Kosmo: Urovekkende Nav-avsløringer

Riksrevisor Jørgen Kosmo mener Arbeidsdepartementet har pøst på med penger - i stedet for å ta tak i de virkelige problemene i Nav.

UROVEKKENDE: At forskjellene fra fylke til fylke er så store i Nav, og at kontorene er så uvillige til å lære av hverandre, mener riksrevisor Jørgen Kosmo.
  • Kristin Norli
Publisert:

- Det er overraskende og uforståelig at det er en så skjev fordeling av ressursene mellom fylkene. Og det er urovekkende å se at det er så store forskjeller på produktivitet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til E24.

Tirsdag la Riksrevisjonen frem sin rapport om pengebruken i Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Selv om rapporten heter «Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i Nav», viser funnene at etaten drives alt annet enn effektivt.

- De store forskjellene kan tyde på at man i stedet for å ta tak i problemene i organisasjonsstyringen, heller bare har økt ressursene, sier Kosmo - en skyts han fyrer av mot Arbeidsdepartementet og statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap).

Store forskjeller

Slik E24 skrev tidligere i dag, er det gapende forskjeller som er avdekket.

De ansatte i det mest produktive Nav-fylket, Oppland, jobber dobbelt så effektivt som de i det minst produktive fylket Finnmark, viser rapporten.

Samtidig viser rapporten at mens hele Nav er tilført betraktelige budsjettøkninger de siste årene, kan etaten kun vise til marginale forbedringer på et av de aller viktigste satsningsområdene - saksbehandlingstid.

Kosmo håper Arbeidsdepartementet nå går inn i saken for å finne ut hvordan og hvorfor det er blitt slik.

- Det kan ikke være helt likt fra fylke til fylke, det vet vi. Oppgavene og type saker man står overfor varierer såpass mye geografisk, at det vil være forskjell. Men problemet her er at forskjellene er så store at de ikke lar seg forklare av det som er av grunnleggende ulikheter mellom fylkene, sier Kosmo til E24.

- Manglende styring

Opposisjonen på Stortinget reagerer ikke uventet på Riksrevisjonens funn.

BJURSTRØM MÅ TA ANSVAR: Arbeidsminsiter Hanne Bjurstrøm (Ap) må ta ansvar for at ressursbruken i Nav ikke gir forutsigbare og like tilbud til brukerne uavhengig av bosted, mener Høyres Torbjørn Røe Isaksen.

- Riksrevisjonens siste rapport viser at Arbeidsministeren og Arbeidsdepartementet mangler styring med Nav, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

- Vi har flere ganger de siste årene påpekt at ressursene ikke utnyttes på langt nær godt nok i Nav-systemet, og det er nedslående å se at situasjonen fortsatt ikke er bedre på tross av en betydelig budsjettøkning de siste årene.

- Det er på tide at Arbeidsministeren nå griper skikkelig tak i disse problemstillingene, heller enn å bare øke budsjettene. At ansatte må bruke opptil 40 prosent av sin samlede arbeidstid på noe annet enn faglig arbeid, og at det er en forskjell i produktiviteten mellom fylkene på hele 50 prosent, viser at Nav rett og slett ikke fungerer godt nok.

Flere klager

Kosmo mener det er grunn til å understreke at revisjonens rapport ikke finner noe som tyder på at mer effektivitet går på bekostning av brukerne.

Det er heller tvert imot. Funnene viser at økt produktivitet, mer tilfredse brukere, kortere saksbehandlingstid og færre saker inne til behandling går hånd i hånd.

Men selv om noen suksess-fylker kan vise til slike resultater, som Oppland, er resultatet på landsbasis nedslående.

I perioden fra 2008 til 2010 er det hele 20 prosent flere klager som kommer inn på vedtak som gjøres i fylkene.

Les også: Riksrevisjonen slakter pengebruken i Nav


– Riksrevisjonens siste rapport viser at Arbeidsministeren og Arbeidsdepartementet mangler styring med NAV, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi har flere ganger de siste årene påpekt at ressursene ikke utnyttes på langt nær godt nok i NAV-systemet, og det er nedslående å se at situasjonen fortsatt ikke er bedre på tross av en betydelig budsjettøkning de siste årene.

– Det er på tide at Arbeidsministeren nå griper skikkelig tak i disse problemstillingene, heller enn å bare øke budsjettene. At ansatte må bruke opptil 40 % av sin samlede arbeidstid på noe annet enn faglig arbeid, og at det er en forskjell i produktiviteten mellom fylkene på hele 50 %, viser at NAV rett og slett ikke fungerer godt nok. Det er Arbeidsministerens ansvar.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Kosmo spår nye
    kostnadssprekker

  2. Avviser enighet om Mongstad-rapport

  3. Kritiserer lederlønninger i helseforetakene

  4. Riksrevisjonen: Flere tog i rute for fem år siden

  5. - Hold øye med Statkrafts utenlandsprosjekter