LO- og finanstopper: Politikerne har glemt det viktigste i eierskapsdebatten

Norske politikere har glemt det aller viktigste i eierskapsdebatten, mener eksperter. Hvordan man får flere nordmenn til å investere i norske selskap er viktigere enn om staten eier så, så mange prosent av Telenor.

- VI GJORDE DET I NORDSJØEN: En debatt om det statlige eierskapet endte med en jakt på nye kapitalister, da Victor Norman (nummer to fra venstre), Gert W. Munthe, Petter Haas Brubakk, Hans-Christian Gabrielsen og Knut Brundtland stilte til frokostmøte. Hans Geelmuyden ledet debatten (til venstre).

  • Marius Lorentzen
Publisert:,

– Jeg skal sitere min venn Jens Ulltveit-Moe. Han kalte eierskifter for «kapitalismens renselse».

Ordene kom fra Victor Norman, professor ved Norges Handelshøyskole og tidligere arbeidsminister for Høyre. Han var blant paneldeltagerne da PR-byrået Geelmuyden. Kiese denne uken inviterte til debatt rundt statlig eierskap.

– Eierskap er fryktelig viktig. Av den veksten vi har hatt gjennom tiår etter tiår er det bare 30 til 40 prosent som kan forklares med at det er flere arbeidere, mer ressurser eller mer kapital tilgjengelig, fortalte Victor Norman videre.

Les også

Regjeringen får flertall for nedsalg i Telenor

Temaet for møtet var «Hvem skal eie Norge?», og seniorrådgiver Helge Lunde i byrået ville gjerne vite om staten faktisk er en vellykket eier, og om det er riktig at den private kapitalen ikke er sterk nok til å ta en større eierrolle i Norge.

Til frokosten var også nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen, NHO-direktør Petter Brubakk, meglertopp Knut Brundtland og Hercules-partner Gert W. Munhe invitert.

– Det merkelige er at vi spør oss hvem den nye eieren skal være. Det er noe gammelsosialistisk over premisset – at produksjonsmidlene er et felleseie og at vi bare leter etter noen til å forvalte de for oss. Spørsmålet bør kanskje være hvordan vi skal få noen til å lage fremtidens produksjonsmidler, la Norman til.

Det politikerne ikke snakker om

Under debatten snakket debattantene oppsiktsvekkende lite om den debatten som har pågått i media de siste ukene og månedene – nemlig debatten om hvor mye staten skal eie i de forskjellige selskapene.

Mens politikerne har kranglet om staten skal eie 54 eller 34 prosent av Telenor og Kongsberg Gruppen, var frokostpanelet langt mer opptatt av hvordan vi skal skape flere småkapitalister her i landet.

Med andre ord: Hvordan kan man skape nye, private eiere som kan løfte fremtidens bedrifter opp og frem.

– Det blir alltid denne debatten med eierskapsmeldingene. Vi er egentlig alle enige at den ikke er den riktige debatten. Når det kommer en innivasjonsmelding fra regjeringen blir det derimot ingen debatt, sa Norman.

– Dette er den fjerde eierskapsmeldingen på 12 år. Problemet er ikke at vi diskuterer det for mye. Kanskje er problemet at Kontrollkomiteen (i Stortinget, journ.anm.) diskuterer eierskapet mer enn næringskomiteen, sa NHO-direktør Petter Brubakk, med en ironisk referanse til de mange høringene.

Professorens konklusjon var tindrende klar:

- Vi mangler ikke kapital i Norge, vi mangler kapitalister, sa Norman og etterlyste nordmenns entreprenørskap.

– Staten flommer over av kapital (...) På 1800-tallet hadde vi for mange folk og for lite kapital. Nå er det motsatt.

– En livsfarlig vei

Partner i private equity-fondet Herkules Capital, Gert W. Munthe, mener begge debattene er viktige.

– Men det viktigste er å få opp det private eierskapet. Det er lite staten egentlig kan gjøre med det annet enn å endre på skattesystemet, det handler mye mer om holdninger.

Munthe ville imidlertid ikke gå med på Victor Normans syn om at det ikke spiller noen rolle hvor eierskapet er, og at det bare er plasseringen av selve virksomheten.

Knut Brundtland

Ole Martin Skaug, E24

– Jeg synes det er bra med norsk eierskap. Vi er bygget opp på kompetanse, og jeg mener det er viktig å ha et visst eierskap til dette, sa Munthe, før han gikk løs på skattepolitikken.

Han fyrte av en kraftsalve mot politikernes skattefavorisering av nordmenns boliginvesteringer:

– Jeg synes det er problematisk at norske rammevilkår ikke oppmuntrer til eierskap i produktiv kapital, og vi må snu dette med boliginvesteringene (...) Scheel-utvalgets forslag om å skatte eierskap med 47 prosent er en livsfarlig vei å gå, sa Munthe om skatteutredningen som finansministeren fikk levert i fjor høst.

– Vi gjorde det i Nordsjøen

Knut Brundtland, konsernsjef i meglerhuset ABG Sundal Collier, forklarte hvordan han ser mangelen på norske kapitalister utspille seg i virkeligheten:

– Når jeg ringer rundt nå for å hente 50 til 100 millioner til en god investering i et selskap fra private er det vesentlig færre nå som sier ja enn for 10 år siden.

Professor Victor D. Norman

Berit Roald

Brundtland forklarte det med at for mange private investorer i dag ikke ser en stor nok mulig gevinst i enden av tunnelen. Han var rask til å poengtere at det finnes måter å endre det på:

– Vi gjorde det i Nordsjøen (...) Det var kanskje derfor vi fant Johan Sverdrup, sa Brundtland og refererte til skatteendringen tidlig på 2000-tallet, som gjorde at mange mindre og nye oljeselskaper lot seg friste til å komme til norsk sokkel.

– Det er lett å skape et reklamebyrå, advokatbyrå eller konsulentfirma (...) Det som er vanskelig er å starte en klesfabrikk, elektronikkfabrikk eller bilfabrikk. Problemet er at vi har et lite hjemmemarked, og i Norge må du ut med arbeidsgiveravgift og formuesskatt underveis.

Støtte fra Youngstorget

Da LOs nestleder, Hans-Christian Gabrielsen, tok ordet, kom det ingen kraftsalve mot finanstoppene eller etterlysningen etter flere norske kapitalister.

– Du er jo en kilde til, la meg si, konstant engasjement, begynte Gabrielsen mens han så på Victor Norman og en humrende sal.

– Spørsmålet er hvordan skal vi reise ny kapital, sa LO-nestlederen videre og la til at han synes eierskapsmeldingen til regjeringen manglet to ting:

– Hva er problemet, og hva er det dere vil. Jeg fant lite utover at man ønsker å redusere eierskapet i en rekke bedrifter.

Gabrielsen kunne fortelle at han mye heller ville at staten utviklet den kapitalen man satt på sammen med private, enn at et statlig nedsalg bare sendte penger til «Finansdepartementets mørke kjellere».

- Vi lever ikke av hovedkontoret

Victor Norman mener det er tre hovedgrunner til at debatten om eierskap i Norge har handlet om hvor mye staten skal eie:

  • Staten har stått for 50–80 prosent av sparingen er i landet siden krigen.– Da er det ikke rart at den store kapitalisten heter staten.
  • Skipsreder, Venstre-mann og statsminister Gunnar Knudsen, som ledet Norge da man innførte konsesjonslovene og mente et var viktig med norsk eierskap
  • Hovedstaden: Oslo

– Mange er redde for at hvis vi mister eierskapet så mister vi hovedkontorene i Oslo. Men for de av oss som bor andre steder, i penere byer er det egentlig ikke så viktig. Vi lever ikke av hovedkontoret, vi lever av virksomheten, sa Norman.

Professoren poengterte at Hydro og Orkla ikke hadde eksistert hvis det ikke hadde vært for Marcus Wallenberg og William Lever Danofa, og at Bergen ikke hadde vært noen ting uten utenlendingene.

- Den store suksessen til Norge da vi bygget landet på 1800-tallet skjedde gjennom at vi eksporterte folk og importerte kapital. Det var ikke mange som greide dette like bra som Norge.

Flere artikler

  1. – Bedre å eie 10 prosent i 10 flytog, enn 100 prosent i ett

  2. Mæland ut mot Støre: - Ordspilleri og tåkelegging

  3. Regjeringen vil ikke lenger selge seg ned i Telenor

  4. Annonsørinnhold

  5. - Det som startet som en stor sak, har endt som et mageplask

  6. Norge trenger aktive eierfond