Fortsatt lav ledighet i oktober

45.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det er fortsatt lav ledighet i Norge.
Publisert:

Ved utgangen av oktober er det registrert 76.600 arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 1 800 arbeidssøkere fra september.

Det var registrert 45.400 personer som helt ledige ved utgangen av oktober.

Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken og var samme tall som i forrige måned.

– Det er fortsatt høy aktivitet i arbeidsmarkedet. Den lave arbeidsledigheten vi har sett de siste månedene vedvarer, og etterspørselen etter arbeidskraft holder seg på et høyt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Han forteller at de høye strømprisene som vi har sett de siste månedene så langt ikke har resultert i noen betydelig økning i antallet permitterte.

Det ble registrert 13.100 nye arbeidssøkere hos Nav i oktober.

Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben utgjør den største gruppen, med 31 prosent av de nye arbeidssøkerne.

Kan bety raskere renteheving i desember

Dagens NAV-tall var lavere enn Norges Bank så for seg.

Nordea Markets påpeker i en kommentar at lavere ledighet og høyere inflasjon enn ventet peker i retning av raskere rentehevinger.

Samtidig har ikke tallene vært så avvikende fra sentralbankens forventinger at det er grunn til å forvente noen renteheving på 0,5 prosentpoeng neste uke, påpeker meglerhuset.

«Selv om vi ikke venter 50bp neste uke og holder på vårt syn om 25bp i desember, kan vi ikke helt utelukke sannsynligheten for en 50bp-økning i desember.»

Publisert: