Norges Bank senker rentebanen igjen: Men de sikter fortsatt mot to rentehopp i 2019

Norges Bank lar styringsrenten ligge uendret på 0,75 prosent, men sier også at fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter globalt taler for at man går litt roligere frem i renteoppgangen fremover.

SENKER BANEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at renten kommer til å stige ytterligere neste år, men han senker rentebanen.
Publisert:

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, i en uttalelse.

Torsdag annonserte Norges Bank at styringsrenten forblir uendret på 0,75 prosent. Det var det de fleste ekspertene hadde ventet i forkant, og det var også det rådet E24s renteråd ga i forkant.

Les mer fra torsdagens rentemøte: Olsen holder renten i ro | Skjerper kravet til bankene

I forbindelse med rentemøtet har Norges Bank også offentliggjort en fersk Pengepolitisk rapport, der banken kommer med oppdaterte prognoser og rentebane.

Den forrige rapporten kom på rentemøtet i september, da Norges Bank økte renten fra 0,5 til 0,75 prosent og senket rentebanen.

Nå senker de rentebanen igjen:

  • Det betyr at man fortsatt regner med to renteøkninger neste år, men at man regner med at det trolig bare blir én og ikke to renteøkninger i 2020.

«Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport», skriver Norges Bank som begrunnelse.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

– Det prognosen sier er at det blir renteøkning i mars og deretter på rentemøtet i september eller desember neste år, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

– Rentebanen er litt nedjustert, men det er fortsatt et mål om en styringsrente på rundt to prosent innen utgangen av 2021. Så for alle praktiske formål er det snakk om små endringer, fortsetter han.

Forskjellen er at Norges Bank nå sikter mot én til to renteøkninger i 2020, og ikke to som tidligere anslått.

– Den viktigste grunnen til nedjusteringen er at oljeprisen er lavere. Det blir i stor grad kompensert av kronekursen og at det er høyere prisvekst på kort sikt. Disse to faktorene kompenserer for fallet i oljeprisen, sier Bruce.

Kari Due-Andresen, Sjeføkonom, Handelsbanken.

Et nytt oljeprisfall vil kunne endre banen

Sjeføkonom Kari Due-Andresen kaller analysen av norsk økonomi fra Norges Bank «robust».

– Dette er plankekjøring fra Norges Bank og akkurat som vi ventet, de beholder rentehevingene i 2019, men tar ut den siste planlagte rentehevingen, slik at man ender på 2,0 prosent i 2021, sier Due-Andresen.

Oljeprisen er det største faremomentet på kort sikt. Den steg, med noen korte avbrudd, jevnt og trutt helt frem til starten av oktober. Etter toppen på rundt 86 dollar per fat falt oljeprisen kraftig utover senhøsten og ned til torsdagens pris på 60 dollar fatet.

– Om oljeprisen fortsetter å falle i 2019, er det mulig de må justere prognosene.

Det eneste Handelsbanken og Norges Bank er uenige om, er norsk lønnsvekst, som Due-Andresen mener er for høy i Norges Banks prognoser.

– De justerte faktisk ned lønnsveksten noe, som er bra.

Spår litt lavere vekst

Bak Norges Banks rentebane ligger de mange prognosene bankens eksperter har utarbeidet.

I rapporten kommer det frem at Norges Bank fortsatt tror på en inflasjon (konsumprisindeksen) på 2,7 prosent i år, men nå tror de at inflasjonen neste år blir på 1,8 prosent, og ikke 1,3 prosent som tidligere anslått.

Den estimerte lønnsveksten er ventet å ende på 2,7 prosent i år (mot 2,8 prosent i forrige prognose) og 3,2 prosent neste år.

Norges Bank tror samtidig at den økonomiske veksten (målt som brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge) vil ende på 2,4 prosent i år og 2,3 prosent neste år. Det er ned fra forrige prognose på 2,5 og 2,5 prosent, henholdsvis.

Norges Bank har også skrudd litt opp på sine forventninger til arbeidsledigheten. De trodde at den ville ende på 3,8 prosent i år, men spår nå 3,9 prosent. Neste år spår de en ledigheten på 3,8 prosent, mens de tidligere spådde 3,4 prosent.

En viktig driver i norsk økonomi er oljeprisen. Norges Bank har nedjustert prognosen sin for snittprisen for nordsjøoljen (Brent) for 2018 fra 74 til 71 dollar per fat, og neste år har de kuttet anslaget sitt kraftig fra 76 til 62 dollar per fat.

Les også

Olsen holder renten i ro

Les også

Skjerper kravet til bankene

Les også

Renterådet om børsuro, handelskrig og brexit: – Mye mer usikkerhet enn i september

Publisert:

Her kan du lese mer om