Staten kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder

Statlige virksomheter kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i 2015, viser en rapport fra Riksrevisjonen. Halve summen gikk til IT-bransjen.

KOM MED RAPPORT: Riksrevisor Per-Kristian Foss la frem rapport om konsulentbruk i staten.
Publisert: Publisert:

– En del virksomheter har en betydelig bruk av konsulenter. Da er det viktig å ha en overordnet strategisk avklaring av hvilke oppgaver konsulenter skal brukes til. To tredeler av de virksomhetene vi har undersøkt, mangler dette, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Utgifter til konsulenter fremgår ikke direkte av statlige regnskaper, men Riksrevisjonens undersøkelse viser at bruken er omfattende, og at den har økt over tid.

Justis på topp

Departementer og direktorater er de største brukerne av konsulenttjenester. I 2015 utgjorde dette om lag 8 milliarder kroner. Blant departementsområdene er justis og helse i front, fulgt av samferdsel, kunnskap og arbeid.

Samlet sto disse sektorene for rundt 75 prosent av konsulentbruken i staten i 2015.

I alt ble det brukt 12 milliarder kroner på konsulenttjenester i statlige virksomheter i 2015. Om lag 6 milliarder var knyttet til utvikling og drift av IKT-systemer.

– Ikke lyktes

Mange av IT-prosjektene var ikke særlig vellykket, ifølge Riksrevisjonen.

– Vi ser at en betydelig andel av statlige IKT-prosjekter ikke har lyktes som forventet, og konsulentbruken har derfor ikke vært så effektiv som den burde, sier Foss.

Han mener både anskaffelse, oppfølging og læring av konsulentbistand kan bli bedre. I tillegg er det ifølge revisjonen for lite bruk av støtteverktøy som veiledere, standardkontrakter og metodikk for gjennomføring.

Les også

Foss skal granske F5-salg

Les også

Stortinget ber Riksrevisjonen granske F5-salg

Publisert:

Her kan du lese mer om