– EU-land skeptiske til luftfartsstøtte

De fleste EU-landene er lite interessert i å gi statsstøtte til flyselskaper som tapte penger under askekrisen, ifølge kilder i Brussel.

Publisert: Publisert:

Transportministrene fra EU-landene klarte tirsdag å samle seg om et forslag om å slå sammen landenes luftrom innen 2012. Meningen er at dette skal gjøre det lettere å koordinere flytrafikken under eventuelle framtidige kriser.

Forslag om å gi offentlig støtte til askerammede flyselskaper skal imidlertid ha fått en langt mer lunken mottakelse på møtet.

Motstandere

– Svært få sto fram og sa at de vurderer statsstøtte, sier en ikke navngitt diplomat til nyhetsbyrået Reuters.

Kilden forteller at Sverige, Finland, Belgia og flere andre land gjorde det klart at de var motstandere av denne typen tiltak. Årsaken er at de frykter offentlig støtte vil gi enkelte aktører konkurransefortrinn.

EU-ministrene ble derimot enige om å opprette en krisegruppe som skal bidra til at landene koordinerer sin innsats dersom det igjen oppstår situasjoner som gjør det vanskelig å holde luftrommet åpent.

– Vi må revidere mekanismene for å takle kriser, fastslo den spanske transportministeren José Blanco López.

Mer aske

Samme dag som ministermøtet ble holdt, fikk to av EU-landene igjen merke konsekvensene av vulkanutbruddet på Island. Luftrommet over Irland og deler av Skottland måtte stenge på grunn av aske, før flytrafikken kom i gang igjen på ettermiddagen.

Irland holdt sitt luftrom stengt i seks timer. Norge gikk derimot klar av askeskyen denne gangen. Heller ikke de nærmeste dagene ligger det an til at Norge vil bli berørt av vulkanasken, opplyser Storm værsenter.

Flere nyheter på E24

Publisert: