Jensen vil ha to visesentralbanksjefer

Antallet visesentralbanksjefer i Norges Bank bør utvides fra én til to, mener finansminister Siv Jensen (Frp). Hensikten er å styrke bankens styrings- og kontrollstruktur.

VIL HA TO: Finansminister Siv Jensen mener to visesentralbanksjefer vil styrke Norges Bank.
Publisert: Publisert:

Det kom fram under en åpen høring i finanskomiteen på Stortinget mandag. Tema var stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, i 2014.

– Jeg foreslår at antallet visesentralbanksjefer utvides fra én til to. Begge vil inngå i hovedstyret, sa Jensen.

– Dette vil styrke hovedstyrets kapasitet og kompetanse, sa hun.

– Videre foreslår jeg at hovedstyret skal ha beslutningsmyndighet til å opprette datterselskaper som ledd i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, sa Jensen.

Nytt utvalg

Også sentralbanksjef Øystein Olsen kom i sin redegjørelse inn på regjeringens forslag om å utvide antallet visesentralbanksjefer.

– Hovedstyret tar i denne sammenheng sikte på å opprette et eget risiko- og investeringsutvalg for kapitalforvaltningen. Utvalget skal bestå av én visesentralbanksjef og to av hovedstyrets eksterne medlemmer, sa han.

– Utvalget skal styrke og forberede hovedstyrets arbeid med overordnet risikostyring for fondet, rammene for fondets eiendomsforvaltning og beslutninger knyttet til store eiendomsinvesteringer, sa Olsen.

Kull

Finanskomiteen skulle mandag også behandle et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om å trekke fondet ut av kullselskaper.

Forslaget har vunnet bredt gehør på Stortinget, men Jensen mener et generelt uttrekk av kullselskaper ikke er veien å gå. Hun viste til at regjeringen i sin stortingsmelding om fondet foreslår en ny mekanisme for å kaste ut klimaverstinger.

– Jeg mener styrket eierskapsutøvelse, sammen med det nye klimakriteriet, vil innebære en forvaltning som tar hensyn til både de etiske og finansielle sidene ved klimaendringene, innenfor fondets rolle som finansiell investor, sa hun.

Jensen viste til at dette er anbefalingen fra en ekspertgruppe som har vurdert uttrekk fra kull.

Advarer

Sentralbanksjefen advarte mandag på nytt mot å gjøre oljefondet til et klimapolitisk virkemiddel. Olsen viste til at regjeringen nå legger opp til å innføre et nytt atferdsbasert kriterium rettet mot selskapers utslipp av klimagasser.

– Et slikt kriterium må i tilfelle forvaltes i tråd med den høye terskelen for utelukkelse som allerede er etablert, sa Olsen.

– Dersom begrensninger på fondets investeringsmuligheter skulle få et vesentlig omfang, kan det også bidra til økt risiko eller lavere avkastning, advarte han.

Oljefondet er det største i sitt slag i verden og har en antatt verdi på oppunder 7.000 milliarder kroner. Det er investert i over 9.000 selskaper og har investeringer knyttet til 75 land.

Publisert: