Øker kravet til bankene grunnet faresignaler i boligmarkedet

Finansdepartementet har besluttet at nivået på den motsykliske kapitalbufferen økes.

STRAMMER INN: Finansdepartementet, her ved finansminister Siv Jensen, øker motsyklisk kapitalbuffer.
Publisert:

Kapitalbufferkravet stiger til to prosent fra den 31. desember 2017, i tråd med råd fra Norges Bank.

Dette skriver departementet i en pressemelding torsdag.

Kravet, som angir hvor mye kapital bankene og andre finansieringsforetak må «ha i bakhånd» for å være bedre rustet for situasjoner der utlånstapene kan øke, er i dag på 1,5 prosent.

Målet er at bankene skal være mer solide og robuste. Slik ønsker man å forhindre at de struper kundenes tilgang på lån i tøffe tider.

«Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp», skriver Finansdepartementet.

Les også

Renterådet tror boligprisene hindrer rentekutt: - Vi har bare erstattet olje med bolig

Det er den elleville farten i deler av boligmarkedet – og effektene av dette – som bekymrer.

«Høy boligprisvekst og fortsatt oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning er tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Boligprisene har steget kraftig den siste tiden. Høy boligprisvekst kan føre til økt gjeldsopptak i husholdningene, og gjør husholdningene samlet sett mer sårbare.»

Økt fare for brå nedgang

Norges Bank gir departementet råd når buffernivået skal fastsettes, og sentralbanken har i et brev den 14. desember anbefalt en økning tilsvarende den som er presentert i dag.

«Den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt faren for en brå nedgang i etterspørselen fram i tid. En lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart», skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport torsdag.

Les også

Norges Bank holder renten uendret

«Faren for oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler nå for å gå varsomt fram i rentesettingen».

I grunnlaget for rådet vises det til at boligprisene har steget «vesentlig mer» enn det nordmenn flest har å rutte med, at boligprisene er høyere enn før finanskrisen og at boligprisene har økt mer enn leieprisene.

Finanstilsynet har sluttet seg til rådet fra Norges Bank.

«Etter Finanstilsynets vurdering utgjør veksten i husholdningenes gjeld og boligpriser en betydelig risiko for den finansielle stabiliteten, og denne risikoen har økt siden forrige vurdering av den motsykliske kapitalbufferen», skriver tilsynet i et brev til departementet.

Venter liten effekt

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea tror effekten av bufferøkningen kan bli beskjeden:

– Det kan ta litt lenger tid før bankene har bygget den egenkapitalen de skal, og på marginen kan det bety noe lavere utlånsvillighet, men jeg tror ikke det har noen stor effekt på boligmarkedet og norsk økonomi med det første, sier Bruce til E24.

Ikke alle er like fornøyde med dagens avgjørelse:

Publisert:

Her kan du lese mer om