Flat utvikling for boligprisene i Norge, ifølge meglerbransjens fasit

Tallene ble presentert av Eiendom Norge fredag.

Publisert:

Boligprisene i Norge var i juli 2018 uendret. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Solgt 9,7 prosent flere boliger

Under pressekonferansen i Oslo fredag sier Dreyer at han venter en fortsatt svak økning i 12 måneders-veksten de neste månedene.

I juli ble det solgt 4.329 boliger i Norge, 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017, ifølge tallene.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Han påpeker at juli 2017 ikke utgjør et godt sammenligningsgrunnlag, fordi salget stoppet veldig opp i fjor.

– Det er lagt ut markant færre boliger i juli i år sammenlignet med juli i fjor, men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien.

Tror det stabiliserer seg

Leder for personmarkedet John Sætre og forbrukerøkonom Elin Reitan, begge i Nordea, sier tallene stemmer godt overens med Nordeas analyser.

– Vi kan bekrefte at det har vært en aktiv juli på boligsiden. Det var et godt trykk før sommerferien og det har holdt seg gjennom sommeren. Mange kunder sørget for å skaffe seg finansieringsbevis før sommeren og mange av disse har blitt realisert, skriver de to i en e-post til E24.

– Prisene faller normalt litt i juli. At prisene nå flater ut, er i tråd med våre prognoser, og vi tror på relativt stabile boligpriser ut året.

Nordea får støtte av DNB Markets makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.

– Vi hadde ventet 0,2 prosent prisøkning, så dette var omtrent som ventet. Høye salgstall og høy prisvekst indikerer at det fortsatt er høy etterspørsel i markedet, sier Fjære til E24.

De forventer at det vil bli en økning på tilbudssiden utover høsten som kommer til å dempe prisveksten, mens etterspørsel kommer til å dempes av den forventede renteøkningen i september.

– Vi har hatt veldig høy vekst en periode, og det tror vi ikke vil vare, sier hun og presiserer at det ikke er grunn til å bekymre seg for noe kjempefall, sier Fjære.

Venter brems

Flere eksperter har på forhånd sagt at de ventet prisbrems fremover, drevet frem av voksende boligtilbud og en kommende renteøkning fra Norges Bank.

På forhånd var det litt ulike forventninger til dagens tall fra Eiendom Norge. Både Privatmegleren-sjef Grethe Meier og DNB Eiendoms Terje Buraas kunne notere en ny «all time high» i juli, men ventet likevel at boligprisstatistikken ville vise en liten nedgang.

– Jeg tror vi får en normal syklus. Det betyr en liten prisnedgang nå, et oppsving i august igjen, og at prisene deretter synker noe tilbake igjen i høst, sa Grethe Meier.

– Jeg tror ikke vi skal forvente mer prisvekst i år, fastslår hun, med henvisning til den friske prisveksten fra nyttår og frem til sommeren.

Buraas i DNB Eiendom tror heller ikke på mer prisvekst fremover. Han mener den ventede renteøkningen samt flere nybolig-ferdigstillelser vil virke avkjølende.

I juni var boligprisene uendret, mens årsveksten var på 1,5 prosent.

I mai steg boligprisene, da for femte måned på rad.

Publisert:

Her kan du lese mer om