Fulle ordrebøker på Toten og permitteringsvarsel på Tau

Idet vi tar fatt på den tredje høsten etter at oljeprisfallet traff Norge, er det fortsatt virksomheter som ikke har merket nedturen før nå. 

OLJEBREMS: Laks, olje, supply og vindkraft får fortsatt merke oljebremsen. Men det finnes lyspunkter i Norges land.
Publisert: Publisert:

Da oljebremsen såvidt hadde begynt for to år siden, fortalte daglig leder Anita Hager i Intek Engineering i et intervju med E24 om kunder som satt på gjerdet. Nå står oljenedturens tredje høst for dør, og det er en nedtur som i løpet av disse to årene er blitt stadig mindre relevant for Hager og Intek.

– Vi har fulle ordrebøker ut året, og det er unormalt bra for oss. Det eneste som kunne vært bedre er om de som står på venteliste nå, kunne klare å vente enda litt lenger, sier Hager til E24 i dag.

Automasjonsbedriften på Raufoss hadde for to år siden omtrent en femdel av omsetningen hos kunder innen olje og offshore. Den andelen er nå blitt mye mindre.

Men det lider ikke driften under. De gode tidene skyldes nemlig ifølge henne at det går svært bra for store deler av Fastlands-Norge og innlandsindustrien.

Bunnen nådd?

Det store spørsmålet norsk økonomi ser ut til å stå ovenfor nå, er om vi virkelig har nådd bunnen av bølgedalen, eller om de trange tidene vil fortsette litt til.

Daglig leder Anita Hager i Intek Engineering.

I dag får Norges Bank en statusrapport fra 300 bedrifter landet over. Hvordan de ser på høsten, kan bli avgjørende for om renten i Norge må settes enda mer ned.

Når fasiten kommer, får vi også svaret på om flere har like gode tider som Intek Engineering.

– Det er litt morsomt for oss, for det går veldig bra med mange av dem som vi har hjulpet med løsninger for å gjøre produksjonen mer effektiv. Som for eksempel Hexagon og Benteler her på Raufoss, som er konkurransedyktige med eksport til utlandet, sier Hager.

Hun berømmer også kunder som ikke er redde for å satse:

– Det er jo fordi de satser at de gjør det bra, sier hun.

Intek Engineering leverer løsninger til alt fra fiske- til bilindustrien, men helt ute av olje er de ennå ikke.

– Vi ser egentlig lyst på fremtiden også overfor olje- og offshore, for vi tror at når disse industriene har fått summet seg litt, så ser de at de må tenke i samme baner som andre bedrifter i Norge om hvordan de kan automatisere.

Les også

Økonomer om prisveksten: Rentekutt i september er avlyst

Rammet i år

På andre siden av landet er det en annen automasjon- og maskineringsbedrift der situasjonen en helt annen.

Hos Westcontrol i Tau og Egersund har nemlig ikke oljebremsen slått inn før nå.

Leif Peter Skaar, daglig leder i Westcontrol i Tau og Egersund.

Der fjoråret var et toppår, ligger de nå an til fall i omsetningen, og de har nettopp måtte iverksette permitteringer.

– Vi merker stor nedgang i bestillingene fra de oljebedriftene som vanligvis bestiller ferdige produkter, sier Leif Petter Skaar, daglig leder i bedriften som satser på elektronikkproduksjon, automasjon og maskinering.
I fjor hadde selskapet en omsetning på 185 millioner, og et driftsresultat på 10,7 millioner kroner.

Nedgangen han forventer i omsetningen i år, skyldes imidlertid ikke bare nedgangstidene i olje, ifølge Skaar.
– Det er krevende generelt blant kundene. Så å si alle har kortere horisonter. De avventer og ser hvilken retning det går.

Frivillige lønnskutt

Tidligere i måneden skrev E24 om at innkjøpssjefer i norsk industri meldte om et stort fall i ordreinngangen i august, etter fire måneder med sammenhengende vekst.

For Westcontrols del kom fallet imidlertid tidligere.

– På forsommeren hadde vi et fall, og nå står vi på samme sted. Samtidig så har jeg en følelse av at det er litt mer aktivitet og flere henvendelser nå, men jeg har ingen konkrete tall å vise til som støtter dette, sier Skaar.

Les også

Disse tallene kan tyde på at gårsdagens friskmelding av norsk økonomi bare er midlertidig

I sommer gjennomførte bedriften frivillig reduksjon i arbeidstid og lønn blant de ansatte, og før sommeren gikk det ut permitteringsvarsel.

– Det er nå iverksatt permitteringer, men færre enn det vi hadde fryktet, sier Skaar.

Noen lyspunkter ser han imidlertid.

Selskapet får nemlig flere oppdrag fra aktører i oljesektoren som er i posisjon til å dra frem ny teknologi. Da er Westcontrol leverandør i utviklingsprosessen.

Et slikt eksempel er at de nylig har hatt Techinvent som kunde, et selskap som vant innovasjonsprisen for små- og mellomstore bedrifter under årets oljemesse ONS.

– Men når alle de store leveransene blir mindre, så vil ikke disse små berge oss. Det vi håper å se er at oljeprisen stabiliserer seg på et ok nivå, og at man får litt forutsigbare rammer. Og at kundene tør å ha litt lengre tidshorisonter.

Vindpark og laks gir full fart

I Trøndelag er optimismen stor, i hvert fall hos selskapet Johs. J. Syltern AS.

– Vi har full sysselsetting og stor tro på markedet fremover, sier Øystein Syltern, daglig leder og eier av selskapet.

Selskapet driver med vei og anlegg og går lyse tider i møte, ifølge Syltern. Statens veisatsing i Trøndelag, samt den store vindkraftutbyggingen på Fosen, gir fulle ordrebøker.

– Vi bygger atkomstveier inn til to av vindparkene. Vi har også fått en kontrakt på bygging av infrastruktur til den første vindparken, som heter Roan vindpark. Det er jobber i hundremillionersklassen. På trøndelagskysten er dette betydelige jobber, sier Syltern.

Selskapet hadde i 2015 en omsetning på rundt 330 millioner kroner og et resultat før skatt på 24,3 millioner kroner. Syltern regner med å vokse i tiden fremover.

Han forteller også at de ikke har vært påvirket av oljenedturen de siste to årene.

– Vi er relativt upåvirket av oljenæringen. Vi har derimot hatt glede av utviklingen i laksenæringen. Laksebedriftene driver med ganske heftig utbygging, og da har det vært oppdrag for oss, sier han.

Supplyselskap i krise

Men hos supplyselskapet Island Offshore er situasjonen en helt annen.

– Situasjonen er krevende. Det har den vært en stund, og vi forventer at den blir det fremover også, sier viseadministrerende direktør Tommy Walaunet.

Island Offshore, som har totalt 28 båter i den norske offshorenæringen, er blitt rammet hardt av oljenedturen. Selskapet har nå fem båter i opplag, og Walaunet forventer at flere blir lagt til kai de nærmeste månedene.

– Det er et betydelig overtilbud av fartøy i markedet fremdeles. Da blir det lavere priser og dårligere utnyttelse av fartøyene, sier han.

– Det er mye som tyder på at dette kanskje vil vare lenger enn vi håpet. Mange håpet på en slags forbedring allerede neste år, men jeg tror i må forvente at det tar lengre tid. Vi håper det kan snu i 2018, men er forberedt på at det kan ta enda lenger tid.

Les også

– Bunnen er nådd i norsk økonomi

Les også

Sterkeste august-vekst i boligprisene på ti år

Les også

Økonomer etter prisvekst-tall: Nå kutter han ikke renten

Publisert: