Lønnskutt og bonusutbetalinger: Dette tjente oljetoppene i kriseåret 2015

Topplederne i oljenæringen får fortsatt godt betalt, viser skattelistene. Flere fikk store bonusutbetalinger også i fjor. 

GODT BETALT: Luis Araujo i Aker Solutions, Eldar Sætre i Statoil og Øyvind Eriksen i Aker har til salt i grøten selv om oljeprisene er lave.
Publisert: Publisert:

Fjoråret var krevende for oljenæringen med fallende oljepris og lavere aktivitet på norsk sokkel. Nedturen ført til både oppsigelser av ansatte og lønnskutt i selskapene.

Samtidig tjente toppsjefene i næringen gode penger, viser skattelistene for 2015. For enkelte har mye av inntekten kommet fra solide bonusutbetalinger.

Det får LO-forbundet Industri Energi til å reagere.

– Jeg synes hele systemet er hult når de som tar ut store bonuser, selv lager seg moralske miner og snakker om at arbeidsfolk må vise solidaritet og måtehold, sier forbundets leder Leif Sande til E24.

– Det er det ikke et jækla ord om når de fyller lommene sine selv.

Øverst på inntektstoppen troner Aker-sjef Øyvind Eriksen, etterfulgt av Statoil-sjef Eldar Sætre og Trond-Erik Johansen i Conocophilips Norge.

(Se hele oversikten nederst i saken.)

Fikk full bonus

Aker-konsernet har eierandeler innenfor hele spekteret av oljerelaterte selskaper, fra lete- og produksjonsselskapet Aker BP (tidligere Det norske, som har slått seg sammen med BP Norge), leverandørselskapet Kværner og oljeserviceselskapet Aker Solutions.

Ifølge konsernets årsrapport hadde Eriksen en grunnlønn på 15,3 millioner kroner, samt bonusutbetalinger på 9,4 millioner.

– Øyvind Eriksens lønn fastsettes av styret i Aker ASA. Et enstemmig styre mente at han var kvalifisert til full bonus. Han har skapt store verdier for Akers aksjonærer i et krevende marked der det er gjort viktige grep, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen til E24.

Han påpeker at Akers verdier steg med 4 milliarder, over 20 prosent, i 2015.

Mens oljenedturen har svekket flere av datterselskapene, har Aker gjort det sterkt innenfor hvitfisk og maritim virksomhet.

Solid utbetaling til Statoil-sjefen

Statoils konsernsjef Eldar Sætre etterfølger Eriksen på topplisten. Han står oppført med en alminnelig inntekt på 11,8 millioner kroner.

Av Statoils årsrapport fremkommer det at Sætre hadde en skattbar lønn på 14,2 millioner kroner, hvorav 7,7 millioner var fast lønn og 3,5 millioner stammet fra bonusutbetalinger.

I rapporten heter det at Statoil ønsker å «tiltrekke og beholde høytpresterende medarbeidere gjennom å tilby konkurransedyktige, men ikke markedsledende, betingelser.»

Forskjellen på utbetalt lønn og inntekt slik det står oppført i Skattelistene, kan bero på flere forhold. De tre tallene som fremgår av skattelistene viser langt fra hele bildet.

Statoil utbetalte også millionbonuser til flere av sine konserndirektører. Utviklingsdirektørene Torgrim Reitan og Arne Sigve Nylund fikk bonuser på henholdsvis 1 og 1,35 millioner kroner. Teknologidirektør Margareth Øvrum fikk bonusutbetaling på 1,2 millioner kroner.

I tillegg fikk John Knight og William Maloney utbetalt flere millioner i bonuser. Begge er bosatt i utlandet.

Les også

Se topp 10-listen: Mohn tjente dobbelt så mye som nummer to

– Har gjort endringer i bonussystemet

– Vi har et lønnssystem som er i samsvar med statens retningslinjer, med konkurransedyktige, men ikke lønnsledende betingelser i de markeder vi opererer i, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil til E24.

– Resultatet i 2015 gjør at vi har foretatt reduksjoner i utbetalingene til blant annet konsernledelsen, noe som reflekterer situasjonen som Statoil og bransjen er i, fortsetter han.

Glad Pedersen viser til at Statoil i 2016 innførte lønnsfrys for ledere. De har også gjennomført flere endringer, blant annet en skjønnsmessig reduksjon i bonusordningssystemet. Endringene innebærer også at variabel lønn kan reduseres eller falle bort dersom selskapets resultater er lave.

– Ledere har en fastlønn og en variabel lønn som avhenger av prestasjoner. Bonus blir nå enda sterkere knyttet til våre finansielle resultater, sier Glad Pedersen.

Tar lønnskutt

I enkelte av selskapene i næringen har lederne selv fått kuttet sine lønninger.

Les også

23-åring har nesten ti milliarder i formue

I Aker Solutions ble det tidligere i år bestemt at 3.500 ansatte innenfor vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner, såkalt MMO, skulle få lønnen sin kuttet 5 prosent, mens ledelsen fikk et lønnskutt på 10 prosent.

Resten av ledelsen i oljeserviceselskapet har hatt lønnen sin fryst de siste to årene.

Toppsjef Luis Araujo står oppført med en inntekt på drøyt 9 millioner kroner i fjor.

Av selskapets årsrapport fremgår det at grunnlønnen ligger på rundt 7 millioner, mens han har fått utbetalt drøyt 1 million i andre utbetalinger.

Hos leverandørbedriften Aarbakke på Bryne på Jæren, har både ledelsen og de ansatte tatt et lønnskutt på 3 prosent i år.

– Jeg tror det blir tøft både i år og neste år, men vi er klare til å slåss om jobber både internasjonalt og hjemme, og vil være konkurransedyktige til enhver tid, sier gründer og daglig leder Inge Brigt Aarbakke.

Han sier det er naturlig å kutte i lønnen i nedgangstider, og at ledelsen må ta sin del av ansvaret.

– Tiden vil vise hvilket lønnsnivå vi kan ha. Blir ikke prisene bedre og marginene større, er det ikke rom for høyere lønn. Får vi et større volum, fortjener de ansatte å være med som alle andre, på lønnsøkning.

Aarbakke er kjent for en rekke stunt for å profilere bedriften og skape trivsel blant de ansatte.

På oljemessen ONS i Stavanger for to år siden, sto selskapet for en av de mer prangende utstillingene. På årets messe sløyfet imidlertid oljegründeren standen.

Publisert:

Her kan du lese mer om