DNB Markets snur: Ledigheten har nådd toppen

Meglerhusets prognosemakere snur i synet på arbeidsledigheten. – Vi har bommet, sier analytiker Jeanette Strøm Fjære.

SNUR: DNB Markets tror nå ledighetstoppen er passert. Her analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNBs lokaler i Bjørvika ved en tidligere anledning.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
  • John Thomas Aarø
Publisert:,

Oljenedturen utløste en bratt oppgang i arbeidsledigheten, men i år har utviklingen gått motsatt vei i takt med at det har tikket inn flere positive løypemeldinger om norsk økonomi.

Snur gjør også prognosen til økonomene i DNB Markets, som tidligere anslo at ledighetstoppen ennå ikke var nådd.

– Arbeidsledigheten har passert toppen, skriver DNB-økonomene i den siste utgaven av rapporten Økonomiske utsikter.

– Vi har bommet veldig

Der justeres prognosen for ledighetsprosenten, slik den måles av arbeidskraftundersøkelsen (AKU, til 4,4 fra 4,9 prosent for inneværende år. I 2018 vil 4,2 prosent av arbeidsstyrken være uten arbeid, en nedjustering på 0,8 prosentpoeng, lyder prognosen.

– Vi har bommet veldig på nivået på ledighetsraten. Signalene vi har fått så langt i år er på oppsiden av det vi så for oss i januar. Nå venter vi en liten nedgang i ledigheten og ikke en videre oppgang, sier analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til E24.

Les også

Fersk IMF-rapport: Det lysner for veksten i verden

– Oppgangen i AKU-ledigheten gjennom 2015 og første del av 2016 er nå i stor grad reversert. Utviklingen i registrert ledighet har vært mer stabil, skriver økonomene.

De peker på at veksten i sysselsettingen var moderat i fjor, med oppgang i offentlig sektor, bygg og anlegg, samtidig som det var nedgang i industrisysselsettingen, spesielt i oljerelaterte bransjer.

Nasjonalregnskapet vs. Aku

Arbeidsmarkedsrapporten til SSB, den såkalte Arbeidskraftsundersøkelsen (Aku), har ikke vært ensidig positiv den siste tiden.

Ledigheten har falt, men flere mener at den faller av feil grunn; flere personer faller utenfor arbeidsmarkedet og søker ikke jobb.

Ekspertene har klødd seg i hodet over at sysselsettingen har falt såpass mye som den har gjort.

Fjære og DNB Markets mener at andre tall viser en mer troverdig utvikling i sysselsettingen, blant annet i nasjonalregnskapet, og de vektlegger dette mer enn Aku-tallene.

– Det er ikke slik at vi ser helt bort fra Aku-tallene, men utviklingen stemmer dårlig overens med andre indikatorer. Vi holder muligheten åpen for at bildet er svakere enn nasjonalregnskapet sier, men vi tror mest på dette, sier hun.

DNB Markets venter at sysselsettingen vil stige 0,2 prosent i år og 0,4 prosent neste år.

saken fortsetter under

HAR SNUDD: Arbeidsledigheten slik den måles i SSBs arbeidskraftundersøkelse (Aku) har gått ned fra nesten fem prosent på det høyeste til 4,2 prosent ved siste korsvei.

Foto: SSB

– Veksten blir puslete

Som andre prognosemakere tror økonomene i DNB Markets at veksten i fastlandsøkonomien vil ta seg opp i år fra i fjor, da norsk økonomi noterte den svakeste veksten siden finanskrisen.

Les også

Han mener prisfesten i Oslo er over: Åpner for prisfall på 20 til 30 prosent

I rapporten anslås en økonomisk vekst på 1,6 prosent for 2017, noe som er en oppjustering på 0,3 prosentpoeng fra forrige rapport.

Deretter stiger veksten til 1,7 prosent i 2018, og videre til 1,9 prosent de to påfølgende årene, lynder prognosen.

På den ene siden har oljebremsen avtatt, forbrukernes optimisme er stigende, samtidig som næringslivsindeksene og arbeidsmarkedet er i bedring, ifølge rapporten.

Men den økonomiske veksten er fortsatt beskjeden. DNB-økonomene viser til at eksportsektoren har gitt lite drahjelp selv om kronekursen er svak, og at boliginvesteringene er nær toppen. I tillegg har inflasjonen falt kraftig fra toppen og er fortsatt nedadgående.

– Det er økt optimisme. Det går riktig vei, men veksten blir puslete, sier Fjære.

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. DNB
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. – Bildet av at økonomien henter seg inn igjen står seg godt

  2. Arbeidsledigheten faller

  3. Tror ikke på ny boligfest

  4. Annonsørinnhold

  5. Fire faktorer som kan gi rentehopp neste år

  6. Registrert arbeidsledighet faller markant