Dette skjer denne uken: – Inflasjonen vil ikke berolige markedene

Inflasjon fra USA og EU, samt taler fra de store sentralbankene, vil prege den kommende uken. Her hjemme får vi viktige tall for varehandel og arbeidsledighet.

SENTRALBANKTUNG: Etter forrige ukes sentralbanktunge nyhetsuke, tror sjefstrateg Erica Dalstø i SEB at sentralbanksjefene i EU og USA vil forsterke budskapet i talene denne uken.
Publisert: Publisert:

Etter en tung uke i markedene preget av rente- og inflasjonsfrykt, tror sjefstrateg Erica Dalstø sentralbanksjefene nå vil benytte sjansen til å forklare budskapet ytterligere.

– Det kommer en rekke taler fra Fed (den amerikanske sentralbanken) og ESB (sentralbanken i EU) som blir viktige for markedet, ved at de kan forsterke budskapet og gi mer guiding, sier hun.

Den siste tiden har både Fed og ESB hevet rentene kraftig.

– Beskjeden har vært at det fortsatt ligger an til aggressiv renteheving selv om mye tyder på negativ vekst neste år.

Fortsatt høy inflasjon

Det er den overraskende høye og vedvarende inflasjonen som ligger til grunn for renteoppgangen. Fredag får vi nye inflasjonstall både fra USA og EU, som begge kan påvirke markedene.

I august steg inflasjonen i eurosonenlandene som bruker euro til ny rekord på 9,1 prosent, og nå ventes det ytterligere oppgang til 9,7 prosent, ifølge Bloomberg.

– Her ser vi ganske stor oppsiderisikorisiko for at den blir høyere drevet av energiprisene, sier Dalstø.

Fra USA får vi inflasjon målt ved PCE (personal comsumption expenditures), som er den amerikanske sentralbankens favorittmål på prisstigning.

Selv om den totale prisveksten ventes å dempe seg til 6,0 prosent fra 6,3 prosent, ventes det marginal oppgang i kjerneinflasjonen, som ikke inkluderer mat- og energipriser.

– Samlet sett tror vi derfor ikke at inflasjonen vil kunne berolige markedene.

Les på E24+

Norges Bank ser mørkere på fremtiden. Men renten skal videre opp likevel.

– Viktig å følge

– I Norge blir det veldig interessant med detaljhandelstallene på onsdag, de er veldig viktig å følge med på fremover, sier Dalstø.

I juli viste detaljhandelen et overraskende stort fall på 2,1 prosent. I august er det ventet et ytterligere fall på 0,5 prosent, ifølge Bloomberg.

Det private forbruket er en viktig vekstmotor for økonomien, men er ventet å falle fremover etter høy inflasjon og flere rentehevinger.

– Konsumet er det som vil være interessant å følge med på, sier Dalstø, og viser til at BNP-tallene for juli viste kraftig fall i det private forbruket.

Detaljhandelen steg markant under pandemien, fordi folk ikke kunne bruke penger på tjenestesektoren (som for eksempel frisørklipp eller restaurantbesøk). I ettertid har tjenestevolumet tatt seg opp igjen, men nå har begge deler falt.

– Det kan være første tegn på at forbrukertilliten er på vei til å bremse, som igjen kan lede til et større fall i konsumet. Selv om detaljhandelstallene svinger mye fra måned til måned, så er de veldig viktige å følge nå.

Nærmer oss vendepunkt

Fredag kommer det arbeidsledighetstall fra Nav for september. Andelen helt ledige falt til 1,6 prosent i august, men inkludert delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, lå arbeidsledigheten på 2,6 prosent.

Nav-sjef Hans Christian Holte uttalte da at det var tegn til at nedgangen i arbeidsledigheten var i ferd med å stoppe opp.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov tror vi nå nærmer oss et vendepunkt for arbeidsledigheten.

– Det er kanskje litt tidlig, men vi tror at arbeidsledigheten nå har begynt å stige fra historiske laveste nivåer, skriver han i en analyse.

Handelsbanken venter i likhet med de fleste økonomene at andelen faller til 1,5 prosent i september, men justert for normale sesongvariasjoner venter Hov en oppgang til 1,7 prosent.

– Selv om vi ikke tror at vi vil se en kraftig og brå økning i arbeidsledigheten, er vi ganske sikre på at denne høsten vil vise en stigende trend, skriver han.

– Norges Bank har den siste tiden tegnet mye mørkere utsikter for fastlandsøkonomien, og har derfor, til tross for kraftig inflasjonspress, foretatt en mer forsiktig oppjustering av rentebanenprognosen for renten enn markedet hadde ventet.

Norges Bank venter også at ledigheten øker noe fremover.

– Tallene for inflasjon og arbeidsledighet vil være sentrale å følge opp når vi nærmer oss rentemøtet i november.

Publisert:
Gå til e24.no