Helsepolitikere vil bli kvitt foretakene

Sykehussaken på Nordmøre viser at vi trenger en ny måte å styre sykehusene på, mener flere helsepolitikere. Senterpartiet varsler forslag på nyåret.

OMSTRIDT VALG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på vei til fredag morgens pressekonferanse, i etterkant av foretaksmøtet om nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Høie gikk for fellessykehus plassert ved Molde.
Publisert: Publisert:

– Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over. Man kan ikke lede en stor og viktig samfunnssektor på denne måten, sier helsepolitisk talskvinne for Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Sykehussaken på Nordvestlandet er i ferd med å blåse nytt liv i debatten om helseforetaksmodellen.

Les også

Rapport: Helse Møre og Romsdal brøt ikke loven

SP: Kjersti Toppe

Flere helsepolitikere mener den uro og mistillit som har oppstått, viser at denne måten å styre sykehussektoren på, ikke fungerer.

– Det blir latterlig når beslutningen om sykehusplassering faller dagen etter styremøtet. Det er kjennskap og vennskap som gjelder, og store beslutninger blir avgjort av få personer, sier Toppe til NTB.

Varsler forslag

Senterpartiet akter å ta tak i spørsmålet så snart Stortinget samles igjen etter juleferien.

– Vi kommer til å levere forslag om å avvikle foretaksmodellen, og at det skal gjennomføres en ledelsesreform i norsk sykehusvesen, sier Toppe.

Hun mener helseminister Bent Høie (H) bør sette vedtaket om plassering i Molde til side og begynne på nytt.

Les også

Nytt sykehus til Molde

– Det er sterke beskyldninger om at det har foregått urent spill. Bare det at han får mistanker rettet mot seg, sier noe om alvorlighetsgraden. Det er ikke tillit igjen i beslutningsprosessen, sier hun,

SV: Audun Lysbakken

Vil se på alternativ

Foretaksmodellen som ble innført i 2001, har vært omdiskutert. Bare Arbeiderpartiet har støttet denne løsningen, de andre partiene har ønsket andre innretninger. Men de er uenige om hvordan det bør løses.

Nå seiler saken opp igjen. Flere i helse- og omsorgskomiteen mener det er naturlig å se på alternative modeller når nasjonal sykehusplan kommer til høsten.

– Situasjonen viser hvor krevende det er å drive styring i en sånn modell. Styrene har ikke noen folkevalgt forankring, og lovverket blir satt på spissen, sier Kjetil Kjenseth fra Venstre.

– Demokratisk underskudd

Et problem med dagens ordning er at den mangler tilknytning på Stortinget, mener Venstre, Sp og SV. Sykehusene styres av helseforetakene, som igjen styres av helseregionene. Øverst i beslutningskjeden er helseministeren, som tar avgjørelser i foretaksmøte.

Les også

Anklager om lovbrudd i sykehussaken

AP: Torgeir Micaelsen

– Statsrådens rolle blir veldig uklar for folk. Han kan ta store, samfunnsmessige beslutninger uten debatt i Stortinget. Det er et åpenbart demokratisk underskudd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han håper tiden nå er inne for en reell debatt om alternative løsninger, og at det har gått så lang tid siden reformen ble innført at det ikke går prestisje i å beholde den.

Ap vil diskutere

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen vil ikke være med på at helseforetaksmodellen kan være en del av bakgrunnen til problemene i sykehussaken. Han signaliserer likevel at Ap er på glid, dersom noen har et bedre forslag.

– Vi kan gjerne justere modellen slik at den blir mer fremtidsrettet. Men hittil klarer jeg ikke å se noe alternativ som er bedre, sier han.

Les også:

Anklager om lovbrudd i sykehussakenHøie: – Jeg har ikke grepet inn i sykehussakenHelsedirektør slutter på dagen

Publisert: