SSB: Fare for at ledigheten stiger over fem prosent

SSB har oppjustert neste års ledighetsanslag med 0,5 prosentpoeng så langt i år.

NYE ANSLAG: Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) Torbjørn Eika la frem nye prognoser for norsk økonomi torsdag.
Publisert: Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror arbeidsledigheten nå er nær topp og vil ligge på 4,6 prosent i gjennomsnitt neste år.

Men SSB-forsker Torbjørn Eika ser ikke bort fra at vi kan få enda høyere ledighetstall enn de prognosene peker mot.

– Jeg mener det er en fare for at ledigheten stiger over fem prosent neste år. Det ville være ignorant av meg å si noe annet. Men jeg tror på 4,6 prosent, sier Eika til E24.

Rent matematisk har også sannsynligheten for en ledighet over fem prosent, som historisk sett er meget høyt i Norge, økt dramatisk.

Les også

SSB tror vi (nesten) har nådd ledighetstoppen

– Sannsynligheten har økt

Ifølge Eika viser historiske beregninger av hvor mye SSB bommer med sine anslag at sannsynligheten for at ledigheten stiger over fem prosent og ikke stanser på 4,6 prosent er på 25 prosent.

I mars, da SSB anslo 2016-ledigheten til 4,1 prosent, viste beregningen at det kun var mellom fem og ti prosent sannsynlighet for at ledigheten faktisk havner på over fem prosent neste år.

– Så faren for at ledigheten kommer over fem prosent neste år har økt?

– Basert på denne analyserer er svaret utvilsomt ja, sier Eika.

Mange av endringene i Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for norsk økonomi juni til de som ble fremlagt torsdag formiddag er faktisk positive for den økonomiske aktiviteten og sysselsettingen på kort sikt.

SSB har faktisk oppjustert anslaget for oljeinvesteringene i 2015, selv om anslagene for 2017 og 2018 er kraftig nedjustert. De spår en enda kraftigere vekst i tradisjonell eksportindustri enn de så for seg i juni.

Les også

SSB: Tror på lavere oljeinvesteringer – lenger

Bommet på arbeidstilbudet

I tillegg legger de inn forventninger om en ekspansivt statsbudsjett for 2016 og øker forventningen om personskattelettelser for neste år fra fem til 10 milliarder kroner.

Isolert sett er det endringer som skulle bidra til å trekke arbeidsledigheten nedover.

Likevel øker SSB arbeidsledighetsanslaget for neste år med hele 0,3 prosentpoeng til 4,6 prosent i forhold til anslagene de laget i juni.

– Hvordan kan du forklare at ledighetsanslaget for neste år er økt når attpåtil arbeidsinnvandringen har gått ned?

– Det at innvandringen går ned kom ikke som noen overraskelse for oss. Det er nok riktig å si at arbeidsledigheten har kommet raskere opp enn det vi så for oss. Det har nok i hovedsak sammenheng med at arbeidstilbudet har økt mer enn vi så for oss forrige gang, sier forsker Torbjørn Eika i SSB til E24.

Med andre ord har SSB undervurdert veksten i antall nordmenn som ønsker seg en jobb, men som i dag ikke har det.

Les også

– Milliardpakke mot ledighet i budsjettet

MANGE LEDIGE: SSB arbeidsledighetsanslaget for neste år økes med hele 0,3 prosentpoeng til 4,6 prosent

– Flere blitt motløse

Veksten i antallet som ønsker seg jobb regner SSB med at kommer til å avta neste år blant annet som følge av at de regner med at en del blir motløse av en resultatløs jobbjakt og rett og slett gir opp og trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet.

Dermed ligger ikke SSBs prognose for ledighetsberegningene i Arbeidsmarkedsundersøkelsen (Aku) for neste år på høyere enn 4,6 prosent, hvilket er kun 0,1 prosent enn SSBs siste måling (hvilket er en måling SSB-forsker Eika nå reiser noe tvil om). Erik Bruce i Nordea har for øvrig også sådd tvil rundt samme undersøkelse.

Jan Ludvig Andreassen

– Vi ligger ikke så forferdelig langt under toppen i prognosen vår. Nå skal det sies at Aku-undersøkelsen er beheftet med feilkilder. Den har kommet høyt opp og det kan tenkes at den har kommet litt høyere opp enn de faktiske forhold skulle tilsi, sier Eika.

– Køene kan øke hos Nav

Men selv om den SSBs Aku-ledighet kanskje ikke stiger noe særlig mer, betyr ikke det at det blir mindre køer av arbeidsledige hos Nav fremover.

– Det er grunn til å tro at den registrerte ledigheten vil øke mere fremover enn Aku-ledigheten, sier Eika.

Men Eika innrømmer at det er stor usikkerhet knyttet til anslagene.

Basert på tidligere prognosebommer har SSB beregnet at det er 25 prosent sannsynlighet for at ledigheten neste år likevel blir over fem prosent, selv om anslaget deres er på 4,6 prosent.

Da SSB laget sine prognoser i mars mente de det kun var xx prosent sannsynlighet for at ledigheten går over fem prosent.

Les også

1 av 5 nordmenn urolige for jobben: – En gradvis erkjennelsesprosess

– SSB undervurderer

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen mener SSB undervurderer hvor mye arbeidsledigheten kommer til å stige i tiden som kommer.

– Det sjokkerende i denne rapporten er det dramatiske fallet i oljeinvesteringene, sier Andreassen.

I sine nye anslag mener SSB at oljeinvesteringne i 2018 vil ligge 33 prosent lavere i 2018, enn i toppåret 2013.

– Med disse prognosene er vi kommet litt tilbake til samme situasjon som på slutten av 80-tallet. Da undervurderte vi hvor raskt ledigheten steg, sier Andreassen til E24.

Les også

Nærmere 25.000 oljejobber borte

– Så du tror SSB undervurderer ledigheten?

– Jeg tror rett og slett modellene til SSB ikke klarer å ta inn over seg sjokket som rammer store deler av norske økonomi. Jeg tror dynamikken er større enn den var før og større enn modellene tar inn over seg.

Før SSB offentliggjorde sine prognoser antok Andreassen en ledighet på seks prosent i 2018, men nå vurderer han å øke anslaget. SSB tror ledigheten kommer ned i 4,1 prosent i 2018.

Men det tror altså ikke Andreassen noe på.

– Det er ingen ting som kommer til å stoppe veksten i arbeidsledigheten enn store offentlig investeringer i infrastruktur, sier han.

Les også

PMI-tall bekrefter nedturen: – Det kan ikke være noe annet enn oljeeffekten

Les også

Ser bekmørkt på utsiktene for norsk industri

Les også

Støre utfordrer Solberg på arbeidsledighet

Publisert:
Gå til e24.no