Fortsatt ingen økning i antall konkurser

SSB understreker at man fortsatt er i en tidlig fase av coronakrisen, og at det gjerne tar litt tid før omsetningssvikt gir utslag i antall konkurser.

 • Amalie Frøystad Nærø
Publisert: Publisert:

Krisen i både den norske og internasjonale økonomien er ventet å føre til en rekke konkurser fremover.

Statistisk sentralbyrå publiserer nå ukentlige statistikker over konkurser, men ser foreløpig ingen tegn til at antall konkurser øker.

12.mars innførte regjeringen de strengeste tiltakene i Norge i fredstid, og store deler av landet ble stengt ned.

Uken etter viser tall fra SSB et tydelig fall i antall åpnede konkurser.

Nivået er fortsatt lavt i de to påfølgende ukene, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Krisen i norsk og internasjonal økonomi fryktes å medføre mange konkurser i tiden framover. Samtidig vil tiltak fra myndighetene kunne dempe antallet konkursåpninger. Videre vil smitteverntiltakene også kunne påvirke rapporteringen og dermed statistikkgrunnlaget, opplyser SSB på sine nettsider.

Les også

Hyttekommuner i akutt krise – hver femte ansatt har søkt om dagpenger

Satt på vent

Skatteetaten varslet allerede 13.mars at den vil være tilbakeholden med å sende konkursbegjæringer. Dette forklarer fallet i de siste mars-ukene, mener SSB.

I utgangspunktet skal Skatteetaten kreve inn forfalte skatte- og avgiftskrav også i vanskelige tider, men nå er det likevel gjort unntak. I slutten av mars opplyste Skatteetaten til E24 at de har trukket rundt 100 konkursbegjæringer.

Forrige uke ble det ifølge SSB åpnet 71 konkurser, mot 76 samme uke i fjor.

– Vanligvis går det noe tid fra et foretak kommer i vanskeligheter til det blir insolvent og blir begjært konkurs. I den grad færre åpnede konkurser de siste tre ukene kan tilskrives Skatteetatens tiltak, innebærer det med andre ord utsatt bobehandling av foretak som allerede har vist seg betalingsudyktige før covid-19 rammet oss, opplyser SSB på sine nettsider.

Les også

Coronaviruset har gjort tusenvis arbeidsledige - i Flåm mistet bygda livsgrunnlaget over natten

– Vil tvinge fram en økning

Gjennom en spørreundersøkelse kartlegger E24 fortløpende konsekvensene coronakrisen får for næringslivet i Norge.

Så langt har 2344 bedrifter sendt inn opplysninger. Av disse oppgir 1779 bedrifter at de risikerer å gå konkurs.

– Selv med krisepakker til næringslivet må man regne med at en eventuell internasjonal resesjon etter hvert vil tvinge fram en økning i antall konkurser, skriver SSB.

Samtidig har 310.850 personer søkt Nav om dagpenger etter å ha blitt permittert eller fått permitteringsvarsel siden 9.mars.

Sjekk din kommune her:

Reiselivsbransjen er blant dem som så langt har vært hardest rammet av coronaviruset. I en spørreundersøkelse fra hovedorganisasjonen Virke oppgir reisearrangørene at de i snitt mistet 91 prosent av omsetningen sin i mars.

111 selskaper har deltatt i undersøkelsen. 70 prosent av dem oppgir å ha store eller svært store likviditetsproblemer.

Les også

Misnøye med regjeringens redningsplan: – Utsetter bare konkursene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Konkurser i Norge
 2. Konkurs
 3. Coronaviruset
 4. Skatteetaten
 5. Statistisk sentralbyrå
 6. Bedrift
 7. Økonomi

Flere artikler

 1. Myndighetene har startet å slå selskaper konkurs igjen

 2. Nå gjør flere som Morten (27): Slo egen arbeidsgiver konkurs

 3. Fersk tjeneste skal varsle om kommende konkurser

 4. Spår konkursbølge etter årets verste uke: – Svært alvorlig

 5. Kleskjedene Brandstad og Wagner slått konkurs i Norge