Her er sjeføkonomens rentedom: – Det Norges Bank absolutt ikke skulle gjøre

Sjeføkonom er kritisk til at Norges Bank setter seg på gjerdet.

SER LAVERE RENTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank.
  • John Thomas Aarø
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Norges Bank besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Dette gjorde sentralbanken til tross for at den ser mørkere på utsiktene for norsk økonomi enn den gjorde i september.

På den annen side senker sentralbanken rentebanen, den forventede styringsrenten de neste tre årene, relativt kraftig.

Den indikerer en overveldende stor sannsynlighet for et rentekutt før sommeren neste år, og over 40 prosent sannsynlighet for nok et kutt etter sommeren neste år. Med andre ord er det utsikter for ytterligere to rentekutt neste år.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, mener at det hadde vært naturlig å kutte renten nå siden Norges Bank sier at norsk økonomi trenger to rentekutt til fordi utsiktene i norsk økonomi er svakere enn de så for seg i september.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets

– Gitt det bildet de tegner, ville det vært naturlig å ta et rentekutt nå, i stedet venter de. Dette er det Norges Bank absolutt ikke skulle gjøre, sier Due-Andresen til E24.

Les også

Kronen styrkes kraftig

– Blir løpende etter

Hun mener at rentekutt i mars, slik som Norges Bank signaliserer, vil komme for sent.

– Svekkelsen i norsk økonomi vil gå raskere enn det Norges Bank ser for seg, slik at de vil bli kommende løpende etter i mars, sier Due-Andresen.

Samtidig sier hun at det at Norges Bank ikke kutter renten nå fordi er frykt for at dette øker risikoen for at veksten i boligprisene tiltar.

Hun peker på at Norges Bank begrunner den såkalte rentebanen med et eget punkt om offentlig etterspørsel.

– Norges Bank sender dermed et signal til Finansdepartementet om at nå som staten bruker mer penger enn det Norges Bank trodde i september gjør pengepolitikken mindre ekspansiv, det vil si bidrar til å trekke rentebanen opp, sier Due-Andresen.

– Liten grunn til å vente kollaps

Sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities

– Det er liten grunn til å forvente en kollaps i norsk økonomi de neste tre månedene som følge av et oljeprisfall som i all hovedsak kom i slutten av 2014, sier sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities til E24.

– Det kan ikke utelukkes at utviklingen i norsk økonomi blir svakere enn Norges Bank har lagt til grunn. Men i så fall er det mulighet for å kutte renten både i mars, mai og juni. Norges Bank har nok derfor valgt å ikke legge så stor vekt på at det er tre måneder til neste rentemøte, sier han.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets

Lødemel ventet på forhånd at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret og at den ville senke rentebanen. Dette mente han blant annet fordi Norges Bank i september så for seg en relativt lav sannsynlighet for rentekutt nå.

Siden september har det kommet signaler som har talt for både rentekutt og uendret rente. Mer ekspansiv pengepolitikk og en svekket krone var blant hovedårsakene til at Lødemel har holdt fast ved sitt rentesyn siden september.

Les også

Renterådet om 40 dollar fatet: – Vi er blitt vesentlig fattigere enn vi var

– Litt overraskende

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets holdt en knapp på rentekutt torsdag, men mener likevel at dagens beslutning ikke er overraskende.

– Litt mer overraskende er det at Norges Bank ikke tydeligere signaliserer rentekutt i mars, men de har indikert at renten skal ned 0,25 prosentpoeng i første halvår, sier Aamdal til E24.

Han tror Norges Bank er for optimistiske til utsiktene for norsk økonomi.

– Dette kunne tilsi at Norges Bank skulle sette ned renten mer de kommende årene, enn det de indikerer, sier Aamdal.

Det var forventninger om at Norges Bank ville kutte styringsrenten, og at den ville bli enda mer rekordlav. 11 av 20 prognosemakere ventet uendret rente torsdag, mens resterende ni ventet rentekutt, ifølge estimater innhentet av nyhetsbyrået TDN Finans.

Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets
Les også

Meglertopp takker Olsen for rentebeslutningen

Styrket krone, men ...

Etter rentebeslutningen gikk kronen umiddelbart sterkere.

– Kronestyrkingen hadde vært mye kraftigere om Norges Bank ikke hadde senket rentebanen så mye, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Han mener det særlig var én faktor som gjorde at kronestyrkelsen ikke var mer brutal.

– Det at sentralbanken sier at den holder renten uendret nå, men at det vil komme mer fremover, begrenser kronestyrkingen, sier han.

Her forklarer sentralbanksjefen rentebeslutningen:

Les også

– En historisk begivenhet

Les også

– Norges Bank har vært ekstraordinært uforutsigbar

Les også

Eiendom Norge: – Det blir dyrere å kjøpe bolig neste år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. Rører ikke styringsrenten

  2. – Det overrasker oss at de har tatt opp rentebanen

  3. Kronen styrkes kraftig

  4. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  5. – Bekrefter at vi er ute av oljenedturen