Olsen om lavere boligprisvekst: – Bekymringen fordunster ikke over natten

Sentralbanksjef Øystein Olsen ser at boligprisveksten har avtatt mer enn Norges Bank hadde ventet, men han er fortsatt bekymret for høy gjeldsvekst i befolkningen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
 • Steinar Rostad Breivik
Publisert: Publisert:

Torsdagens boligpristall bekreftet trenden som har vært tydelig de siste månedene: Boligprisveksten er i ferd med å avta.

Riktignok er tolvmånedersveksten fortsatt ganske høy, på 10,7 prosent, men den har avtatt mer enn Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen la til grunn i sin forrige pengepolitiske rapport i mars.

Sentralbanksjefen har tidligere uttalt at han har vært bekymret for den sterke boligprisveksten.

– Er du fortsatt bekymret?

– Nå har vi ingen nye samlede vurderinger, men bekymringene knyttet til finansiell stabilitet og gjeldsvekst spesielt, fordunster ikke sånn over natten, selv om man får to måneder med avdemping av boligprisveksten, sier Olsen til E24.

Økende gjeldsvekst

Olsen valgte som ventet også dette rentemøtet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Etter Norges Banks hovedstyres vurdering er ikke utsiktene eller risikobildet vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Men boligpriser er et av punktene der det er avvik.

– Veksten har avtatt mer enn vi hadde anslått. Men så vil jeg samtidig legge til at gjeldsveksten i husholdningssektoren har tikket ytterligere et hakk opp, sier Olsen.

– Og gjeldsveksten er den størrelsen som vi først og fremst ser på i sammenheng med problemstillinger knyttet til finansiell stabilitet.

Husholdningenes gjeldsvekst steg til 6,8 prosent i de tolv månedene frem til utgangen av mars, opp fra 6,6 prosent måneden før, ifølge tall fra SSB.

Les også

Øystein Olsen: – Boligprisene begynner å bite

For norske husholdninger var dermed den samlede bruttogjelden på 3.110 milliarder kroner. Det siste året har husholdningene økt gjelden med 194 milliarder kroner.

Sentralbanksjefen understreker at gjeldsveksten naturlig ligger et skritt bak boligprisveksten.

– Den høyere gjeldsveksten vi ser er nok et resultat av utviklingen i boligmarkedet som vi har bak oss, med sterk boligprisvekst.

Tre forhold

Sentralbanksjefen viser til pengepolitisk rapport for mars når han skal forklare at boligprisveksten har falt noe tilbake.

– Det har med for det første den sterke boligprisveksten og det høye prisnivået som er etablert. Det gjør det naturlig at på ett eller annet tidspunkt kommer en reaksjon fordi det på et eller annet tidspunkt blir for dyrt for folk å kjøpe bolig og komme inn på boligmarkedet, sier han.

– Så har vi hatt sterk boligbygging – det er viktig. Et tredje forhold er en viss innstramming i bankenes utlånspraksis, knyttet til forskriftsendringer som vi ser tegn til at påvirker bankenes lån til husholdningene og gjennom det boligmarkedet.

Les også

Norges Bank holder renten uendret

Forskriften som Olsen viser til, trådte i kraft fra 1. januar. Den innebærer blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån. I resten av landet blir kravet om 15 prosent videreført.

Da Norges Bank la frem sin utlånsundersøkelse i forrige uke, kom det frem at bankene hadde tatt konsekvensen av forskriftsendringen og strammet inn på utlån til forbrukerne.

Les også

Nå blir det flere rentemøter og mer innsyn i Norges Bank

Les også

Norges Bank holder renten uendret

Les også

Økonomer: Rentefesten fortsetter lenge ennå

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Boligmarkedet
 2. Rentemøte Norges Bank
 3. Rente
 4. Bolig
 5. Oslo
 6. Norges Bank

Flere artikler

 1. Norges Bank holder renten uendret

 2. «Ny æra for boligprisveksten» demper Øystein Olsens bekymringer

 3. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

 4. Norges Bank nedjusterer boligprisanslag: Venter kjøligere boligmarked

 5. Norges Bank holder renten på null som ventet