Virke: Flere vil ta opp konkurransen med Posten

Den store konkurransen om posttjenestene har foreløpig uteblitt, selv om EUs tredje postdirektiv ble en del av norsk lov i januar.

ÅPNET: Deler av Postens tjenester er nå satt ut for konkurranse.

Stian Lysberg Solum
  • NTB
Publisert: Publisert:

– Da vi startet arbeidet knyttet til postdirektivet var det fortsatt store brevpostvolum i Norge. Det har snudd siden årtusenskiftet, og nå er nok lysten til å gå inn i full konkurranse mindre enn for 10-15 år siden, sier forbundsleder Odd Christian Øverland i LO-forbundet Postkom, fagorganisasjonen for postansatte, til NTB.

– Det er mindre å tjene nå enn da vi startet kampen mot konkurranseutsetting, fortsetter han.

EUs tredje postdirektiv åpner for fri konkurranse på levering av alle brev og pakker, og ble implementert i Norge med den nye postloven 1. januar 2016.

Konkurranse

Statssekretær Reynir Johannesson i Samferdselsdepartementet (Frp) tror det stemmer at det er færre aktører som vil konkurrere om brevlevering, men mener likevel det var viktig å få direktivet inn i norsk lov.

– Det kan være vi forhindrer utviklingen av gode ideer dersom vi låser markedet til en aktør, sier han til NTB.

– Den nye postloven handler om at vi vil regulere mindre, fortsetter Johannesson.

– Posttjenestene er i omfattende endring, men det er ikke noen grunn til at det ikke skal være effektiv konkurranse i markedet. Det er flere aktører som vil ta opp konkurransen med Posten, sier leder for næringspolitikk Jarle Hammerstad i hovedorganisasjonen Virke.

Nøkkelproblematikk

Selv om postloven trådte i kraft 1. januar, fungerer ikke konkurransen slik den skal, mener Virke.

Blant aktørene som ønsker å konkurrere om brevlevering, er Norpost. Virke har på vegne av Norpost kontaktet Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å sikre utlevering av nøklene til postkasseanlegg.

Posten har i mange år forvaltet nøklene, men den nye loven åpner for at andre aktører også får tillatelse til å få tilgang til disse såkalte «sonenøklene».

– Konkurransen fungerer ikke før den saken er løst. Samferdselsdepartementet jobber for å få på plass en forskrift for å sikre utlevering av nøklene, sier Hammerstad.

Konkurranse

– Økt konkurranse i postmarkedet er viktig for dem som bestiller tjenestene. Når brukerne kan velge mellom flere aktører blir prisene lavere og tjenestene bedre, sier Hammerstad.

Postkom frykter økt konkurranse vil bety dårligere posttjenester.

– Når brevvolumet synker ytterligere vil det skape ytterligere krav til inntjening. Da må det kuttes mer, og vi kan få færre distribusjonsdager i framtida. Den dagen vil komme raskere med mer konkurranse, sier Øverland i Postkom.

Han legger til at dersom man går bort fra enhetsporto på brev, kan man risikere at post til og fra Distrikts-Norge får en høyere kostnad enn til mer sentrale områder.

– Jeg tror ikke distriktene kan være et argument for å ikke ha konkurranse. Det vil være etterspørsel etter tjenester i mindre tett befolkede områder også. Det er ingen grunn til å tro at tjenestene vil bli noe dårligere, mener Hammerstad.

Les også

Ny postlov på plass

Les også

Skuffet fagforbund: Posttjenestene blir dyrere og dårligere

Les også

Regjeringen kutter post på lørdager

Publisert:

Flere artikler

  1. Posten skulle ha 309 millioner for å levere lørdagsaviser

  2. 500 mister jobben i Norpost

  3. Posten advarer mot dårligere tjenester

  4. Annonsørinnhold

  5. Posten følger Amazon: Borettslag kan få eget «postkontor»

  6. Norsk handel kan tjene på Trumps skroting