Siv Jensen vil ha tiltak mot boligprisveksten

Frykter at boligprisveksten vil øke Ola og Kari Nordmanns gjeld. 

BER OM VURDERING: Finansminister Siv Jensen (Frp) ber Finanstilsynet vurdere om det er hensiktsmessig å iverksette tiltak som vil dempe boligprisveksten.

Audun Braastad
Publisert:,

Finansminister Siv Jensen ber Finanstilsynet vurdere tiltak for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren.

Det fremkommer i en melding fra Finansdepartementet fredag morgen.

«Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi», heter det i meldingen.

«Samtidig som det nå er utsikter til avmatning i norsk økonomi, er boligprisveksten høy. Rentene er lave, og kredittveksten til husholdningene er høyere enn inntektsveksten».

Finansdepartementet ber Finanstilsynet derfor vurdere om det bør innføres tiltak som kan bidra til å «dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren, eventuelt ledsaget av utkast til regelverks­endringer», heter det i meldingen.

SKAL VURDERE TILTAK: Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, skal vurdere om det trengs tiltak for å dempe gjeldsveksten.

Terje Bendiksby

Finanstilsynet: Har steget

Finanstilsynet har vært bekymret for at boligprisene kan drive gjelden i norske husholdninger oppover.

– Siden forrige vurdering har vi fått ny statistikk for boligpriser og husholdningenes gjeld som bekrefter høy prisvekst i boligmarkedet og fortsatt vekst i husholdningenes gjeldsgrad, sa direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet mandag til E24.

I desember anbefalte Finanstilsynet å heve det som kalles motsyklisk kapitalbuffer, et krav til egenkapitalnivå for bankene, fra 1 til 1,5 prosent. Bufferen har en viss dempende effekt på kredittvekst og oppbygging av finansielle ubalanser.

Norges Bank har på sin side rådet departementet å holde bufferen uendret, og Jensen har valgt å følge dette rådet.

Kan bli nytt rentekutt

19. mars holdes det rentemøte i Norges Bank.

De aller fleste prognosemakere tror da at Norges Bank vil senke styringsrenten til historisk lave 1,0 prosent, og mange av dem tror det er enda flere rentekutt på vei.

Senere denne måneden, etter rentemøtet i Norges Bank 19. mars, vil Finansdepartementet vurdere rådene fra sentralbanken og Finanstilsynet.

– Jeg kan ikke forskuttere hvilken anbefaling vi vil gi, sa Baltzersen mandag.

Vil ha kapitalbufferen i taket

Analysesjef for kreditt Pål Ringholm i Swedbank var i klar i sin tale tidligere denne uken.

– Det er vanskelig å forstå at motsyklisk kapitalbuffer ikke er dratt helt opp til taket, sa Ringholm.

Den motsykliske kapitalbufferen står nå på 1 prosent. Taket er på 2,5 prosent.

Han mener vi har et boligmarked i Norge som etter de fleste kjennetegn er dyrt.

Samtidig er han klar på at nye rentekutt fra sentralbanken vil bety at bankene setter ned sine utlånsrenter, noe som betyr at risikoen for at gjeldsveksten stiger, øker.

– Det vil bli «same procedure as last time». Da vil bankene garantert senke rentene sine, sa Ringholm.