Kutter renten til 1,5 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrasker ekspertene.

SETTER NED RENTEN; Sentralbanksjef Øystein Olsen kutter styringsrenten til 1,5 prosent på onsdagens rentemøte.
  • Anna Sandvig Brander
  • Johann D. Sundberg
  • Even Landre
  • Terje Normann
  • Kristin Norli
Publisert:

Den norske styringsrenten settes ned med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent etter onsdagens rentemøte, melder Norges Bank.

- Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier Olsen i en kommentar til beslutningen.

Overrasker økonomene

Med rentekuttet overrasker sentralbanksjef Øystein Olsen 11 av 13 økonomer som deltok i en Reuters-undersøkelse.

Disse ventet uendret rente før beslutningen ble gjort kjent.

- Dette var et overraskende rentekutt. Det er et klart tegn på at de legger vekt på den sterke kronen, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

- Jeg tror helt klart at dette vil svekke kronen.

Også seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets omtaler kuttet som svært overraskende.

- Dette var ikke priset inn i markedene på forhånd, og de aller fleste analytikerne hadde sett for seg uendret rente. Reaksjonene er store markedsbevegelser i kronekursen og på rentene, sier Aamdal.

- Kortsiktig gevinst

LEGGER VEKT PÅ KRONEN: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea tror rentekuttet fra Norges Bank vil bidra til å svekke kronen.

Sjeføkonom Inge Furre mener det er spesielt overraskende at renten kuttes nå, etter at Olsen i sin årstale i februar advarte mot å sette renten for mye ned for å tvinge inflasjonen opp.

- Han bruker kronekursen som begrunnelse, men den gevinsten kan fort bli kortsiktig da markedet vil kunne tro på ytterligere vekst i norsk økonomi som følge av dette, sier Furre til E24

- Med dagens rentenivå er det vanskelig å kutte seg til en lavere kronekurs da rentenivået nå er for lavt sammenlignet med det fundamentale situasjonen i norsk økonomi.

Han mener rentekuttet bidrar til å øke sannsynligheten for høyere boligpriser.

- Norges Bank har tidligere signalisert frykt for økte boligpriser, og det gjør dette kuttet enda mer overraskende, sier Furre.

Positiv

Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Gruppen, som var én av to i Reuters' undersøkelse (med totalt 13 økonomer) som traff blink med sine renteforventninger, mener Olsens beslutning om å kutte renten er god.

- Der er bra at Norges Bank tar hensyn til en sterkt prøvet konkurranseutsatt industri, sier Andreassen til E24.

De positive effektene for den konkurranseutsatte industrien oppveier de negative effektene for en opphetet økonomi, mener han. Han er ikke redd for at kredittveksten vil komme ut av kontroll, selv om renten nå settes ned.

- Jeg tror ikke det norske folk starter en ny lånefest som følge av dette, sier sjeføkonomen.

Svake vekstutsikter

Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene, påpeker Norges Bank.

- Det er all grunn til å påpeke at usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen er stor, særlig i Europa, sier Olsen på pressekonferansen.

Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1,25 - 1,5 prosent ut året. Det er betydelig lavere enn Norges Banks inflasjonsmål, som ligger på 2,5 prosent.

- En sterk krone bidrar til å bremse inflasjonen fremover, sier Olsen.

Vil ta flere år

Analysene i Pengepolitisk rapport 1/12 tilsier at det trolig tar flere år før inflasjonen er tilbake på målet.

- Banen for inflasjonen fremover ligger klart lavere enn den inflasjonen vi så for oss i fjor, sier Olsen.

- Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Den rentebanen vi har lagt frem nå, indikerer at renten skal ligge omtrent uendret på dette nivået om lag et år frem i tid.

Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og Norges Bank har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen videre.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 20. juni 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Det Norges Bank absolutt ikke skulle gjøre

  2. Rører ikke styringsrenten

  3. Nordea senker renten

  4. – Norges Bank er mer bekymret nå enn før sommeren

  5. Venter ikke renteendring fra Norges Bank