Utvalgets råd om Oljefondet: – Bør fortsatt eie oljeaksjer

Oljefondet bør fortsatt eie oljeaksjer, mener et utvalg ledet av NHH-rektor Øystein Thøgersen. I dag overrakte utvalget sin rapport til finansministeren.

GIR RÅD: Siv Jensen får overrakt en rapport med råd fra et utvalg som har vurdert om Oljefondet bør få kvitte seg med aksjer for 366 milliarder kroner i olje- og gassektoren. Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole har ledet utvalget.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Oljefondet bør fortsatt eie aksjer i olje- og gassbransjen.

Det mener et utvalg ledet av NHH-rektor og professor Øystein Thøgersen, hvor også sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets og tidligere direktør for Folketrygdfondet Olaug Svarva har vært medlemmer.

- Nei, Statens pensjonsfond utland bør ikke gå ut av denne sektoren, sier Thøgersen på en pressekonferanse i Oslo fredag.

I en pressemelding utdyper han:

– Å selge energiaksjene i Statens pensjonsfond utland (SPU) er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljepris i fremtiden. Energiaksjene i fondet gir bare et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko.

Utvalgets viktigste oppdrag har vært å vurdere om energiaksjene i fondet bør selges som en forsikring mot at Norge kan få varig lave oljeinntekter i fremtiden.

– Forsikring er ikke gratis og behovet for en slik forsikring er historisk lavt, sier Thøgersen.

Tåler lave oljepriser

Norge har evne til å håndtere lavere oljepriser, og er ikke lenger like avhengig av verdiene i bakken, påpeker utvalget i pressemeldingen.

«Norge har høy evne til å bære oljeprisrisiko, blant annet fordi vi har et finanspolitisk rammeverk som innebærer at vi ikke bruker de løpende olje- og gassinntektene», skriver utvalget.

«Risikoen i de gjenværende petroleumsressursene er lav og avtakende – de største verdiene er allerede omgjort til finansiell formue i Statens pensjonsfond utland», legger utvalget til.

Utvalget har sett på et scenario med en oljepris som er varig lavere. Selv om statens inntekter fra petroleumsvirksomheten vil falle markert, vil kun om lag én prosent av dette tapet dekkes inn dersom Oljefondet ikke er investert i energiaksjer, sier utvalget.

Bedre å selge Equinor

Det var i februar at finansminister Siv Jensen nedsatte utvalget.

Utvalget har vurdert sårbarheten i norsk økonomi for et varig fall i oljeinntektene, og effekten av at Oljefondet selger sine oljeaksjer.

Les mer: Utvalg kommer med råd om Oljefondets olje-exit

For noen kan det oppfattes som paradoksalt at Oljefondet vil trekke seg ut av oljeaksjer, siden det nettopp er oljeselskapenes aktivitet som har skapt fondets verdier.

Flere forskningsmiljøer har likevel stilt seg bak et slikt grep. Fondet ble etablert for å flytte verdier fra bakken til finansmarkedene, og oljeaksjer vil falle i perioder hvor verdiene på norsk sokkel faller.

Men utvalget mener at det finnes bedre alternativer hvis man vil redusere Norges samlede eksponering i oljeprisrisikoen.

«Dersom det likevel er ønskelig med ytterligere reduksjon i oljeprisrisiko vil det trolig være mer effektivt å selge statlige eierposter i Equinor eller Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)», skriver utvalget.

«Dette er eierposter som utgjør en vesentlig del av oljeprisrisikoen på norsk sokkel, mens energiaksjene i Statens pensjonsfond utland er en bredt diversifisert investering i internasjonale selskaper, legger Thøgersen-utvalget til.

Forslaget kom i fjor

Norges Bank, som forvalter Oljefondet, kom med det oppsiktsvekkende forslaget i fjor høst.

Oljefondet burde få lov til å gå ut av olje, foreslo sentralbanken. Utspillet vakte betydelig oppsikt blant internasjonale investorer, og miljøvernere jublet.

Les mer: Oljefondet vil ut av olje

Forslaget fra Norges Bank har vært på høring, hvor det blant annet fikk støtte fra Økonomisk Institutt ved Universitet i Oslo og fra fire professorer ved NHH.

366 milliarder kroner

Ved utgangen av juni var 6,2 prosent av Oljefondets aksjer plassert i olje- og gassektoren, eller rundt 366 milliarder kroner.

Den største av disse er en aksjepost på 52,5 milliarder kroner i oljegiganten Shell. Dette er for tiden fondets femte største aksjepost.

Olje og gass var også den sektoren som gjorde det aller best blant fondets aksjer i andre kvartal, med en oppgang på hele 13 prosent – drevet av høyere oljepris.

Derfor kom forslaget

Norges Bank har hevdet at Oljefondet bør få selge sine aksjer i olje og gass fordi det vil gjøre Norge mindre sårbar for en eventuell varig nedgang i oljeprisen.

Fondet vil kunne beholde mer av sin verdi ved et varig prisfall på olje hvis det ikke har noen aksjer i energisektoren, ifølge sentralbanken.

Fondet har tidligere beregnet at det vil tape 26 milliarder mer med oljeaksjer enn uten oljeaksjer ved et tenkt oljeprisfall på 20 prosent.

Statens eierskap i Equinor vil i et slikt tenkt tilfelle kunne falle med 43 milliarder i verdi, i tillegg til at fremtidige statsinntekter rammes.

Finansdepartementet har sendt et oppfølgingsbrev til Norges Bank, hvor det ber om en utdyping av forslaget om å selge energiaksjene.

Blant annet ber regjeringen om bankens syn på hva Saudi Aramcos planlagte børsnotering får å si for fondet. Siden har det kommet meldinger om at Saudi Aramco kanskje ikke blir børsnotert likevel.

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Olje og gass
 3. Aksjer
 4. Siv Jensen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. – Mer effektivt å selge Equinor

 2. Gir råd om Oljefondets olje-exit

 3. Regjeringen har bestemt seg: Oljefondet bør selge oljeaksjer

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Oljefondet skal ut av olje- og gassprodusenter

 6. Lundin-sjef om Oljefondets ventede nedsalg: – Gjør meg opprørt