Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank holder den rekordlave styringsrenten i ro, som ventet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank holder renten uendret torsdag, som ventet av analytikerne. Her ved en tidligere anledning.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier å holde styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent etter rentemøtet torsdag.

Beslutningen er som analytikerne hadde ventet, og sentralbanken hadde heller ikke signalisert at renten skulle opp nå.

Sentralbanken viser til vurderingene som ble gjort ved forrige korsvei i mars.

Da var vurderingen til hovedstyret at «den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå».

Samtidig var inflasjonen lav, men Norges Bank antok at veksten i priser og lønninger vil øke etter hvert.

Nå er vurderingen at oppgangen i økonomien ser ut til å fortsette, omtrent som det bildet banken presenterte i mars.

– Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke, skriver sentralbanken.

Les også

Nordea tror renteløft vil gi kronehopp

Svekkelse i Europa

I hovedstyrets vurdering pekes det på en svekkelse i nøkkeltall i Europa, noe som kan bety at den økonomiske veksten hos handelspartnerne har vært svakere enn forventet ved forrige rentemøte.

– Økte politiske spenninger og risiko for proteksjonisme bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene, skriver styret.

Her hjemme har forbruket av varer vært mindre enn antatt, mens utviklingen i boligprisene har vært i tråd med forventningene, ifølge hovedstyret.

Les også: Tror utbyttesesongen kan presse kronekursen

Arbeidsmarkedet utviklet seg omtrent som Norges Bank ventet, mens styret peker på at kronekursen har vært noe svakere enn antatt.

Har varslet rentehopp

Sentralbanksjef Øystein Olsen har gitt tydelige signaler om at den første rentehevingen siden 2011 kommer i år.

Les også: Boliglånet kan bli dyrere

Ved dette møtet legger ikke Norges Bank frem noen nye prognoser for økonomien, men ved forrige korsvei var beskjeden at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp etter sommeren.

Sist gang renten ble endret var våren 2016, da Norges Bank satt den ned til dagens rekordlave nivå for å bekjempe oljenedturen.

Nå er økonomien i ferd med å legge oljebremsen i bakspeilet.

Arbeidsledigheten har i NAVs statistikk falt til det laveste siden 2009, oljeprisen er på 70-tallet og det er ventet vekst i oljeinvesteringene igjen.

Les også

Derfor krangler de om inflasjonsmålet

Samtidig har boligprisene steget de to siste månedene etter fjorårets fall. Kronen er fortsatt svak, noe som gir drahjelp til eksportbedriftene.

Inflasjonen har imidlertid vært lavere enn antatt, og holdt seg under Norges Banks nye mål på 2 prosent.

Tipper september

I likhet med de fleste andre økonomene tror E24s renteråd at styringsrenten blir satt opp i september, men hvor mange ganger renten skal opp de nærmeste årene er det større uenighet om.

Det er imidlertid ikke ventet noen bratt renteoppgang. Selv har sentralbanken anslått at styringsrenten vil nå 2 prosent i 2021.

– Vi fortsetter å vente den første renteøkningen i september, som Norges Bank signaliserte i mars, skriver makroanalytiker Jeanette Strøm Fjære i et notat etter rentebeslutningen.

Hun får støtte av Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce.

– Vi deler Norges Banks syn. Lav inflasjon er midlertidig og Norges Bank vil heve i september, skriver han i en oppdatering.

Les også

– Norsk økonomi er mer enn moden for høyere renter nå

Les også

Boliglånet kan bli dyrere

Les også

Norges Bank starter blogg

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank
  2. Øystein Olsen

Flere artikler

  1. Endrer ikke på styringsrenten

  2. Norges Bank varsler renteøkning i juni

  3. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

  4. Norges Bank holder døren åpen for renteheving i 2020

  5. Olsen rører ikke renten