Historisk høy gjeld i norske husholdninger

Gjeldsbelastningen har kommet opp på et historisk høyt nivå og er høyere enn i de aller fleste andre land. Med fortsatt lave renter frykter tilsynet at sårbarheter i husholdninger og foretak vil øke i årene fremover.

Direktør for Finanstilsynet Morten Baltzersen.
Publisert:

Ved utgangen av tredje kvartal var husholdningenes gjeldsbelastning på 232 prosent målt mot disponibel inntekt, ifølge en fersk rapport fra Finanstilsynet. Det er høyere enn de fleste andre land.

– Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Høy gjeld innebærer at selv moderat renteoppgang vil gi betydelig høyere rentebelastning, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Med et fortsatt lavt rentenivå mener tilsynet det er fare for at sårbarheter i husholdninger og foretak vil kunne øke i årene fremover.

– Vedvarende lave renter, både i Norge og internasjonalt, gir fare for ytterligere oppbygging av sårbarhet som kan gi seg utslag i brå fall i aksjer, obligasjoner og eiendom, og gi finansiell uro, sier han videre.

Totalt sett utgjør husholdningenes gjeld nå 119 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Det er 12 prosentpoeng høyere enn for fem år siden.

Tilsynet har lenge vært bekymret for nordmenns generelt høye gjeldsnivå, og har også advart mot økende opptak av forbrukslån.

Mislighold og tap på forbrukslån øker

Selv om veksten i husholdningenes forbrukslån er noe dempet, øker både mislighold og tap på forbrukslån, ifølge tilsynet.

– Det er urovekkende, sier Baltzersen.

Ved utgangen av tredje kvartal lå misligholdet på 9,4 prosent for
forbruksbankene. Til sammenligning var misligholdet for bankenes totale utlån 0,9 prosent på samme tidspunkt.

– Det er stor fare for at sårbare husholdninger tar opp forbrukslån med høy rente som de senere ikke vil være i stand til å betjene. Dette kan føre til stor personlig belastning for den enkelte låntager og utlånstap og tap av omdømme for bankene, sier Baltzersen.

De siste årene har det vært svært høy vekst i forbrukslån, men veksten
har falt kraftig de siste kvartalene.

Tolvmånedersveksten i utlån til norske kunder fra norske forbrukslånsbanker har falt fra 20 prosent ved utgangen av andre kvartal i fjor til 2 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2019.

Internasjonalt tilbakeslag vil også ramme Norge

Finanstilsynet påpeker også at politisk uro, handelskonflikter og brexit bidrar til stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi og finansmarkedene.

«Et internasjonalt tilbakeslag eller ny finansuro vil ramme norsk økonomi og norske finansmarkeder.»

Finanstilsynet publiserer tirsdag sin halvårlige rapport «Finansielt utsyn».

Rapporten tar for seg risiko knyttet til finansiell stabilitet og analyserer blant annet utviklingen i banker og pensjons- og forsikringsselskap.

Utfordringer rundt lave renter, høy privat gjeld og forbrukslån er blant temaene.

Se rapporten fra Finanstilsynet her
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om