønnsomhet i nye kraftprosjekter. Det er en av grunnene til at Fosen har blitt utsatt, og at en investeringsbeslutning ennå ikke er tatt på dette prosjektet.

Les også

Mistet hele småkraftverket

Høyre-toppen varsler tre hovedgrep for å gi bedre balanse i kraftmarkedet og dermed skape grunnlag for flere lønnsomme kraftprosjekter: Økt bruk av fornybar energi på bekostning av fossile brensler, nytt forbruk ved etablering av ny kraftforedlende industri og nye mellomlandsforbindelser.

– Prosjektene i utviklingsland vil ikke påvirkes av at vi henter mer utbytte fra Statkraft, fordi disse prosjektene ligger i datterselskapet SN Power, der alt overskudd reinvesteres i nye prosjekter i samarbeid med Norfund. Økt utbytte vil medføre en liten svekkelse i investeringsbudsjettet for modne markeder i utlandet, der det finnes mange aktører som kan bidra til å utløse nye kraftprosjekter, sier han.

Les også

– Brasil vil fortsatt være et viktig marked for norske bedrifter

Les også

Derfor blir strømregningen større

Les også

– Vi kan få lav strømpris i vinter

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Ga Statkraft 5 mrd. mindre – avviser ansvar for vindkraft-vrakingen

  2. Betalt innhold

    – Vi legger til grunn at Statkraft prioriterer Norge

  3. Får kritikk etter vindkraft-vraking: – Svært uheldig signal etter Paris

  4. – Statkraft ville vært et perfekt selskap å ta på børs

  5. Statkraft selger seg ut av gigantisk vindkraftprosjekt