Norges Banks rentemøter

Kronekursen svekkes etter historisk rentekutt

Norges Bank senker renten til null prosent. Det gir utslag i valutamarkedet.

Berit Roald / NTB scanpix
 • Eivind Bøe
Publisert:

Den norske kronen svekkes mot flere internasjonale valutaer etter at Norges Bank overrasket med å sette ned styringsrenten til null prosent for første gang:

 • Euroen koster 11,12 kroner, mot rundt 11,06 kroner før rentebeslutningen ble lagt frem.
 • Dollarkursen er nå 10,29 kroner, etter å ha vært 10,24 kroner før rentebeskjeden.

Svekkelsen bremser deretter noe, men kronen er fortsatt svakere mot både euro og dollar sammenlignet med før rentekuttet ble annonsert.

På forhånd ventet syv av åtte meglerhus at Norges Bank skulle holde renten uendret på rekordlave 0,25 prosent, mens kun ett trodde på kutt til null, ifølge TDN.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned», sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Les også

Norges Bank kutter renten til null for første gang

Les også

Venter nullrente ut 2023

Grep inn i kronen

Kronen har vært enda svakere tidligere i år. Norges Bank skriver at lavere oljepris og usikkerhet om de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet har svekket kronekursen. Den 19. mars nådde kronen rekordsvake nivåer mot en rekke valutaer.

– På dette tidspunktet var usikkerheten i kronemarkedet særlig stor, og begrenset likviditet bidro til å forsterke kursbevegelsene. For å bidra til et velfungerende marked for norske kroner, har Norges Bank foretatt ekstraordinære kronekjøp for til sammen 3,5 milliarder kroner i valutamarkedet, skriver sentralbanken i en pengepolitisk oppdatering for mai.

Les også

Tok krone-grep

Vil gi midlertidig økt prisvekst

I mars var underliggende prisvekst nær inflasjonsmålet på 2 prosent, opplyser Norges Bank.

– Kraftig fall i energiprisene har dempet veksten i konsumprisindeksen. Svekkelsen av kronen og høyere energipriser ventes å løfte prisveksten fremover, skriver Norges Bank.

Som følge av pandemien er årets lønnsoppgjør utsatt til august. Lønnsomheten har falt i store deler av næringslivet. Sammen med høy arbeidsledighet tilsier det svak reallønnsutvikling fremover, skriver sentralbanken.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Norges Banks rentemøter
 2. Aksjelive
 3. Norges Bank
 4. Kronekurs

Flere artikler

 1. Norges Bank holder renten uendret på null prosent

 2. Norges Bank kutter renten til null for første gang

 3. Norges Bank holder renten på null som ventet

 4. Norges Bank grep inn i kronen

 5. Norges Bank rører ikke den historisk lave nullrenten