Støre vil la sykehusene ansette flere leger

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener tiden er forbi da sykehusene må forholde seg til en viss kvote leger de kan ansette.

VIL LA SYKEHUSENE BESTEMME: Helseminister Jonas Gahr Støre vil fjerne kvoteordningen for leger. Her fra et besøk ved Ringerike sykehus.
Publisert: Publisert:

I dag fungerer det slik at myndighetene setter et tak på hvor mange leger de forskjellige sykehusene kan ansette. Dette ble gjort for å sikre nok leger til sykehusene i distriktene. Men ordningen har blant annet ført til at Akershus universitetssykehus ikke har klart å skaffe seg god nok legedekning, skriver Aftenposten.

– En for rigid ordning som ikke fungerer godt nok lenger, sier Støre.

Han foreslår derfor å avvikle kvotesystemet, som han kaller utdatert.

– Folk flytter, og helsebildet endrer seg. Derfor må vi ha sykehus som kan ansette de spesialistene de trenger når de trenger dem. Vi må gjennomgå de godkjenningsordningene og reguleringer som i dag står i veien for gode omstillinger, sier han.

Støre frykter ikke at dette vil føre til at sykehusene i distriktene kan risikere legemangel.

– Vi vil ikke frasi oss styringsmuligheter med dette grepet. Men dagens situasjon er slik at sykehus har råd til å ansette leger og kan behandle flere ved å gjøre det, sier helseministeren.

Legeforeningens president Hege Gjessing er fornøyd med Støres utspill.

Les også:

95 helsearbeidere mistet autorisasjonen i fjor

– Ahus-sykepleiere er beordret beruset på jobb

Sender ufrivillig deltid på høring

Helseforetakene bruker milliarder på konsulenter

Publisert:
Gå til e24.no