Norges Banks rentemøter

Olsen rører ikke renten

Norges Bank holder renten uendret på 1,5 prosent, etter å ha økt renten fire ganger på litt over et år. Banken venter ingen nye hevinger med det første.

SOM VENTET: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder som ventet renten uendret. Det har vært ti år med lave renter i Norge, og nivået ser ikke ut til å skulle vende tilbake til tidligere tiders normal med det første.
  • Martin Hagh Høgseth
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Siden september i fjor har sentralbanksjef Øystein Olsen og resten av Norges Banks hovedstyre hevet renten fire ganger, fra 0,5 prosent til 1,5 prosent.

Da Olsen hevet renten på rentemøtet i juni, sa han at det var utsikter til en ny heving i september, og så enda en heving før neste sommer. I september hevet han som lovet, men da var det plutselig mindre utsikt til en ny heving med det første.

Norges Bank har ventet en vekstbrems i norsk økonomi, og den ser ut til å ha kommet noe tidligere enn antatt, ifølge utsiktene fra bankens regionale nettverk. Det svekker sannsynligheten for nye hevinger fremover.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank påpeker at en svakere krone enn ventet isolert sett tilsier en høyere rentebane fremover. Siden forrige pengepolitisk rapport i september har banken justert ned utsiktene for kronen i 2020 med over to prosent.

«På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. Det tilsier isolert sett en litt lavere rentebane», skriver banken i en pressemelding.

Norges Bank åpner for ytterligere renteheving hvis norsk økonomi går sterkere enn ventet, eller lønns- og prisveksten skyter fart, og sier den kan kutte renten hvis utsiktene forverres.

«For eksempel kan det hende at handelskonfliktene internasjonalt spisser seg til og oljeprisen faller mye. I så fall kan arbeidsledigheten her hjemme bli høyere og lønnsveksten lavere enn vi regner med. Da kan vi sette renten ned», skriver Norges Bank.

Riksbanken i Sverige satte torsdag opp renten til null, og ender dermed en periode på fem år med minusrente.

Les også

Les også: Kalles «haukene i nord»: – Skiller seg fra resten av verden

Ti år med lave renter

Det har vært mye uro globalt det siste året, og mange aktører har nedjustert utsiktene til global vekst, delvis grunnet handelskrigen mellom USA og Kina.

Norges Bank har likevel gått mot strømmen og hevet renten, som en av få sentralbanker.

Til tross for Olsens rentehevinger er renten likevel historisk svært lav. Styringsrenten har ikke vært over tre prosent siden 2008.

Etter finanskrisen har renten i Norge ligget mellom 0,5 prosent og 2,25 prosent, og boligprisene har fortsatt oppover. Norske husholdningers gjeld har økt fra 2.000 milliarder kroner for ti år siden til rundt 3.600 milliarder kroner i dag.

Norges Bank mener at husholdningsgjelden er den viktigste sårbarheten i det finansielle systemet, men sier nå at finansielle ubalanser ikke lenger bygger seg opp, siden gjeldsveksten og boligprisene har dempet seg noe.

Les på E24+

Les også (+): Dette gjør sentralbankene når de ikke lenger kan kutte rentene

Boligrente på vei opp

Etter at Norges Bank har økt renten, har også boliglånsbankene gradvis fulgt etter og hevet sine renter noe.

Men boliglånsbankene har så langt ikke økt renten like mye som Norges Bank. I oktober 2018 var snittrenten på nye utlån på 2,54 prosent, mens dette hadde økt til 2,98 prosent i oktober 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er fortsatt utsikter til lave renter i lang tid. Norges Bank tror ikke boliglånsrenten vil stige til mer enn 3,1 prosent i 2022.

Konkurransen om lånekundene er hard, og så langt ser bankene ut til å akseptere å tjene mindre på lånene sine. Marginen, altså hvor mye bankene tjener på utlånene, har falt fra 1,37 prosent i oktober i fjor til 1,10 prosent i oktober i år.

Hvis boliglånsrenten stiger med ett prosentpoeng, vil hver million i lån kreve 10.000 kroner ekstra i rente hvert år.

For paret Kari og Knut med et huslån på fire millioner kroner, så vil ett prosentpoeng høyere rente bety at de må betale 40.000 kroner ekstra i året, eller 3.300 kroner ekstra per måned.

Les også

Les også: Fed signaliserer uendret rente til 2021: – Et godt tegn

Fra hevinger til kutt

Den siste tiden har det vært en snuoperasjon i pengepolitikken globalt. Fra å være på vei til å heve rentene mot mer normale nivåer slik som Norges Bank, har mange sentralbanker snudd nedover igjen.

USAs sentralbank har kuttet renten tre ganger i år, sist i oktober, etter at banken gjorde sitt første kutt på ti år i juli. Før det hadde Federal Reserve hevet renten gradvis fra 2015, etter å ha holdt den på svært lave nivåer i mange år.

Etter Feds desember-møte signaliserte flertallet av rentesetterne at banken ville holde renten i ro til utgangen av 2021.

ØKTE PRISER: De siste ti årene har renten ligget på mellom 0,5 prosent og 2,25 prosent. De uvanlig lave rentene har bidratt til solid oppgang i boligprisene.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Banks rentemøter
  2. Norges Bank
  3. Øystein Olsen

Flere artikler

  1. Norges Bank holder døren åpen for renteheving i 2020

  2. Norges Bank beholder nullrente, varsler heving i september

  3. Holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent

  4. Olsen skal øke renten etter gjeldsgalopp: – Biter mer enn før

  5. Norges Bank rører ikke den historisk lave nullrenten