Norges Bank kutter renten

Historiens laveste styringsrente er et faktum. Og den kan bli enda lavere.

Publisert:

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å kutte styringsrenten fra 0,75 til 0,5 prosent.

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

Det var ventet at sentralbanken ville kutte renten torsdag. Samtlige medlemmer i E24s Renteråd ventet rentekutt. Les Renterådets begrunnelse her.

– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en oljesmurt norsk økonomi.

Se pressekonferansen i Norges Bank klokken 10.30 i videovinduet over.

Les også

Kronen styrkes kraftig etter rentebeslutning: –Mildt sagt overraskende

– 100 % sannsynlighet for nok et kutt

Norges Bank indikerer i sin rentebane – hvordan sentralbanken vurderer nivået på styringsrenten de neste tre årene – at det er utsikter for at renten vil settes ytterligere ned.

I rentebanen indikerer Norges Bank oppunder 50 prosent sannsynlighet for nok et kutt før sommeren, opplyser Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til E24.

Rentebanen tegner videre en bortimot 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt innen september – forutsatt at utviklingen i norsk økonomi går som ventet.

Videre er det en liten sannsynlighet, nærmere bestemt 20 prosent, for at renten kuttes til null.

– Norges Bank har dratt det ut – det tar nå lenger tid før rentekuttene kommer, sier Bruce til E24.

I rentemarkedet var det nemlig priset inn nok et rentekutt før sommeren.

OVER NULLSTREKEN: Som vi kan se av rentebanen, sneier den om lag 0,2 prosent over nullstreken.

Negative renter

Men sentralbanken advarer også mot risikoen som følger enda lavere renter.

«Lavere renter kan gi økt sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenten nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. Det taler nå for å gå mer varsomt fram i rentesettingen», heter det i meldingen.

Les også

Renterådet: – Det viktigste rentemøtet i moderne tid

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Nordea Markets

Nå har Norges Bank bare to «normale» knepp igjen av styringsrenten.

Det var i forkant av rentemøtet knyttet stor spenning til om sentralbanken ville kommentere utsiktene for negativ styringsrente.

Sentralbanken skuffer ikke:

«Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil hovedstyret likevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ».

Les også

Økonomihistorikere: Dette er tidenes viktigste rentemøter

Overraskende kronebevegelse

Kronen reagerer umiddelbart med å styrke seg.

** En euro koster 9,45 kroner – åtte øre billigere

** En dollar koster 8,32 kroner – seks øre billigere

** Et pund koster 11,96 kroner – 10 øre billigere

– Det er litt merkelig, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

– Antagelig styrker kronen seg fordi Norges Bank sier at de vil gå forsiktig frem.

I etterkant har markedet åpenbart tenkt seg litt om, og kronen har gått noe svakere siden annonseringen.

På Twitter skriver sjefstrateg Erica Blomgren i Seb at kronestyrkelsen må skyldes kommersielle aktører.

STIGER: Kronen styrket seg umiddelbart etter rentebeslutningen, men har nå svekket seg igjen.
Les også

Oljeministeren klar med nye lisenser: Nå får oljeselskapene nye områder å lete i

Les også

Økonomihistorikere: Dette er tidenes viktigste rentemøter

Les også

Renterådet: – Det viktigste rentemøtet i moderne tid

Publisert: