Krisegrep fra Norges Bank: – Ikke noe vits i å vente

Norges Bank gjør et uhyre sjeldent grep og kutter renten mellom to rentemøter, etter at coronaviruset har skapt usikkerhet om finansiell stabilitet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen.
Publisert:

Det skjer dagen etter at banken ga bankene lettere tilgang på lån, for å unngå at banksystemet låser seg som etter finanskrisen i 2008.

Det er svært uvanlig at Norges Bank kutter mellom to møter, og trolig har det ikke skjedd siden 2012. Etter et ekstraordinært møte torsdag kutter banken styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til én prosent.

– Det var ikke noe stor overraskelse at de kutter med et halvt prosentpoeng, og det er like greit at de gjør det nå. Det handler om å ta en dag av gangen og gjøre det som trengs for å redde økonomien, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

Samtidig har rentekomiteen i Norges Bank bedt regjeringen ta grep for å unngå at bankene strammer inn på utlånspraksisen etter usikkerhet i markedene. Regjeringen har fulgt rådet og redusert bankenes motsykliske kapitalbuffer.

Banken antyder også at det kan bli kuttet mer i løpet av året.

– Norges Bank kutter nå for å vise at de er på ballen og gjør det som trengs, for å skape så mye ro som mulig. Her er det ikke noe vits i å vente, sier Olsen i Nordea.

Kronen styrket seg med rundt ti øre mot euro og dollar etter kuttet. Dollaren handles til 10 kroner og euroen til 11,19 kroner. Dette er fortsatt helt usedvanlig svake nivåer for kronen.

– Nå stopper alt opp

Ifølge sjeføkonomen Kari Due-Andresen i Handelsbanken har utviklingen gått så fort at økonomiske analyser kan bli utdaterte over natten.

– Alle analyser vi allerede har laget kan vi egentlig krølle sammen, men vi har varslet en resesjon og det blir vi bare mer sikre på. For nå stopper alt opp, sier hun til E24.

– Her er det så mye som er usikkert, så mye som endrer seg fra dag til dag, at analyser blir nesten verdiløse. Det vi kan si er at dette kommer til å bli et omfattende negativt sjokk for norsk økonomi, og også for verdensøkonomien, legger hun til.

Kan kutte mer

«Norge er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset, covid-19», skriver Norges Bank i en melding om det dramatiske rentekuttet.

Norges Bank har som oppgave å fremme økonomisk stabilitet, og sier at den gjør det ved å bidra til robuste systemer og finansmarkeder, og tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen.

«Komiteen følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned», skriver banken i en melding.

Fra 2020 er det en egen rentekomité som setter renten. Denne består av sentralbanksjef Øystein Olsen, visesentralbanksjefene Jon Nicolaisen og Egil Matsen, samt Ingvild Almås og Jeanette Strøm Fjære.

FORKLARER KUTTET: Den kraftige kronesvekkelsen taler for høyere renter, men lavere vekst og renter i utlandet trekker renten kraftig ned, sammen med lavere etterspørsel og et drastisk fall i oljeprisen, påpeker Norges Bank.
Les også

Norges Bank setter ned renten og kapitalbufferen justeres

Redusert økonomisk aktivitet

Ifølge Norges Bank vil aktiviteten i økonomien bli betydelig redusert etter virusutbruddet.

«Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene», skriver banken.

Bankene er pålagt å holde en ekstra kapitalbuffer i tilfelle nedgangstider, som er på 2,5 prosent. Norges Bank har bedt regjeringen kutte denne til én prosent for å sikre folk tilgang til lån, og det har regjeringen gjort.

«Reduksjonen av motsyklisk kapitalbuffer kan motvirke at bankene strammer inn på sin utlånspraksis», skriver Norges Bank.

Torsdag meldte Norges Bank om at den ville stille opp og pumpe mer penger inn i bankene.

– Det at Norges Bank kommer med disse tiltakene skyldes nok til dels at vi har sett interbankrenten Nibor gå til himmels. Gjennomslaget av pengepolitikken er mindre når interbankrenten øker. Og Norges Bank ønsker ikke at vanlige folks lånerenter skal opp i denne situasjonen, sa valutastrateg Magne Østnor til E24 torsdag.

– Hindre at Norge bryter sammen

– Her må vi sette alle kluter til, og myndighetene må inn med store tiltak for å hindre at Norge bryter sammen. Vi forventer også ganske massive tiltak fra myndighetene for å hindre konkurser og hjelpe folk som mister inntekt, og det kan kreve ganske mange oljekroner, sier Kjetil Olsen i Nordea.

Han sier at rentekutt ikke kan redde situasjonen, men at lavere renter kan avhjelpe både bedrifter og folk som mister inntekter.

– I går begynte vi å se stress i pengemarkedet, og det er unødvendig når vi vet at Norges Bank har det som trengs, så ved å kutte før møtet ville de nok også vise markedet at de er til å stole på, sier Kjetil Olsen.

Publisert:
Gå til e24.no