Sanner vil vite om det er mulig å overkjøre Norges Bank i Tangen-saken

Finansdepartementet undersøker om det er mulig å instruere hovedstyret i Norges Bank i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H)
  • NTB
Publisert:

Et eksternt advokatfirma er hentet inn for å vurdere hvilke muligheter departementet har. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget, ifølge Dagens Næringsliv.

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen», står det i brevet.

Brevet skal etter planen oversendes til Stortinget tirsdag.

KrF slutter seg til kritikken

Mandag ble det klart at KrF støtter kritikken fra representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan overfor Norges Bank. Partiet mener imidlertid at det er hovedstyret i Norges Bank som må finne en løsning på floken.

– Vi mener representantskapets har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter og at disse er i strid med de etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, sier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

Ansettelsen av Tangen var gjenstand for høring i Stortinget forrige uke. Representantskapet, med leder Julie Brodtkorb i spissen, mener lover, regler og retningslinjer er brutt på flere punkter i prosessen. Mulige interessekonflikter må elimineres.

Før helgen konkluderte Arbeiderpartiet med at Tangen ikke kan lede oljefondet så lenge han har eierinteresser i AKO-systemet. Likeledes har Senterpartiet krevd at han må selge seg ut, mens SV og Rødt bedt Sanner gripe inn og stanse ansettelsen.

Jus-professor: Ingen mulighet

Jussprofessor Hans Petter Graver mener Finansdepartementet kan legge føringer på rammen rundt prosessen og at det gir et visst rom.

– Selve ansettelsen kan ikke departementet instruere om, men de kan etter mitt syn instruere og legge føringer på rammen rundt. Hva slags kvalifikasjoner vedkommende skal ha, og også hvilke etiske prinsipper som gjelder for den som fyller den stillingen, sier Graver til NTB.

Likevel er det trolig lite Sanner kan gjøre ettersom Tangen allerede er ansatt og har fått en arbeidsavtale, påpeker han. En avtale som inneholder betingelser for hva slags eierinteresser han kan ha, kan men ikke uten videre endre etterpå.

Finjuss

Professor i økonomisk historie Einar Lie mener prosessen rundt ansettelsen er vanskelig fordi den beveger seg i krysningspunkt mellom sentralbankloven, forvaltningsloven og konstitusjonelle spørsmål.

Selv om kritikken mot Tangen nå øker, ser han det ikke som usannsynlig at han likevel tiltrer i jobben som planlagt 1. september.

– Ja, jeg tenker det er fullt mulig. Han er jo tilsatt av hovedstyret. Så kan man stille spørsmål om det er fornuftig, men det er jo et politisk spørsmål, sier Lie.

Les på E24+

Tangen skaper hodebry på Stortinget. Men Oslo Rådhus kan juble over 40 millioner ekstra.

Les også

KrF vil sende Tangen-saken tilbake til Norges Bank

Publisert: