KONKURRANSETILSYNET: Trapper opp kartellkrigen

Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen har ikke klart å få på plass et amnestiprogram som fungerer. Nå vil han lære av skattemyndighetene.

Publisert:

Da konkurransedirektør Knut Eggum Johansen ble intervjuet av Aftenposten i midten av mars i fjor, ga han seg selv ett år på å få i stand et amnestiprogram som fungerer. Ennå har det ikke skjedd noe, og nå begynner Eggum Johansen å få dårlig tid.
- Kommer du i mål med dette på en måneds tid?
- Jeg er ikke redd for ikke å komme i mål. Vi har i disse dager tatt kontakt med Økokrim og Regjeringsadvokaten for å etablere en omforent retningslinje for håndtering av dette. Samtidig arbeider vi med et forslag til lovendring som om kort til blir sendt departementet, sier Eggum Johansen.
Høyeste prioritet

Bekjempelsen av karteller er svært viktig for Konkurransetilsynet, og konkurransemyndigheter verden over er hellig overbeviste om at det aller viktigste verktøyet i krigen mot selskap som samarbeider ulovlig om priser, anbudskonkurranser og markedsdeling er nettopp et velfungerende amnestiprogram.

Amnestiet innebærer at den bedriften som varsler konkurransemyndighetene om det ulovlige samarbeidet, får immunitet for straffeforfølgelse. Vilkårene er at bedriften som sladrer, bryter ut av det ulovlige samarbeidet og legger alle kortene på myndighetenes bord.
- Kampen mot virksomheter som driver ulovlig pris- og anbudssamarbeid, eller som deler markedet mellom seg, har høyeste prioritet, sa Eggum Johansen til Aftenposten 19. mars i fjor.
Slik konkurransekriminalitet påfører forbrukerne og samfunnet store kostnader, fordi prisene holdes kunstig høye når konkurransen settes ut av spill.
Må endres

Her hjemme har ikke amnestiprogrammet vært noen suksess, rett og slett fordi bedriftene og personer som er involvert ikke stoler på at de kan slippe helt fri fra straffeforfølgelse.

Selv om Konkurransetilsynet innvilger amnesti for overtredelsesgebyr, så kan Økokrim eller Politiet gå videre på egen hånd. Bare tre selskaper har søkt om amnesti, og bare ett har fått innvilget søknaden siden Norge fikk sitt amnestiprogram, kalt lempningsprogram, da den nye konkurranseloven trådte i kraft i mai 2004. Konkurransetilsynet tror det finnes mange karteller det aldri klarer å avdekke.
Eksperter på området er klinkende enige i at lempningsprogrammet må endres, og det er det konkurransesjefen har jobbet med det siste knappe året.
Vil lære

Og i fjor høst fikk han ny inspirasjon:
- Jeg kommer til å ta kontakt med skattemyndighetene for å finne ut hvilken avtale de har som gjør at skatteyterne kan få innvilget amnesti dersom de selv kommer og forteller om sine skjulte formuer i utlandet, sier Eggum Johansen.
Det var den massive mediedekningen av tidligere Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsens ukjente kontoer i Sveits som gjorde at folk flest fikk vite om hvilke skatteregler som gjelder for formuer i utlandet, og hvordan du skal opptre for å få innvilget amnesti når du vil flagge hjem slike ulovlige, ukjente formuer. Nå vil Eggum Johansen ha på plass tilsvarende regler for karteller som kommer frem med sine ulovligheter.

Flere nyheter på E24.

Publisert: