Ser risiko for deflasjon i Europa

IMF advarer mot det svært lave rentenivået.

SER FREMOVER: Sjeføkonom Olivier Blanchard legger tirsdag frem organisasjonens nye anslag for den globale veksten.
Publisert:

Det internasjonale pengefondet (IMF) presenterte tirsdag nye utsikter for den globale økonomien. Her konstaterer organisasjonen høyere fart i utviklingen i USA og Europa, men ber sentralbankene om å fortsatt ta grep.

En av de nye risikoene IMF peker på, er svært lav inflasjon. De mener at uforutsette tilbakeslag i aktivitetsnivået øker sannsynligheten for deflasjon.

- Deflasjon betyr høyere realrenter, større offentlig og privat gjeldsbyrde, lavere etterspørsel, lavere vekst og ytterligere deflasjonspress, sier sjeføkonom Olivier Blanchard, ifølge The Guardian.

IMF ser risiko spesielt i eurosonen.

- Blant de avanserte økonomiene er veksten høyere i USA enn i Europa, og høyere i kjerneområdene i eurosonen enn i Sør-Europa. I de fleste avansere økonomiene er ledigheten alt for høy, og nedsiderisikoen vedvarer, sier Blanchard.

Les også

Tyskere tror mest på eurosonen

Anslagene for eurosonelandene spriker. Estimatene for veksten i Storbritannia er jekket opp til 2,4 prosent, mens det i nabolandet Frankrike er ventet kun 0,9 prosent.

Les også

IMF oppjusterer vekstanslag for Storbritannia

Hos eurosonelokomotivet Tyskland ser IMF for seg en økning på 1,6 prosent.

Venter renteøkning neste år

I den ferske rapporten oppjusterer IMF sine vekstanslag for den globale økonomien med begrensede 0,1 prosentpoeng til 3,7 prosent det inneværende året. Det forrige anslaget stammer fra oktober.

- Man letter gradvis på bremsen. Tregheten som stammer fra den finansielle konsolideringen blir mindre. Det finansielle systemet er sakte i bedring. Usikkerheten er mindre, sier Blanchard.

Pengefondet venter en vekst i USAs brutto nasjonalprodukt på 2,8 prosent. Veksten i USA vil være drevet av innenlandsk etterspørsel, støttet av mindre påvirkning fra budsjettpolitisk uro i Washington.

Blanchard forteller at IMF ser for seg at den amerikanske sentralbanken vil heve styringsrenten i 2015.

- I de avanserte økonomiene er fortsatt forskjellen mellom reell og potensiell verdiskapning stor, og gitt risikoene burde den finansielle politikken fortsatt være støttende mens konsolideringen pågår.

Les også

Varsler fortsatt nedtrapping tross jobbskuffelse

Jekker opp Kina

I de fremvoksende økonomiene ventes det høyere vekstttakt, 5,1 prosent sammenlignet med 4,7 prosent i 2013.

- I mange fremvoksende markeder og økonomier i utvikling vil sterkere ekstern etterspørsel løfte veksten, selv om innenlandske svakheter fremdeles er en kime til bekymring, skriver IMF i rapporten, ifølge Bloomberg.

Manges øyne har vært rettet mot Kina, i frykt for en såkalt «hard landing». Pengefondets folk spår at den kinesiske økonomien vil legge på seg 7,5 prosent, mot 7,3 prosent i anslagene fra oktober.

Dette er likevel noe lavere enn 7,7 prosent i fjor.

- Veksten i Kina tok seg opp i andre halvdel av 2013, i hovedsak på grunn av økte investeringer. Mer fremgang behøves for å rebalansere den hjemlige etterspørselen fra investering til forbruk for å effektivt kutte risikoen knyttet til vekst og den finansielle stabiliteten.

Les også:

Asiatisk opptur etter kinesisk pengeinnsprøytingKina bremser børsene- Argentina vil slette 25 milliarder i gjeld

Publisert:
Gå til e24.no