Nå kommer rentedommen

Norges Bank holder renten i ro, slik ekspertene hadde ventet.

UENDRET: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten stabil.
Publisert:

Norges Bank holder som ventet renten i ro på 1,5 prosent onsdag. Sentralbanken har nå hold renten på samme nivå siden mars.

Selv om avgjørelsen kom inn som ventet, styrker kronen seg noe. Etter at beslutningen ble kjent er kronekursen opp 5 øre mot dollaren.

Dagens avgjørelse ble lagt frem av visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

- Det er svak vekst hos våre handelspartnere, og rentene ute er svært lave. Her hjemme er prisveksten lav. På denne bakgrunn holdes styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier Qvigstad.

Ifølge sentralbanksjefen ble ingen andre alternativer enn uendret rente drøftet på møtet. Det var med andre ord helt uaktuelt å kutte renten i dag.

Han peker på fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi. I euroområdet kan aktiviteten falle også inn i neste år. Rentene ute har falt ytterligere. Samtidig har risikopåslagene i kredittmarkedene avtatt og eurolandene har kommet til enighet om flere tiltak som kan bedre situasjonen i Europa.

- Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes, sier visesentralbanksjefen videre.

Les også: - Norges Bank kutter renten to eller tre ganger i 2013

UAKTUELT MED KUTT: Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad la frem resultatet fra dagens rentemøte. Ifølge Qvigstad ble rentekutt ikke drøftet under møtet.

Forventer renteøkning

- Dere fastholder prognosen om en renteøkning i tidsspennet mars til september. Vil det være mulig å gjøre det uten at kronekursen stiger?

- Vi må avveie dette mot andre hensyn, og det er ikke lett. Med de forutsetningene vi la frem i Pengepolitisk rapport i oktober forventer vi en gradvis økning av renten. Slik vi ser det nå er det ikke grunnlag for å endre denne prognosen, sier Qvigstad.

Han medga på pressekonferansen at sentralbankens tidligere rentespådommer har vist seg å være feil, og at renteøkningen de hele tiden har varslet stadig har blitt utsatt.

- Gjør dere noe feil når dere setter prognose for rentebanen, eller er vi i en økonomisk situasjon man ikke kan forklare med normale økonomiske modeller?

- Når verden endrer seg er ikke vi sta. Vi tar innover oss ny informasjon og endrer våre prognoser. Vi kan også endre skjønnet vårt, sier Qvigstad.

Visesentralbanksjefen forventer at det kommende budsjettstupet i USA, det såkalte «fiscal cliff» vil forårsake stor usikkerhet fremover, men tror på at amerikanske politikere vil finne en løsning.

Les også: - Norges Bank har undervurdert ubalansene i valutamarkedet

Akkurat som ventet

Forhåndstipsene fra ekspertene var uendret rente i kommende periode.

Ifølge Bloomberg ventet alle 16 forespurte analytikere uendret styringsrente ved dette møtet. På det forrige møtet 31. oktober gav sentralbanken uttrykk for at den tar sikte på å heve renten en gang mellom mars og august neste år

Makroanalytikerne i DNB tror ikke sentralbanken vil bli tvunget til å skye på renteøkningene.

- Sentralbanken fastholder at renten skal opp neste år. Vi tror ikke at Norges Bank kommer til å heve renten før i 2014, på grunn av en sterk krone og ekstremt lave internasjonale renter, skriver DNB i en kommentar etter rentemøtet.

Senioranalytiker Erik Bruce mener det mest interessante i sentralbankes begrunnelse er det som blir sagt om kronekursen: «Den importveide kronekursen (I-44) har i gjennomsnitt for fjerde kvartal vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 3/12.»

Bruce mener dette tyder på at Norges Bank mener kronekursen på styrke seg over en lengre periode før det påvirker rentesettingen.

Les kommentaren Bruce skrev før dagens rentemøte: Ingen rentebrems

Publisert: