Jusprofessor: – Sanner kan ikke overstyre Tangen-ansettelsen

Jusprofessor Eivind Smith mener finansminister Jan Tore Sanner (H) ikke har juridisk adgang til å stanse ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan ikke stanse Nicolai Tangen-ansettelsen juridisk, mener jusprofessor Eivind Smith. Her fra fremleggelsen av en utredning av de etiske retningslinjene for oljefondet i juni.
  • NTB-Anne M. Gøystdal
Publisert: Publisert:

Smith, som er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener handlingsrommet til finansministeren er lite dersom Stortinget sender den omstridte ansettelsen videre til ham.

– Jeg har ikke sett noe i saken som tilsier at ansettelsen er ugyldig. Forutsatt at Nicolai Tangen ønsker å tiltre stillingen, har Sanner etter mitt skjønn ikke juridisk adgang til å overstyre ansettelsen, sier Smith til NTB.

– Hvis Stortingets flertall, statsråden eller statsministeren skulle ordlegge seg på en slik måte at Tangen selv finner det umulig å ta jobben, vil den politiske situasjonen selvsagt bli en annen. Men noe slikt er vanskelig å se for seg, mener Smith, som også minner om at tiden fra avsluttet stortingsbehandling til Tangen skal tiltre 1. september, er svært kort.

– Ingen ting kan stanse Tangen juridisk, understreker han.

Les også

Sp vil ha oljefondssjefens formue til Oslo Børs: Dette har Tangen råd til på Børsen

Ba om ny utredning

Dagens Næringsliv skriver mandag at Finansdepartementet har bestilt en ny juridisk vurdering for å finne ut av om det er juridisk mulig å instruere hovedstyret i Norges Bank.

Smith antar at Norges Bank i oljefondssaker kan instrueres om hvilke generelle rammer som skal gjelde ved slik ansettelser, men ikke om hvilken person som skal ansettes eller til å omgjøre en ansettelse i ettertid.

– Om Sanner ser nærmere på de generelle reglene for ansettelse, vil det primært få betydning for senere ansettelser, sier Smith.

Les også

Sanner vil vite om det er mulig å overkjøre Norges Bank i Tangen-saken

– Stortinget ikke bundet av representantskapet

Smith sier at han selv som jurist har argumenter for at Norges Bank bør ha et representantskap oppnevnt av Stortinget.

– Men det betyr ikke at alt representantskapet sier, nødvendigvis er riktig eller skal tas til følge av Stortinget eller at Stortinget er bundet av representantskapets syn på regelverket eller hvilke krav som bør stilles, sier jusprofessoren.

– Det er Stortinget som er sjefen. For meg er det selvsagt at de både kan og bør vurdere hva representantskapet har sagt. I denne saken er jeg ikke alene om å mene at de på enkelte punkter i denne saken tok litt hardt i, sier professor Eivind Smith.

Publisert: