0,1 prosent gir 267 mill. til landets 1000 rikeste

Over 15 prosent av formuesskatteletten går til landets absolutt rikeste.

STORE PENGER: Erna Solberg og Siv Jensens skatteendringer betyr store penger for noen.
Publisert: Publisert:

Solberg-regjeringen forslag om å redusere formuesskattesatsen med 0,1 prosent kan telles i millioner kroner for landets rikeste.

I finansminister Siv Jensens forslag blir Stoltenberg-regjeringens forslag om å heve innslagspunktet for formuesskatten hevet til en millioner kroner og beskatningen av næringseiendom og sekundærboliger innskjerpet noe.

E24 har beregnet hvordan virkningen av reduksjonen i formuesskattesatsen slår ut for de 1.000 nordmennene med høyest formue i ligningslistene for 2012 som ble lagt frem i oktober.

Les også: Høyres givere sparer 108 millioner i skatt hvis Høyre vinner

Mest til de rike

De 1.000 personene, som hadde skattbare formuer fra 81,25 millioner og opp til Frp-sympatisøren Olav Thons 9,9 milliarder, ville sluppet 267,3 millioner billigere unna i skatteoppgjøret.

I beregningen er det ikke tatt hensyn til effektene av at innslagspunktet er økt og innstrammingen i verdivurderingen av nærings- og sekundæreiendom.

Olav Thon, som i valgkampen rykket inn avisannonser med støtte og oppfordring til å stemme Fremskrittspartiet, ville fått slanket sin skatt med 9,9 millioner kroner.

Imidlertid ville innskjerpingen i verdsettelsen av næringseiendom rammet Thon betydelig.

Kjell Inge Røkke går imidlertid trolig i det vesentlig fri fra innskjerpelsene i verdsettelse av eiendom. Reduksjonen i formuesskattesatsen alene ville spart ham for 9,03 millioner kroner om den var innført for skatteåret 2012.

For landets tredje rikeste mann, Johan H. Andresen, ville reduksjonen i skattesatsen medført 6,74 millioner kroner i spart skatt.

Les også: 646.000 kunne sluppet toppskatt med Høyres formuesskattekutt

Småpenger for de fleste

For den store gruppen av mennesker som betaler formuesskatt vil imidlertid reduksjonen i skattesatsen knapt være målbar.

Ifølge SSBs skattestatistikk for 2011 (2012-statistikken offentliggjøres til uken) betalte 442.953 av de rundt 650.000 nordmennene som betalte formuesskatt det året 3.500 kroner i gjennomsnitt i formuesskatt.

For disse 442.953 personene ville reduksjonen av formuesskattesatsen gitt en skattelette på 318,18 kroner, eller under en krone om dagen.

Les også

Høyres «formuesskatteofre» tok ut 1,6 millioner skattefritt852 betaler 22,7 prosent av formuesskattenFå tapper bedriften for å betale formuesskatt- Fordelingseffekten er helt forferdelig

Publisert:
Gå til e24.no