Jensen om seks timers arbeidsdag: – Kan bety økt skatt på 11 prosentpoeng

Fagforbundet mener tiden er inne for seks timers arbeidsdag. Finansministeren mener det kan bety mellom åtte og 11 prosentpoeng økning i skatt for husholdningene.

SKATTEN MÅ OPP: Finansminister Siv Jensen har svart Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim om hvordan norske skattesatser forandres som følge av at man jobber mindre, nærmere bestemt seks timer om dagen.

Foto: Helge Mikalsen VG
Publisert:

– Jeg har ingen grunn til å tro at Finansdepartementet har regnet feil. Selv med full lønnskompensasjon umiddelbart, vil lønnsutviklingen over tid drive lønningene ned i tråd med reduksjonene i produksjon, sier Tarjei Havnes.

Han er førsteamanuensis ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i Finansdepartementet. Havnes synes spørsmålet om seks timers arbeidsdag er interessant.

Han tror skattesatsene finansministeren har lagt frem ved seks timers arbeidsdag, som viser en skatteøkning på mellom åtte og 11 prosent er realistiske.

Videre forklarer han at de offentlige utgiftene umiddelbart vil øke når de må ansette flere for å kunne utføre oppgavene.

Det er Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim som har stilt finansminister Siv Jensen skattespørsmålet.

Les også

SSBs skrekkscenario: Handelskrig kan sende Norge inn i resesjon

Effektivitet

Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg mener man bør vurdere kortere arbeidsdager for enkelte sektorer, som for eksempel pleie- og omsorgssektoren.

Under LO-kongressen i fjor vedtok man også å utrede en seks timers arbeidsdag.

Høyre har derimot kommet med sterk kritikk av kortere arbeidsdager, og statsminister Erna Solberg har de siste ukene uttalt at arbeidsuken må økes til 43 timer for at statens inntekter og utgifter skal gå i balanse.

– Jeg har et mål om at vi fortsatt skal ha 37,5 timers arbeidsuke. Det med 43 timer er et regnestykke, men hvis vi ikke får flere folk i arbeid, er det behov for at vi jobber så mye, sa Solberg til VG.

EKSPERT: Tarjei Havnes er førsteamanuensis ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet i Finansdepartementet. Han mener det er realistisk at skatten kan øke med opp til 11 prosent, om arbeidsdagen kuttes til seks timer.

Foto: Universitetet i Oslo

Fagforbundet med forbundsleder Mette Nord bruker høyere effektivitet og inkludering av flere i arbeidslivet som argumenter for å kutte i arbeidsdagene.

Havnes vet at det finnes en del forskning på hvordan effektiviteten vil påvirkes av kortere arbeidsdager, men er ikke umiddelbart overbevist.

– Det er ikke opplagt hvordan dette vil slå ut, men det er vanskelig å tro at effektiviteten skal forbedres så mye at det gjør opp for tapt arbeidstid.

En arbeidstidsreduksjon fra 7,5 til 6 timers arbeidsdag vil isolert sett kunne redusere gjennomsnittlig arbeidstid og tilgangen på arbeidskraft med 15,8 prosent.

Da blir inndekningsbehovet i overkant av seks prosent av fastlands-BNP og en økning i skatt på åtte prosentpoeng, skriver Jensen, som tar utgangspunkt i beregningene gjort i Perspektivmeldingen 2017.

I den første beregningen er det ikke tatt hensyn til at økt skattesats i seg selv kan bidra til reduksjon i arbeidstilbudet. Tar man dette med i regnestykket mener Jensen at husholdningenes skattesats kan økes med 11 prosentpoeng.

Vil forsterke ulikheter

Havnes tror også enkelte vil komme bedre ut av kortere arbeidsdager enn andre.

– Dette vil forsterke ulikhetene mellom folk. De som blir stående i lange kontrakter eller som er selvstendig næringsdrivende blir vinnerne.

Samtidig sier forskeren at mange arbeidstagere har muligheten til å jobbe mer enn hva kontrakten sier, og at det er tenkelig at flere kommer til å ville ønske dette også om antallet arbeidstimer går ned.

Les på E24+ (for abonnenter)

Hva om økonomien og markedene er enda bedre enn de ser ut som?

– Dette vil jo i så fall redusere dette regnestykket noe, sier han med henvisning til høyere skatter.

At færre folk er i arbeid, vil ifølge Jensen bety lavere lønnsvekst for en periode:

«Om man ser for seg at lønnsveksten fortsetter å stige i sammenheng med arbeids-reduksjon, vil dette redusere næringslivets konkurranseevne med rundt 20 prosent».

UiOs Havnes mener diskusjonen mellom høyre–og venstresiden til tider fremstår som noe forenklet.

– Debatten bærer litt preg av at hvis man kutter arbeidstiden, så tror man automatisk at folks faktiske arbeidstider følger med ned, men det er det ikke nødvendigvis grunnlag for å anta.

Les også

Siv advarer mot lønnsbonanza

Les også

Knipen Solberg advarer regjeringskollegene

Les også

– Bør fortsatt eie oljeaksjer

Her kan du lese mer om