- Norges Bank er mer bekymret nå enn før sommeren

Rentekuttet viser at sentralbanken er mer bekymret enn først antatt over oljebremsen, sier senior risikoanalytiker. Mørkere skyer i veksthorisonten satte sitt preg på rentebeslutningen.

PENGEELITE: Sjefen for Oljefondet Yngve Slyngstad, sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Siv Jensen. Sammen har de stor innflytelse på norsk næringsliv. Torsdag offentliggjorde Olsen ny rentebeslutning.

Jørgen Braastad
  • Tone Iren Sørheim
  • Maria Lekve
  • Karl Wig
Publisert:

– Jeg er overrasket, men jeg mener at beslutningen fra Norges Bank er riktig, sier Jørgen Gudmundsson til E24.

Han er senior risikoanalytiker i Sparebanken Vest, og arbeidet tidligere som rådgiver i pengepolitisk avdeling i Norges Bank.

SE GRAFIKK: DETTE TALER FOR RENTEKUTT OG UENDRET RENTE

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank kuttet torsdag styringsrenten på ny med 25 basispunkter, og styringsrenten er nå på 0,75 prosent. Norske storbanker reagerte raskt med å kutte boliglånsrentene.

– Sentralbanken er bekymret med det rette over ringvirkningene av oljebremsen, og her på Vestlandet hjelper den svake kronen lite, sier Gudmundsson.

Han viser videre til at sentralbanken signaliserer ganske klart at det er en stor sannsynlighet for kutt i enten juni eller september neste år. Gudmundsson tror ikke på flere kutt i 2015.

– Norges Bank har nå skiftet litt fot igjen, sier senior risikoanalytikeren.

FLERE KUTT VIL KOMME: - Dette er ikke det siste gang Norges Bank kommer til å kutte renten, neste år vil by på lavere styringsrenten, sier senior risikoanalytiker Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika går hardere til verks i uttalelsene. Han mener:

– Det ville vært en skandale om de ikke kuttet renten.

Les også

Norges Bank venter fortsatt økt arbeidsledighet

Store kutt i rentebanen

– Selv om vi trodde på en uendret rente, ble vi heller ikke overrasket over kuttet. Det som er overraskende er imidlertid de store kuttene i rentebanen, sier Stein Bruun, Sebs sjeføkonom til E24.

Sebs sjeføkonom Stein Bruun

Moment Studio

Han setter spørsmålstegn på hvor mye sentralbanken kan spå fremover. Mye usikkerhet preger markedene.

– Jeg stiller meg undrende til at Norges Bank først vil se ett-tallet på styringsrenten igjen i 2018.

– Videre er det helt åpenbart at Norges Bank har suspendert inflasjonsmålet, sier Sebs sjeføkonom til E24.

– Vi ble tatt på sengen

På forhånd hadde DNB Markets regnet med uendret rente fra Norges Bank.

– Vi ble tatt på sengen, sier DNB-sjeføkonom Øystein Dørum til E24.

Han forklarer situasjonen bak kuttet slik:

– I den gamle rentebanen lå det to tredels sannsynlighet for rentekuttet vi nå har fått. Siden da har oljeprisen falt, vi har fått større usikkerhet i økonomien og Norges Bank har nedjustert anslaget på oljeinvesteringene. Samtidig har kronekursen holdt seg svak, svakere enn Norges Bank hadde regnet med, sier Dørum.

DNBs sjeføkonom Øystein Dørum.

Stig B. Fiksdal

– Anslagene deres viser en styringsrente som blir liggende på en halv prosent gjennom 2017. Med her er Norges Bank «duete». De er bekymret for veksten i norsk økonomi.

Spådde rentekutt

– Jeg er ikke overrasket, sier Jan Ludvig Andreassen til E24, Eikas sjeføkonom.

– Det er et skritt i riktig retning, men de kunne gjerne tatt mer, mener sjeføkonomen.

Andreassen foreslo tidligere i uken i E24s renteråd å kutte renten med 0,5 prosentpoeng. Han begrunner det med en forverret tilstand i kredittmarkedet.

– Det ville vært en skandale om de ikke kuttet renten, mener sjeføkonomen.

Les også

Oljenedturen tærer på Vestlandet

SPÅDDE KUTT: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika gikk mot flertallet av ekspertene i forkant av rentebeslutningen og mente at styringsrenten burde kuttes - og fikk rett.

Lars Selvik

Et timing-problem

Sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre.

– Norges Bank sto overfor et timing-problem, enten kutte renten nå eller vente til rentemøte i november eller desember, sier Inge Furre, sjeføkonom i Sparebanken Møre.

Han ventet på forhånd at renten skulle holdes uendret, men lar seg ikke vippe av pinnen for rentekuttet.

– Markedet er imidlertid overrasket over rentebeskjeden fra Norges Bank, sier Furre til E24.

– En renteendring kommer alltid med en liten regning. Et rentekutt vil gi økt kjøpekraft, men på den andre siden vil boligprisene øke og det samme vil gjeldsveksten, avslutter Sparebanken Møre's sjeføkonom.

Les også

Renterådet om oljebremsen: – Det blir verre

Svakere vekst

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Og legger til:

– Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av det nærmeste året.

– Norges Bank vektlegger mer svak innenlandsk vekst og nedgangen i oljeprisen enn høyere enn ventet inflasjon og den svake kronekursen. Banken uttaler også (under pressekonferansen) at regionalt nettverksrapport tilsier videre nedgang i veksten, skriver sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Shakeb Syed i en kommentar.

Meglermiljøet i banken hadde i forkant av rentebeslutningen en sannsynlighet på 40 prosent for kutt.

Les også

Svenskekronen er nå sterkere enn den norske

Fallet i oljeprisen gjennom sommeren gjør at veksten i norsk økonomi trolig vil holde seg lav lenger enn tidligere lagt til grunn. Oljeinvesteringene ventes å falle mer enn anslått i juni, og lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen vil redusere aktiviteten i andre deler av økonomien.

På den andre siden bidrar en svakere krone til økt lønnsomhet for eksportbedrifter og importkonkurrerende virksomheter. Arbeidsledigheten vil trolig fortsette å øke noe.

5. november kommer Norges Bank med ny rentebeslutning.

I forkant av rentebeslutningen pekte to av ni økonomieksperter på rentekutt.

Les også

Norges Bank venter svakere oljeinvesteringer neste år

Les også

– Det blir verre

Les også

Spår to nye rentekutt før neste sommer

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. To av ni tror på rentekutt

  2. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  3. Tror Norges Bank avventer nytt rentekutt

  4. – Jeg klyper meg i armen

  5. – Krutt fra Norges Bank