SV og Frp krangler videre om grep mot ledighet

En ny undersøkelse viser at det var helt nødvendig å gi bedriftene økt mulighet til å ansatte folk midlertidig, mener Frp. SV er helt uenig.

VIKTIG: Erlend Wiborg (Frp) mener endringene regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder bedriftenes adgang til å ansette folk midlertidig, har vært helt nødvendige.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Diskusjonen går høyt om regjeringens virkemidler i kampen mot høyere arbeidsledighet. Onsdag kommer nye ledighetstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nesten ni av ti bedrifter som siden sommeren har ansatt folk midlertidig, ville ikke besatt de aktuelle stillingene hvis de måtte gjøre dem faste, ifølge en undersøkelse for Virke blant norske bedriftsledere.

– Undersøkelsen viser med all tydelighet at i de fleste tilfellene er alternativet til en midlertidig stilling ingen stilling – ikke fast jobb, sier Frps arbeids- og sosialpolitiske talsmann, Erlend Wiborg, til NTB.

Han mener dette viser at det var helt nødvendig med en oppdatering av regelverket.

– Spill for galleriet

Da regjeringen ville endre arbeidsmiljøloven slik at det skulle bli lettere å ansette folk midlertidig, kom LO og flere av de største fagforeningene med kraftig kritikk.

De hevdet blant annet at det ville kunne skape et A- og et B-lag i arbeidslivet. Flere midlertidige stillinger vil fortrenge faste ansettelser når bedriftene får lov til å ha 15 prosent av staben midlertidig, het det fra fagbevegelsen og opposisjonen.

SVs arbeidspolitiske talsperson Kirsti Bergstø mener Virke driver et spill for galleriet med sin undersøkelse.

– Tall fra OECD viser det motsatte. Det blir ikke flere jobber av at flere blir ansatt i midlertidige stillinger. Det blir bare flere som får midlertidig jobb, sier hun til NTB.

– Virke sprer en myte om at det norske arbeidsmarkedet ikke er fleksibelt. Sannheten er at 500.000 nordmenn skifter jobb hvert eneste år.

Bergstø mener trygghet og tillit er suksessfaktorer i den norske arbeidslivsmodellen og har bidratt til at norske arbeidstakere «er blant de mest produktive i verden».

Omstilling

Virkes undersøkelse viser at bare 14 prosent av bedriftene, ville tilbudt fast ansettelse hvis de ikke hadde hatt adgang til midlertidig ansettelse. 38 prosent av dem som ansatte noen midlertidig, gjorde det i forbindelse med vekstframstøt.

Wiborg er overbevist om at økt adgang til midlertidige ansettelser er nødvendig i en vanskelig periode for norske bedrifter. Han avviser at det skapes et A- og B-lag i arbeidslivet.

– Det er feil, og det viser også denne undersøkelsen. Dette senker terskelen for å ansette folk. De som gjør en god jobb, vil ligge godt an til å få fast stilling på litt sikt, sier Wiborg.

– Et offensivt næringsliv som tør ansette folk, selv i tøffe tider, er av største viktighet. Det legger vi til rette for, mener han.

Ny pekepinn

SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) onsdag gir en viktig indikasjon på utviklingen i ledigheten.

– AKU-ledigheten ventes å holde seg stabil på 4,5 prosent, skrev DNB Markets i en rapport tirsdag.

Også Nordea Markets tror raten forblir uendret på 4,5 prosent og peker på at AKU-ledigheten er lite endret siden august i fjor.

I tillegg til diskusjonen om endringer i arbeidsmiljøloven går debatten også høyt om hvorvidt permitteringsperioden skal forlenges fra dagens 30 uker til 52 uker som et tiltak mot oppsigelser.

SV, Arbeiderpartiet og LO, men også NHO, mener perioden må forlenges. Men regjeringen, og blant andre Virke, mener en forlenget permitteringsperiode vil hindre omstilling i arbeidslivet og «låse inn» arbeidskraft i bedrifter som må nedbemanne.

Les også

Anundsen kritiseres for sikkerhetsreklame

Les også

Norge fjerde mest forgjeldede befolkning i Europa

Les også

Jensen: – Krevende tider for norsk økonomi

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Arbeidsmiljøloven
  3. Fremskrittspartiet (Frp)
  4. Sosialistisk Venstreparti (SV)

Flere artikler

  1. Virke-sjefen hevder nye funn knuser LO-kritikk

  2. Permitteringsordningen: – Forlengelsen var en kortsiktig løsning

  3. Erna Solberg: Nå får bedriftene permittere folk i ett år

  4. Støres bønn til Solberg: Forleng permitteringstiden nå

  5. Politisk kamp mellom Sp og Ap om innstramminger i bemanningsbransjen