Renterådet tror oljemotoren vil øke farten i norsk økonomi

Sjeføkonom Jan L. Andreassen frykter bolignedtur vil ramme økonomien, men den vil trumfes av oljeoppturen, mener de andre ekspertene i E24s renteråd. Torsdag er det klart for den første rentehevingen på over syv år.

RENTERÅDET: Fra venstre seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken, Erica Blomgren, sjefstrateg i SEB, sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen, makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets og senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Mens gradene utenfor Eika Gruppens lokaler har begynt å tikke nedover, har temperaturen i norsk økonomi blitt høy nok til at sentralbanksjef Øystein Olsen vil starte med rentehevinger for første gang på over syv år.

Den første av flere økninger vil komme ved møtet i september, har Olsen varslet. Planen fra juni var at styringsrenten deretter skal økes gradvis slik at den kommer over to prosent i 2021.

E24s rentespesial: Dette må du vite om rentemøtet

E24s ekspertpanel samles for anledningen i Eikas lokaler, hvor sjeføkonom Jan L. Andreassen benytter sjansen til å vise det han mener er et skjær i sjøen for økonomien.

På skjermen peker Andreassen på tall over befolkningsutviklingen. Tesen er at det bygges for mange boliger i forhold til befolkningens behov.

– Den store grunnen til at jeg er uenig med alle, er at boliginvesteringene skal halvere seg av demografiske grunner. Jeg tror vi bare har begynt på nedturen i boliginvesteringene.

– I den verdenen er det ikke behov for rentehevinger, sier Andreassen.

Les også: Syv år siden forrige renteheving: Slik så Norge ut da

– På full fart opp igjen

Han møter motbør fra resten av panelet, som påpeker at investeringene i andre deler av økonomien er på vei opp.

– Men du får oljeinvesteringene som er på full fart opp igjen, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

– I hvert fall et år. Det er mer usikkert fra 2020, påpeker Handelsbankens seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

– Men likevel. Det har snudd ganske kraftig fra å være en ordentlig brems i 2015 og 2016, til nå å motvirke dette (fallet i boliginvesteringer), sier Chen.

Bakgrunnen er kjent. Oljeinvesteringene snur fra å være motvind til å bli en medvind i økonomien, mens det også går bra i mange andre bransjer.

Les også

Nær én av fem tror ikke renten skal opp

Les også: (+) Snart kommer rentedommen: Kan denne grafen redde boliglånet ditt fra rentehopp?

Et unntak er boliginvesteringene.

Da oljeinvesteringene falt kraftig etter oljeprisfallet, ble noe av fallet motvirket av stigende boliginvesteringer. Kort fortalt ga lave renter stigende boligpriser, hvilket gjorde det attraktivt å bygge.

Nå har situasjonen igjen snudd.

Etter boligprisfallet har investeringene i sektoren falt, mens det er ventet at oljeinvesteringene blir en vekstmotor.

– Jeg tror ikke boliginvesteringene alene er avgjørende. Investeringene samlet sett kommer fortsatt til å gi et positivt bidrag til veksten, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets tror boliginvesteringene vil gå ned, men peker også på at andre investeringstyper motvirker effekten på økonomien.

– Det er ikke dramatisk nok til å gi et fall i investeringene, med oppgangen i både oljeinvesteringer og bedriftsinvesteringer generelt, sier hun.

Saken fortsetter under.

Tror Norges Bank vil trå forsiktig

Siden Norges Bank la frem sine siste prognoser i juni, har oljeprisen steget, inflasjonen beveget opp mot sentralbankens mål og arbeidsledigheten vært ganske stabil.

Planen var da syv rentehevinger frem til utgangen av 2021, altså omtrent to rentehevinger per år, hvilket vil gi en styringsrente på litt over to prosent.

– Det man prater om nå er om det skal være to eller tre rentehevinger neste år. Om man oppjusterer rentebanen, sier Chen.

Blomgren tror Norges Bank vil trå forsiktig etter den første rentehevingen.

– Norges Bank har vært veldig tydelig lenge, om at de har en forsiktig tilnærming. Sist, så klargjorde de at man må avvente og se effekten av den første rentehevingen, før man går videre med neste, sier hun.

Les også

Nordea spår syv rentehevinger de neste årene: – Som nasjon bør vi juble

Strøm Fjære tror Norges Bank vil heve renten, og mener også sentralbanken bør gjøre det nå. Men det haster ikke med flere rentehevinger, ifølge makroøkonomen.

– Det er ikke slik at kapasitetsutnyttelsen er kjempehøy, eller at inflasjonen er over målet selv om den nå begynner å bevege seg opp. Slik sett har ikke Norges Bank noe hastverk med å begynne å heve renten raskt. De har rom til å gå forsiktig frem.

Hun støttes av Hov i Handelsbanken.

– Jeg tror ikke inflasjonspresset er sterkt nok til at vi skal klare å stabilisere inflasjonen rundt inflasjonsmålet allerede nå. Det er helt greit at de kommer i gang og får rentene litt opp fra de spesielt lave nivåene som vi har hatt, men at de skal ha veldig hastverk med å stramme til videre fremover, det ser jeg ikke det helt store behovet for.

– Nå ser vi at yrkesdeltagelsen faktisk trekker en del opp igjen i Norge, og ledighetsbildet er ganske stabilt. Nå har man muligheten til å fortsette og stimulere norsk økonomi, holde sysselsettingsveksten oppe, og få flere av dem som har falt utenfor arbeidsmarkedet tilbake igjen, uten at dette skaper noen store presstendenser i norsk økonomi, sier Hov.

Les også

Analytiker tror bankene benytter muligheten til rentehopp

Les også

2.000 ledige oljejobber i Rogaland – må hente folk i utlandet

Les også

Syv år siden forrige renteheving: Slik så Norge ut da

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rente
  2. Rentemøte Norges Bank
  3. Olje og gass

Flere artikler

  1. Renterådet uenig om norsk økonomi: – Hvis jeg har rett, blir det ingen renteheving

  2. Renterådet om børsuro, handelskrig og brexit: – Mye mer usikkerhet enn i september

  3. Renterådet tror Olsen lar neste renteheving drøye til mars

  4. E24s renteråd: Dette bør du gjøre, Olsen

  5. – Vi er mer sårbare enn før