Boligutvalgets forslag vekker reaksjoner: – Veldig spesielt

– Mer av det samme, sier opposisjonen. – Veldig spesielt, sier meglertopp.

FÅR KRITIKK: På bildet går byplansjef Ellen de Vibe (tv) sammen med Venstres Trine Skei Grande over grunnsteinsnedleggelsen for det nye Munch-museet som skal bygges i Bjørvika i Oslo.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

– Boligvekstutvalgets forslag svekkes av omfattende dissenser. Særlig bekymringsfullt er det at hun som har ansvaret for gjennomføring av bystyrets vedtak virker mindre endringsvillig, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24.

Tirsdag leverte boligvekstutvalget sine etterlengtede forslag til grep for å møte bolig-hungeren i hovedstaden.

Blodfattig, mener opposisjonen.

Les også

Leverer 59 forslag i dag: Slik vil de øke Oslo-byggingen

– Mer av det samme

– På forhånd varslet utvalget at de hadde veldig høye ambisjoner. Derfor hadde vi håpet de ville foreslå reformer som ikke allerede er foreslått eller innført. Det gjør de ikke. Dette er mer av det samme, sier Høyres Pia Farstad Von Hall til E24.

Hun er fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen og uttaler seg også på vegne av Venstre og Frp.

Utvalget ble nedsatt av det rødgrønne byrådet og er ledet av tidligere riksmegler Kari Gjesteby. Hun er ordknapp om kritikken.

– Jeg ønsker ikke å blande meg inn i den politiske diskusjonen om forlagene. Nå ligger utvalgets rapport på bordet, og så får den politiske debatten begynne, sier Gjesteby til E24.

En rekke ulike interessegrupper deltok i arbeidet som nå har resultert i 59 forslag – blant dem direktøren for plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe.

– VELDIG SPESIELT: NEF-direktør Carl O. Geving reagerer på at sjefen i byetaten etter hans mening setter på bremsene fremfor å gå god for sentrale grep for å møte bolighungeren i Oslo.

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

– Hun er en propp i systemet

– Det er spesielt at hun som har ledet plan- og bygningsetaten i mange år, sitter i utvalget og tar dissens på sentrale punkter, sier NEF-direktør Geving.

Han fremholder at etatslederen går imot forslaget om å sette et mål på 6000 boliger i året for å sikre rask oppbygging av tilstrekkelige boligreserve, og heller anbefaler et mål på 4.500–5.000 boliger.

– Dette målet virker veldig defensivt, sier Geving, og viser til anslag om årlig befolkningsvekst på 10-12.000 personer fremover.

– Når man legger til etterslepet i boligproduksjon, går neppe kabalen opp.

Meglertoppen reagerer også på at etatslederen stilte seg imot utvalgets forslag om å midlertidig lempe på kravene i dagens leilighetsnorm.

– Utvalgets forslag er moderat. Jeg synes det er veldig spesielt at etatslederen sitter der og er imot. Jeg registrerer at plan- og bygg skal få flere saksbehandlere. Men hva blir effekten, når etatslederen tar dissens?

– Du mener hennes innsigelser gjør utvalgets forslag utvannet?

– Hun er en propp i systemet, skisserer Geving.

STOR BOLIG-HUNGER: Slottet, Universitet og universitetsplassen med den store julegranen sett fra toppen av pariserhjulet på julemarkedet Jul i Vinterland. I bakgrunnen Radisson Blu Scandinavia Hotel og Holmenkollen.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix

– Supplerte med innspill

– Det var aldri noen avstemming i utvalget jeg tok dissens på, sier etatsleder Ellen de Vibe til E24.

– Jeg supplerte Baard Schumann (direktør i utbyggeren Selvaag Bolig, red.anm.) med innspill med kommunens ferskeste befolkningsberegninger. Jeg er sikker på at byrådet vil vurdere hvilket boligmåltall som bør legges til grunn, fortsetter hun.

Etatslederen legger ikke skjul på at hun er tilhenger av leilighetsnormen, og sier synet hun ga uttrykk for i utvalget bygger på en evaluering gjort av hennes egen etat.

Les også

Johansen: – Leilighetsnormen bør endres

– Den viser at det kan være en sammenheng mellom andelen store leiligheter og andelen familier som bor i de sentrumsnære områdene. Poenget med å bygge større leiligheter for familier i indre by, er å sikre en variert boligsammensetning, slik at folk kan ha sin boligkarriere lokalt.

– Vi ønsker å unngå Rotterdam-tilstander. Der bygget man så mange små leiligheter at det ble utrygt for vokse og eldre å bevege seg der, sier de Vive, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Finnes allerede

Geving sier ellers at det er vanskelig å kritisere de grepene utvalget foreslår, som han mener nær sagt alle kan være enige i.

Høyres Pia Farstad von Hall savner nyvinninger.

– IKKE NOE NYTT: Fraksjonsleder Pia Farstad von Hall (H) i Byutviklingskomiteen sier utvalgets forslag består at grep som enten er gjennomført eller foreslått tidligere. Hun hadde håpet på mer.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– De foreslår en «fast track»-løsning for hurtigere regulering, men det finnes allerede. Det er viktig å få flere små leiligheter ut i markedet, men å gjøre et stort nummer ut av leilighetsnormen blir litt underlig, når den kun omfatter et par bydeler. De vil senke kravet til antallet parkeringsplasser for biler. Det gir ikke flere boliger, men færre parkeringsplasser.

– Utvalget gir totalt 59 forslag. Noen av dem må vel funke?

– Ja, mange av disse tiltakene er viktige for å få opp boligbyggingen, men det er ikke noe nytt her.

Hun sier også at det er forslag de vil stemme imot dersom de fremmes i byrådet.

– Byrådet har for eksempel en ambisjon om å bygge flere kommunale boliger, men det ønsker ikke vi.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Bolig
  2. Boligmarkedet
  3. Oslo

Flere artikler

  1. Leverer 59 forslag i dag: Slik vil de øke Oslo-byggingen

  2. Ap presses om omstridte krav – frykter flere unge i boligskvis

  3. Ap opprettholder leilighetsnorm i Oslo – Høyre kaller det boligbløff

  4. Kamp om små leiligheter i Oslo: – Kommunen gjør unges boligdrøm vanskeligere enn nødvendig

  5. Mener Oslo-markedet har blitt en trussel: Ba regjeringen forby omstridte kvadratmeter-krav