Samme lønnsvekst i ti år

Over de siste ti årene har offentlig ansatte hatt nøyaktig samme lønnsvekst som store grupper i privat sektor. I kveld starter innspurten i lønnsoppgjøret i staten og kommunene.

Helen King / Corbis
Publisert:,

Historien viser at lønningene i offentlig og privat sektor vokser nesten helt likt over tid.
I kveld starter ansatte i staten og kommunene det som trolig blir en lang natt hos riksmeglingsmannen. I morgen tidlig kan Norge våkne til storstreik.
Men tallene viser at offentlig ansatte over tid ikke klarer å hente ut høyere lønnsvekst enn industriarbeidere og andre store grupper av privat ansatte.
I årene 1997-2007 steg lønningene for industriarbeidere med 54,3 prosent. I de samme ti årene har veksten for statsansatte og kommunalt ansatte vært henholdsvis 57,9 prosent og 54,8 prosent.
Disiplin

I dette tiåret har norsk økonomi hatt både oppturer og nedturer.
- Det har siden slutten av 1990-tallet vært en utrolig disiplin i lønnsoppgjørene. Industriens lønnsvekst har lagt rammene for nær sagt hele resten av økonomien. Organisasjonene i offentlig sektor har godtatt dette. Selv langtidsutdannede i stat og kommune har innordnet seg, selv om de har sutret litt når de sammenligner seg med tilsvarende grupper i industrien, sier forskningsleder Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå.
På topp

Helt lik er imidlertid veksten ikke. Industrifunksjonærer skiller seg litt ut, ved at deres lønninger over ti år har steget 3,7 prosent mer enn for statsansatte. Det betyr at de har fått knapt 20 000 kroner mer i lønnsvekst før skatt på ti år, enn det veksten for statsansatte ville gitt.
De kommuneansatte har på ti år klart å kjempe seg til en tusenlapp mer i lønnsvekst før skatt, enn det veksten for industriarbeiderne ville gitt.
Siste fem år

Hvis en ser på årene 2002-2007 dekker statistikken flere næringer. I sykehusene, eksklusive legene, ligger lønnsveksten nesten på streken likt med staten, kommunene, varehandelen og industriarbeiderne. Lønnsveksten over de fem årene ligger mellom 21,2 prosent og 22,8 prosent for de fem gruppene.
Hvis legene inkluderes, vil lønnsoppgjøret i 2003 bringe sykehusene litt foran de andre. Finansnæringen har aller størst vekst 2002-2007, med 30 prosent.
Omstilling

Færre ansatte i industrien og flere i offentlig sektor er en lang historisk linje, forsterket av at oljepengene er kommet inn i norsk økonomi.
Forskjeller i lønnsvekst er sentralt for å flytte sysselsettingen til næringer og sektorer med mangel på folk.
Siden 1997 har antallet offentlig ansatte steget med 80 000 personer. I industrien har sysselsettingen falt med 30 000 personer, selv om den har steget de to siste årene.
- Hvordan kan omstillingene skje, uten at forholdet mellom lønningene endrer seg?
- I lang tid har veksten i offentlig sektor skjedd ved at kvinnene har gått ut i det lønnede arbeidslivet. De siste årene har arbeidsinnvandring vært viktig i private sektor. Dette har gjort at veksten i offentlig sektor har kunnet skje uten sterk lønnsvekst, sier Bjørnstad.
- Er forskjellene i lønnsveksten så liten at det oppstår mangel på folk noen steder?
- Tall for lønnsveksten og sysselsettingen tyder på stor fleksibilitet i arbeidsmarkedet, selv med svært små forskjeller i lønnsveksten. Tilgangen på arbeidskraft har vokst i takt med behovet for folk, sier Bjørnstad.