NHO-rapport om det internasjonale bildet: «Fremstår som mørkere og mer usikkert enn på lenge»

Mens norske bedrifter øyner gode tider og flere ansatte, er Trumps påbegynte handelskrig en trussel for den norske eksportnæringen, ifølge fersk NHO-rapport.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum, her avbildet under en tidligere presentasjon.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Publisert:,

Rapporten viser at oppsvinget i norsk økonomi gir god fremtidstro, hvor flertallet av NHOs medlemsbedrifter varsler flere ansatte og færre oppsigelser fremover.

Oljekrisens ende, ledighetsfall, oljepris-comeback og bedret konkurransekraft som følge av kronefall og lav lønnsvekst, gir behagelige vekstutsikter, oppsummerer NHO-sjeføkonom Øystein Dørum.

– I de eksportrettede bedriftene er vurderingen av nåsituasjonen den beste på syv år, opplyser han.

Det liker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). NHOs nye barometer viser at norsk økonomi utvikler seg positivt, mener han.

– Det er godt nytt for arbeidsplasser rundt om i landet, sier han i en kommentar til E24.

Les også

IMF: – Magre lønnsoppgjør blir normalen de neste 15 årene

Trump-mørke

Men i «Økonomisk overblikk», som den nye rapporter heter, er ikke alt rosenrødt. Det langsiktige, internasjonale bildet «fremstår som mørkere og mer usikkert enn på lenge», skriver NHO i sitt sammendrag.

De advarer om at den norske eksportnæringen kan rammes av den eskalerende handelskonflikten mellom verdens store økonomier, med USAs president Donald Trump i førersetet.

Senest tirsdag morgen kom nyheten om at Trump vurderer å utvide sin straffetoll mot Kina med nye 1.600 milliarder kroner, og børsene i Asia falt tungt.

Samtidig vil USAs straffetoll på stål og aluminium bli møtt med mottiltak fra EU og Canada, varsler NHO.

– Verdensøkonomien har dermed tatt flere tunge skritt i retning handelskrig. USAs alenegang skaper samtidig frykt for at etterkrigstidens liberale verdensorden – som USA har vært den fremste garantisten for – er på hell, heter det i rapporten.

Kvalifikasjonskrøll

Brexit rykker samtidig nærmere, og gir ytterligere usikkerhet om rammevilkårene for norske bedrifter, påpeker NHO.

Les også

Norges Banks regionale nettverk: Venter at veksten øker fremover

Men norsk økonomi har altså flest lyspunkter. NHO melder om «høy» stemning i sine medlemsbedrifter om dagen. Samtidig som flertallet øyner flere ansettelser, melder imidlertid også flere at det stadig blir mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Dette gjelder særlig i bygg- og anleggsbransjen samt forretningsmessig tjenesteyting.

– Dette er en påminnelse om hvor viktig det er at flest mulig er en del av arbeidsstyrken, og at vi tilrettelegger for utvikling av kompetanse gjennom hele arbeidslivet, kommenterer næringsministeren.

Spår eksportbrems

I rapporten kommer NHO også med en rekke nye prognoser:

  • De venter at konsumet i norske husholdninger øker med 2,3 prosent i år, mens veksten blir rett under to prosent i 2019 og 2020.
  • Eksporten vil øke 1,1 prosent i år og 1,3 prosent i 2018, men så bremse til stillestans i 2020, tror NHO, drevet av et ventet fall i eksporten av råolje og naturgass.
  • På fastlandet venter de en jevn BNP-vekst på mellom 2,1 og 2,2 prosent de neste årene.
  • For det norske boligmarkedet venter NHO en svak prisoppgang på 0,8 prosent for hele 2018, etterfulgt av høyere prisvekst på 3,8 og 3,7 prosent i henholdsvis 2019 og 2020.